Hydroxyzinum VP (hydroksyzyna) – tabl. powl.

Co to jest Hydroxyzinum VP?

Lek o działaniu uspokajającym, przeciwlękowym, nasennym, przeciwhistaminowym.

Co zawiera i jak działa Hydroxyzinum VP?

mózgowej, prawdopodobnie natomiast hamuje aktywność głównych ośrodków podkorowych Substancją czynną preparatu jest hydroksyzyna. Nie wpływa ona na czynności kory ośrodkowego układu nerwowego. Wykazuje działanie przeciwhistaminowe i rozszerzające oskrzela, a także przeciwwymiotne, przeciwlękowe i uspokajające. Podawana w dawkach terapeutycznych nie zwiększa wydzielania soku żołądkowego ani jego kwasowości, w większości przypadków wykazuje łagodne działanie przeciwwydzielnicze. Zmniejsza odczyn wywołany działaniem histaminy, a także świąd w różnych postaciach pokrzywki, wyprysku i zapalenia skóry. U osób z zaburzeniami lękowymi i bezsennością powoduje wydłużenie całkowitego czasu snu, skrócenie okresów przebudzeń w nocy i czasu zasypiania. Nie wywołuje zaburzeń pamięci, po przerwaniu stosowania nie występują objawy odstawienne. U osób z zaburzeniami lękowymi leczonych hydroksyzyną zaobserwowano zmniejszenie napięcia mięśniowego. Wykazuje ona również łagodne działanie przeciwbólowe, przeciwcholinergiczne i spazmolityczne, ma niewielkie powinowactwo do receptorów muskarynowych.

Kiedy stosować Hydroxyzinum VP?

Preparat jest wskazany do stosowania w następujących przypadkach: · leczenie lęku u dorosłych · leczenie świądu · premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na cetyryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę lub etylenodiaminę. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest również porfiria o przewlekłym, zaostrzającym się przebiegu.

Dawkowanie preparatu Hydroxyzinum VP

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Objawowe leczenie lęku. Dorośli. 50 mg/dobę w 2-3 dawkach podzielonych; w ciężkich przypadkach do 300 mg/dobę. Objawowe leczenie świądu. Dorośli. Początkowo 25 mg przed snem, w miarę potrzeby lekarz może zalecić zwiększanie dawki stopniowo do 25 mg 3-4 ×/dobę. Dzieci. 3.-.6. roku życia: 5-15 mg/dobę, a w razie potrzeby do 50 mg/dobę w dawkach podzielonych; po 6. roku życia: 15-25 mg/dobę, a w razie potrzeby do 100 mg/dobę w dawkach podzielonych. Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi. Dorośli. 50-100 mg w pojedynczej dawce. Dzieci. 0,6 mg/kg masy ciała w pojedynczej dawce. U osób w podeszłym wieku zaleca się zmniejszenie dawki początkowej o połowę, u chorych z niewydolnością wątroby – o 33%. U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek należy zmniejszyć stosowane dawki. Maksymalna pojedyncza dawka u dorosłych nie powinna przekraczać 100 mg, a maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 400 mg.

Czy można stosować Hydroxyzinum VP w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Jeśli w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne, hydroksyzyny nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy unikać równoległego stosowania hydroksyzyny z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO). Należy zachować ostrożność stosując hydroksyzynę równolegle: · z lekami o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy (np. leki przeciwpsychotyczne, przeciwlękowe, sedatywne, przeciwdepresyjne, nasenne, narkotyczne leki przeciwbólowe, leki znieczulające ogólnie, przeciwpadaczkowe, leki przeciwhistaminowe o działaniu sedatywnym) oraz lekami przeciwcholinergicznymi, ponieważ może dochodzić do nasilenia działania hydroksyzyny · z adrenaliną, ponieważ następuje osłabienie jej wpływu na ciśnienie krwi · z fenytoiną, hydroksyzyna może zmniejszać jej działanie przeciwdrgawkowe. Działania niepożądane teofiliny oraz leków rozszerzających oskrzela (antagonistów receptora ß-adrenergicznego), takie jak zaburzenia żołądka i jelit czy pobudzenie, ulęgają zmniejszeniu w czasie równoległego stosowania hydroksyzyny. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Hydroxyzinum VP tabl. może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić: suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, wymioty, zaparcia, nadmierne pocenie się, senność, ból i zawroty głowy, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, nadwrażliwość na hydroksyzynę, zatrzymanie moczu, zaburzenia akomodacji, pogorszenie funkcji poznawczych u osób w podeszłym wieku.