Ibuprofen Hasco (ibuprofen) – kaps. miękkie

Co to jest Ibuprofen Hasco?

Jest to preparat o działaniu ogólnym zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Co zawiera i jak działa Ibuprofen Hasco?

Substancją czynną preparatu jest ibuprofen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu propionowego. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Ibuprofen przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie ibuprofenu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Ibuprofen zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura, ból). Hamuje agregację płytek krwi (słabiej i krócej niż kwas acetylosalicylowy). Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Po zastosowaniu doustnym ibuprofen jest szybko wchłaniany, częściowo w żołądku, głównie w jelicie cienkim. Maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest w ciągu 1–2 godzin po podaniu. Ibuprofen i jego metabolity przenikają przez łożysko, a w niewielkich ilościach także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Ibuprofen Hasco?

Preparat jest wskazany: · w bólach różnego pochodzenia o słabym lub umiarkowanym nasileniu: bóle głowy (w tym bóle migrenowe), zębów, kości, mięśni i stawów, nerwobóle, bóle po urazach, ból w przebiegu przeziębienia i grypy · w bolesnym miesiączkowaniu · w gorączce różnego pochodzenia, m. in. w przebiegu przeziębienia, grypy i innych chorób zakaźnych · w objawowym leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów oraz choroby zwyrodnieniowej stawów (w tym młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Uczulenie na powyższe leki może objawiać się w postaci napadu astmy, pokrzywki lub nieżytu błony śluzowej nosa. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją (2 lub więcej potwierdzonych epizodów owrzodzenia lub krwawienia) ­ u których kiedykolwiek wystąpiły krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacje związane ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) ­ z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, wątroby lub serca (w tym z ciężką niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca) ­ ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna) ­ z krwawieniem z naczyń mózgowych lub innym czynnym krwawieniem ­ z zaburzeniami hematopoezy ­ z ciężkim odwodnieniem (skutkiem wymiotów, biegunki lub niewystarczającego spożycia płynów) oraz ­ u kobiet w III trymestrze ciąży ­ u dzieci do 6. roku życia o masie ciała mniejszej niż 20 kg.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ibuprofen Hasco?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Należy unikać stosowania preparatu z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami COX-2. Preparat może maskować objawy zakażenia. Jeżeli podejrzewasz zakażenie skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zastosowanie odpowiedniego leczenia. Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Szczególną ostrożność należy zachować u osób: · z toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych) · z zaburzeniami metabolizmu porfiryny (np. chorych z porfirią) · z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, w tym przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna (ryzyko zaostrzenia choroby) · z nadciśnieniem tętniczym, z niewydolnością serca, także występującą w przeszłości (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki) · u których w związku ze stosowaniem NLPZ wystąpiły obrzęki lub zatrzymanie płynów · z zaburzeniami czynności wątroby · z zaburzeniami czynności nerek (ryzyko dalszego pogorszenia ich czynności) · z zaburzeniami procesów krwiotwórczych lub z zaburzeniami krzepnięcia krwi · bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym · z czynną lub przebytą astmą oskrzelową, chorobami alergicznymi (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu i/lub obrzęku naczynioruchowego mogącego utrudniać oddychanie i stanowić zagrożenie życia; konieczne jest zapewnienie możliwości szybkiego dostępu do pomocy lekarskiej) · w podeszłym wieku (nasilone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; należy zachować szczególną ostrożność i stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas). Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu i niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, także u osób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku. Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu). Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu. W przypadku osób z chorobami przewodu pokarmowego stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod nadzorem lekarskim. U tych chorych należy stosować najmniejsze skuteczne dawki. Duże dawki oraz podeszły wiek zwiększają ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego. Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem, jeżeli równolegle przyjmowane są inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w tym choroby wrzodowej lub krwawienia (np. kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna, leki hamujące agregację płytek, w tym nawet małe dawki kwasu acetylosalicylowego [zwanego potocznie aspiryną], leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny). W powyższych przypadkach lekarz może niekiedy zalecić stosowanie leków osłonowych. Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu przez chorych z nadciśnieniem tętniczym, z zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i obrzękami, z chorobą niedokrwienną serca, z chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych oraz chorych z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia). Jeżeli należysz do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Długotrwałe stosowanie ibuprofenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru. Stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów, obrzęki, patologiczne zmiany w nerkach i prowadzić do rozwoju niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego. Długotrwałe równoległe stosowanie ibuprofenu i innych leków przeciwbólowych zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek oraz niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna). Największe ryzyko występuje u osób z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby, niewydolnością serca, stosujących leki moczopędne lub przeciwnadciśnieniowe z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz u osób w podeszłym wieku. Preparat, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, może powodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych, niekiedy prowadzących do śmierci, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry. Reakcje te występują bardzo rzadko i najczęściej pojawiają się w 1. miesiącu stosowania preparatu. W razie wystąpienia pierwszych objawów zmian skórnych (wysypka, zmiany chorobowe błon śluzowych) lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Jeżeli leki przeciwbólowe stosowane są długotrwale i/lub w dużych dawkach mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć większymi dawkami preparatu. Preparat może powodować wydłużenie czasu krwawienia; osoby z zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny regularnie kontrolować parametry krzepnięcia krwi, a także pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarza. Jeżeli lekarz zaleci długotrwałe stosowanie preparatu należy regularnie kontrolować czynność nerek i wątroby oraz morfologię krwi. Należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może on powodować nasilenie działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego. Jeżeli wystąpią zaburzenia widzenia (nieostre widzenie, mroczki, zaburzenia widzenia barwnego, inne) należy skonsultować się z lekarzem. Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat zawiera sorbitol; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinny stosować preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? U niektórych osób preparat może powodować działania niepożądane, takie jak zaburzenia widzenia, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, ospałość lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, co może upośledzać sprawność reakcji oraz zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Działanie to może być nasilone zwłaszcza u osób, które spożywają równolegle alkohol.

