Ibum (ibuprofen + lewomentol) – żel

Co to jest Ibum?

Jest to preparat do stosowania miejscowego zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Co zawiera i jak działa Ibum?

Jest to preparat złożony zawierający ibuprofen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu propionowego oraz lewomentol, substancję o działaniu chłodzącym i słabym działaniu znieczulającym. Ibuprofen przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie ibuprofenu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Ibuprofen zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura, ból). Hamuje agregację płytek krwi (słabiej i krócej niż kwas acetylosalicylowy). Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Lewomentol wywołuje uczucie chłodu w miejscu zastosowania oraz w niewielkim stopniu działa znieczulająco. Po zastosowaniu preparatu, ibuprofen jest miejscowo wchłaniany do tkanki podskórnej, stawów i płynu maziowego a jedynie w niewielkim stopniu przenika do krążenia.

Kiedy stosować Ibum?

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu objawowym: · bólów mięśni · bólów pleców · nerwobólów · bólu w przebiegu chorób układu mięśniowo-szkieletowego, takich jak lekkie postacie zapalenia stawów, skręcenia, urazy sportowe.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Uczulenie na powyższe leki może objawiać się w postaci napadu astmy, pokrzywki lub nieżytu błony śluzowej nosa. Bez zalecenia lekarza preparat nie jest wskazany do stosowania u dzieci do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ibum?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo na zdrową i nieuszkodzoną powierzchnię skóry. Nie stosować na otwarte rany, skórę zmienioną zapalnie, skórę uszkodzoną ani na błony śluzowe. Należy chronić oczy, usta i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. W przypadku wystąpienia zmian skórnych (np. wysypki, zaczerwienienia i świądu) należy zaprzestać stosowania preparatu. Należy zachować ostrożność jeżeli równolegle stosowany jest kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany aspiryną) lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Pomimo tego, że po zastosowaniu miejscowym ibuprofen jedynie w niewielkim stopniu przenika do krążenia ogólnego, a jego stężenie we krwi jest znacznie mniejsze niż po podaniu doustnym, należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest u osób z zaburzeniami czynności nerek, niewydolnością wątroby lub chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy. Jeżeli stwierdzono u Ciebie którekolwiek z powyższych zaburzeń przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Ibum

Preparat ma postać żelu do stosowania miejscowego na skórę. Po każdym zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież po 12. roku życia: 5–12 cm żelu nakładać na chore miejsce i delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia. Nie stosować częściej niż 3 razy na dobę ani częściej niż co 4 godziny. Nie należy stosować preparatu dłużej niż przez 2 tygodnie (chyba, że lekarz zaleci inaczej). Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach stosowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci do 12. roku życia, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Czy można stosować Ibum w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie ibuprofenu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży z powodu ryzyka przedwczesnego zamknięcia u płodu przewodu tętniczego, zahamowania czynności skurczowej macicy oraz wystąpienia niewydolności nerek u matki i płodu. W pozostałym okresie ciąży należy unikać stosowania preparatu. Należy unikać stosowania preparatu u kobiet karmiących piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie stwierdzono występowania interakcji preparatu z innymi lekami. Równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego (nazywanego potocznie aspiryną) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zwiększyć częstość występowania działań niepożądanych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Ibum może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Działania niepożądane występują bardzo rzadko. Możliwe jest wystąpienie miejscowych reakcji skórnych, takich jak świąd, mrowienie, zaczerwienienie. Możliwe wystąpienie reakcji nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy) oraz reakcji anafilaktycznych, w tym wstrząsu anafilaktycznego. Nie można wykluczyć wystąpienia bólów brzucha, niestrawności, astmy, zaostrzenia astmy, skurczu oskrzeli, duszności oraz ciężkich reakcji skórnych (martwica toksyczna rozpływna, rumień wielopostaciowy).