Ibufen Baby (ibuprofen) – czopki

Co to jest Ibufen Baby?

Jest to preparat o działaniu ogólnym zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Co zawiera i jak działa Ibufen Baby?

Substancją czynną preparatu jest ibuprofen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu propionowego. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Ibuprofen przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie ibuprofenu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Ibuprofen zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura, ból). Hamuje agregację płytek krwi (słabiej i krócej niż kwas acetylosalicylowy). Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Po zastosowaniu doodbytniczym ibuprofen jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany. Działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe ibuprofenu rozpoczyna się w ciągu 30 minut od przyjęcia preparatu. Maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest w ciągu 45 minut po podaniu czopków w dawce 60 mg lub po 85 minutach dla czopków w dawce 125 mg. Ibuprofen i jego metabolity przenikają przez łożysko, a w niewielkich ilościach także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Ibufen Baby?

Preparat jest wskazany: · w bólach różnego pochodzenia o słabym lub umiarkowanym nasileniu (w tym bóle głowy, gardła i mięśni w przebiegu przeziębienia i grypy; bóle mięśni, kości i stawów na skutek urazów narządu ruchu np. nadwyrężenia, skręcenia; pourazowe bóle tkanek miękkich, bóle pooperacyjne; bóle zębów, bolesne ząbkowanie; bóle głowy; bóle uszu w stanach zapalnych ucha środkowego) · w gorączce różnego pochodzenia (w tym w przebiegu zakażeń wirusowych oraz w przebiegu odczynu poszczepiennego).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Uczulenie na powyższe leki może objawiać się w postaci napadu astmy, pokrzywki lub nieżytu błony śluzowej nosa. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją (2 lub więcej potwierdzonych epizodów owrzodzenia lub krwawienia), w tym związane ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) ­ z ciężką niewydolnością nerek, wątroby lub serca ­ ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna) ­ stosujących równolegle kwas acetylosalicylowe lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 oraz ­ u kobiet w III trymestrze ciąży. Preparat w postaci czopków w dawce 60 mg jest przeciwwskazany u niemowląt o masie ciała mniejszej niż 6 kg (do 3. miesiąca życia). Preparat w postaci czopków w dawce 125 mg jest przeciwwskazany u dzieci o masie ciała mniejszej niż 12,5 kg.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ibufen Baby?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Preparat jest przeznaczony do stosowania krótkotrwałego. Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem. Preparat może maskować objawy zakażenia. Jeżeli podejrzewasz zakażenie skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zastosowanie odpowiedniego leczenia. Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Szczególną ostrożność należy zachować u osób: · z toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych) · z chorobami odbytu lub odbytnicy · z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, w tym przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna (ryzyko zaostrzenia choroby) · z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami czynności serca, także jeżeli występowały one w przeszłości (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki) · z zaburzeniami czynności wątroby · z zaburzeniami czynności nerek (ryzyko dalszego pogorszenia ich czynności; zaleca się monitorowanie czynności nerek) · z zaburzeniami krzepnięcia krwi (preparat może wydłużać czas krwawienia) · z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi, polipami nosa, zapaleniem zatok, chronicznym nieżytem nosa (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu i/lub obrzęku naczynioruchowego mogącego utrudniać oddychanie i stanowić zagrożenie życia; konieczne jest zapewnienie możliwości szybkiego dostępu do pomocy lekarskiej) · stosujących równolegle inne leki · w podeszłym wieku (nasilone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; należy zachować szczególną ostrożność i stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas). Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu i niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, także u osób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku. Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu). Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu. W przypadku osób z chorobami przewodu pokarmowego stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod nadzorem lekarskim. U tych chorych należy stosować najmniejsze skuteczne dawki. Duże dawki oraz podeszły wiek zwiększają ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego. Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem, jeżeli równolegle przyjmowane są inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w tym choroby wrzodowej lub krwawienia (np. kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna, leki hamujące agregację płytek, w tym nawet małe dawki kwasu acetylosalicylowego [zwanego potocznie aspiryną], leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny). W powyższych przypadkach lekarz może niekiedy zalecić stosowanie leków osłonowych. Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu przez chorych z nadciśnieniem tętniczym, z zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i obrzękami, z chorobą niedokrwienną serca, z chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych oraz chorych z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia). Jeżeli należysz do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Długotrwałe stosowanie ibuprofenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru. Długotrwałe równoległe stosowanie ibuprofenu i innych leków przeciwbólowych zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek i ich niewydolności (nefropatia postanalgetyczna). Jeżeli leki przeciwbólowe stosowane są długotrwale i/lub w dużych dawkach mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć większymi dawkami preparatu. Długotrwałe stosowanie ibuprofenu wymaga regularnej kontroli czynności nerek, wątroby i układu krwiotwórczego. Preparat, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, może powodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych, niekiedy prowadzących do śmierci, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry. Reakcje te występują bardzo rzadko i najczęściej pojawiają się w 1. miesiącu stosowania preparatu. W razie wystąpienia pierwszych objawów zmian skórnych (wysypka, zmiany chorobowe błon śluzowych) lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Wyjątkowo, u chorych na ospę wietrzną stosowanie preparatu może spowodować ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry i tkanek miękkich. Zaleca się unikania stosowania preparatu u chorych na ospę wietrzną. Jeżeli wystąpią zaburzenia widzenia (np. mroczki lub zaburzenia percepcji kolorów) należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? W przypadku stosowania krótkotrwałego nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Ibufen Baby

