Hydroxyzinum Aflofarm (hydroksyzyna) – syrop

Co to jest Hydroxyzinum Aflofarm?

Lek o działaniu uspokajającym, przeciwlękowym, nasennym i przeciwhistaminowym.

Co zawiera i jak działa Hydroxyzinum Aflofarm?

Substancją czynną preparatu jest hydroksyzyna. Nie wpływa ona na czynności kory mózgowej, prawdopodobnie natomiast hamuje aktywność głównych ośrodków podkorowych ośrodkowego układu nerwowego. Wykazuje działanie przeciwhistaminowe i rozszerzające oskrzela, a także przeciwwymiotne, przeciwlękowe i uspokajające. Podawana w dawkach terapeutycznych nie zwiększa wydzielania soku żołądkowego ani jego kwasowości, w większości przypadków wykazuje łagodne działanie przeciwwydzielnicze. Zmniejsza odczyn wywołany działaniem histaminy, a także świąd w różnych postaciach pokrzywki, wyprysku i zapalenia skóry. U osób z zaburzeniami lękowymi i bezsennością powoduje wydłużenie całkowitego czasu snu, skrócenie okresów przebudzeń w nocy i czasu zasypiania. Nie wywołuje zaburzeń pamięci, po przerwaniu stosowania nie występują objawy odstawienne. U osób z zaburzeniami lękowymi leczonych hydroksyzyną zaobserwowano zmniejszenie napięcia mięśniowego. Wykazuje ona również łagodne działanie przeciwbólowe, przeciwcholinergiczne i spazmolityczne, ma niewielkie powinowactwo do receptorów muskarynowych.

Kiedy stosować Hydroxyzinum Aflofarm?

Preparat jest wskazany do stosowania w następujących przypadkach: · objawowe leczenie lęku u dorosłych · objawowe leczenie świądu · premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na cetyryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę lub etylenodiaminę. Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również: · porfiria · ciąża i okres karmienia piersią.

Dawkowanie preparatu Hydroxyzinum Aflofarm

Preparat ma postać syropu. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Objawowe leczenie lęku. Dorośli. 50 mg/dobę w 2-3 dawkach podzielonych; w ciężkich przypadkach do 300 mg/dobę. Objawowe leczenie świądu. Dorośli. Początkowo 25 mg przed snem, w miarę potrzeby lekarz może zalecić zwiększanie dawki stopniowo do 25 mg 3-4 ×/dobę. Dzieci. 3.-.6. roku życia: 5-15 mg/dobę, a w razie potrzeby do 50 mg/dobę w dawkach podzielonych; po 6. roku życia: 15-25 mg/dobę, a w razie potrzeby do 100 mg/dobę w dawkach podzielonych. Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi. Dorośli. 50-100 mg w pojedynczej dawce. Dzieci. 0,6 mg/kg masy ciała w pojedynczej dawce. U osób w podeszłym wieku zaleca się zmniejszenie dawki początkowej o połowę, u chorych z niewydolnością wątroby – o 33%. U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek należy zmniejszyć stosowane dawki. Maksymalna pojedyncza dawka u dorosłych nie powinna przekraczać 100 mg, a maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 400 mg.

Czy można stosować Hydroxyzinum Aflofarm w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy unikać równoległego stosowania hydroksyzyny z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) i lakami o działaniu cholinolitycznym. Należy zachować ostrożność stosując równolegle: · z lekami o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy (np. leki przeciwpsychotyczne, przeciwlękowe, sedatywne, przeciwdepresyjne, nasenne, narkotyczne leki przeciwbólowe, leki znieczulające ogólnie, przeciwpadaczkowe, leki przeciwhistaminowe o działaniu sedatywnym), z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi z grupy pochodnych kumaryny oraz meperydyną, ponieważ może dochodzić do nasilenia działania hydroksyzyny · z lekami przeciwhistaminowymi, neuroleptykami i lekami przeciwdepresyjnymi, ponieważ ich działanie przeciwcholinergiczne może się nasilać · z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, ponieważ ich działanie kardiotoksyczne może ulegać nasileniu, co może prowadzić do uszkodzenia mięśnia sercowego i kardiomiopatii · z lekami adrenergicznymi, ponieważ następuje osłabienie ich wpływu na ciśnienie krwi · z fenytoiną, hydroksyzyna może zmniejszać jej działanie przeciwdrgawkowe · z betahistyną, ponieważ następuje osłabienie jej działania · z innymi lekami metabolizowanymi przez te same układy enzymatyczne (CYP2D6 i CYP3A4), ponieważ wpływają one wzajemnie na swoje stężenia, może być konieczne dostosowanie dawek przez lekarza. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Hydroxyzinum Aflofarm może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić: tachykardia, zaburzenia akomodacji oka, niewyraźne widzenie, zaparcia, suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty, wstrząs anafilaktyczny, nadwrażliwość, nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby, drgawki, dyskineza, zawroty głowy, ból głowy, bezsenność, uspokojenie, senność, drżenie, pobudzenie, splątanie, dezorientacja, omamy, uczucie pustki w głowie, rozdrażnienie, zatrzymanie moczu, skurcz oskrzeli, świąd, obrzęk naczynioruchowy, wysypka rumieniowa, wysypka grudkowo-plamkowa, pokrzywka, zapalenie skóry, zwiększona potliwość, niedociśnienie tętnicze, uczucie zmęczenia i znużenia, złe samopoczucie, niezborność ruchowa, gorączka, zaburzenia układu krwiotwórczego z małopłytkowością i zaburzenia krzepnięcia, pogorszenie funkcji poznawczych u osób w podeszłym wieku.