Preparat ma postać czopków. Preparat należy stosować wyłącznie doodbytniczo. Zaleca się stosowanie czopków po wypróżnieniu. Przeznaczony jest do stosowania u dzieci. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Preparat w postaci czopków w dawce 60 mg może być stosowany wyłącznie u dzieci po 3. miesiącu życia, o masie ciała większej niż 6 kg. Nie należy przekraczać jednorazowej dawki 10 mg/kg masy ciała. Zalecana dawka wynosi 20–30 mg/kg masy ciała na dobę w 3–4 dawkach podzielonych podawanych wg schematu, z zachowaniem co najmniej 6 godzinnej przerwy pomiędzy dawkami: Niemowlęta 3.–9. miesiąca życia (6–8 kg masy ciała): 1 czopek 60 mg, 3 razy na dobę co 6–8 godzin. Nie stosować więcej niż 3 czopki (180 mg) na dobę. Dzieci 9.–24. miesiąca życia (8–12 kg masy ciała): 1 czopek 60 mg, 4 razy na dobę co 6 godzin. Nie stosować więcej niż 4 czopki (240 mg) na dobę. Preparat w postaci czopków w dawce 125 mg może być stosowany wyłącznie u dzieci po 2. roku życia, o masie ciała większej niż 12,5 kg. Dzieci 2.–4. roku życia (12,5–17 kg masy ciała): 1 czopek 125 mg 3 razy na dobę co 6–8 godzin. Nie stosować więcej niż 3 czopki (375 mg) na dobę. Dzieci 4.–6. roku życia (17–20,5 kg masy ciała): 1 czopek 125 mg 4 razy na dobę co 6 godzin. Nie stosować więcej niż 4 czopki (500 mg) na dobę. Czopków w dawce 60 mg nie należy stosować u niemowląt do 3. miesiąca życia, o masie ciała mniejszej niż 6 kg. Czopków w dawce 125 mg nie należy stosować u dzieci o masie ciała mniejszej niż 12,5 kg. Osoby z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem; konieczne może być indywidualne dostosowanie dawkowania przez lekarza. Preparat jest przeznaczony do stosowania doraźnego. Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują, a także jeżeli pojawią się nowe objawy należy skonsultować się z lekarzem. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.

Czy można stosować Ibufen Baby w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”). Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży z powodu ryzyka przedwczesnego zamknięcia u płodu przewodu tętniczego, zahamowania czynności skurczowej macicy oraz wystąpienia niewydolności nerek u matki i płodu. Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu w I i II trymestrze ciąży jest dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza w uzasadnionych przypadkach, gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za absolutnie konieczne. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet karmiących piersią; niekiedy lekarz może zezwolić na krótkotrwałe stosowanie małych dawek preparatu w tym okresie.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie należy stosować preparatu z poniżej wymienionymi lekami: ­ kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym inhibitorami COX-2, takimi jak np. celekoksyb, etorykoksyb (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego) ­ kwasem acetylosalicylowym stosowanym w małych dawkach (75 mg na dobę) w celu hamowania agregacji płytek krwi (możliwe zmniejszenie przeciwagregacyjnego działania kwasu acetylosalicylowego). ­ lekami moczopędnymi lub przeciwnadciśnieniowymi, w tym inhibitorami konwertazy angiotensyny lub antagonistami angiotensyny oraz beta-blokerami (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki; u osób z wcześniejszymi zaburzeniami czynności nerek ryzyko dalszego pogorszenia ich czynności; konieczne jest monitorowanie czynności nerek zwłaszcza u osób w podeszłym wieku oraz zapewnienie odpowiedniego nawodnienia organizmu) ­ lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryną) oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwotoku) ­ zydowudyną (wydłużenie czasu krwawienia) ­ metotreksatem i litem (możliwe zwiększenie stężenia w osoczu zarówno litu, jak i metotreksatu i nasilenie ich działań toksycznych) ­ kortykosteroidami lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego) ­ cyklosporyną i takrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki) ­ glikozydami nasercowymi np. digoksyną (ryzyko zwiększenia niewydolności serca i zwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi) ­ antybiotykami z grupy chinolonów (ryzyko wystąpienia drgawek) ­ aminoglikozydami (ryzyko pogorszenia czynności nerek i zwiększenia stężenia aminoglikozydów we krwi) ­ lekami przeciwcukrzycowymi pochodnymi sulfonylomocznika (ryzyko hipoglikemii; zaleca się regularna kontrolę stężenia glukozy we krwi) ­ probenecydem (zmniejszenie wydalania leków z grupy NLPZ).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Ibufen Baby może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Niezbyt często: zgaga, niestrawność, biegunka, ból brzucha, nudności, miejscowe podrażnienie odbytu, ból głowy, wysypka, pokrzywka, świąd. Pozostałe działania niepożądane występują rzadko lub bardzo rzadko i obejmują: wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienie z przewodu pokarmowego (mogące doprowadzić do śmierci), smołowate stolce, krwawe wymioty, chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy niekiedy z perforacją, zaostrzenie zapalenia okrężnicy, zaostrzenie choroby Leśniowskiego i Crohna, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i przełyku, zapalenie trzustki, zaburzenia czynności wątroby (szczególnie podczas długotrwałego stosowania), obrzęki, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia sodu w osoczu krwi, zaburzenia hematologiczne, w tym niedokrwistość hemolityczna i aplastyczna, agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość niekiedy z plamicą (jeżeli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła, objawy grypopodobne, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie, krwawienie z nosa, siniaki, wybroczyny lub plamica należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy zaburzeń hematologicznych), nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, zawał serca, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, zaburzenia snu, pobudzenie, drażliwość, depresja, reakcje psychotyczne, zaburzenia widzenia, szumy uszne, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. U osób z toczniem rumieniowatym układowym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej ryzyko wystąpienia jałowego zapalenia opon mózgowych jest zwiększone. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd, nadwrażliwość na światło) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny (nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli oraz ciężkie reakcje skórne: rumień wielopostaciowy, martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona. Długotrwałe stosowanie ibuprofenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.