Dawkowanie preparatu Ibuprofen Hasco

Preparat ma postać kapsułek miękkich do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Dawkowanie zależy od wieku i masy ciała. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci po 12. roku życia (o masie ciała 40 kg lub większej): W leczeniu bólu różnego pochodzenia: początkowo 200–400 mg (1–2 kapsułki) jednorazowo, następnie w razie potrzeby 200 mg co 4 godziny lub 400 mg co 6 godzin. Nie należy stosować dawki większej niż 1200 mg na dobę (6 kapsułek na dobę). Bóle migrenowe: 400 mg jednorazowo, następnie jeśli konieczne 400 mg co 4–6 godzin. Maksymalna dawka wynosi 1200 mg na dobę. Bolesne miesiączkowanie: 200–400 mg (1–2 kapsułki), 1–3 razy na dobę, co 4–6 godzin. Nie należy stosować dawki większej niż 1200 mg na dobę (6 kapsułek na dobę). Choroba zwyrodnieniowa stawów i reumatoidalne zapalenia stawów (w tym młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów): 400–600 mg 3 razy na dobę, dawka podtrzymująca 600–1200 mg na dobę może być skuteczna u niektórych osób; w okresie zaostrzenia lekarz może zalecić zwiększenie dawki do dawki maksymalnej 2400 mg na dobę w 3–4 dawkach podzielonych. Po uzyskaniu poprawy klinicznej lekarz zmniejszy dawkę do najmniejszej skutecznej dawki. Dzieci 6–12 roku życia ( o masie ciała większej niż 20 kg): Dzieci 6.–9. roku życia (20–29 kg masy ciała) 20 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych, początkowo 200 mg, następnie w razie potrzeby 200 mg co 8 godzin, dawka maksymalna wynosi 600 mg na dobę; dzieci 10.–12. roku życia (30–39 kg masy ciała) początkowo 200 mg, następnie w razie potrzeby 200 mg co 6 godzin, dawka maksymalna wynosi 800 mg na dobę. Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów: 20–40 mg/kg masy ciała na dobę w 3–4 dawkach podzielonych. Po uzyskaniu poprawy lekarz zmniejszy dawkę do najmniejszej skutecznej dawki. U dzieci do 6. roku życia o masie ciała mniejszej niż 20 kg nie należy stosować preparatu. U chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby należy zachować ostrożność; zaleca się monitorowanie czynność tych narządów. Jeżeli pomimo stosowania preparatu objawy nie ustępują lub nasilają się należy skonsultować się z lekarzem. Sposób podawania: Preparat w postaci kapsułek miękkich przeznaczony jest do stosowania doustnego. Kapsułki należy przyjmować podczas posiłku lub po nim, połykać w całości (nie dzielić, nie rozgryzać, nie żuć).

Czy można stosować Ibuprofen Hasco w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”). Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży z powodu ryzyka przedwczesnego zamknięcia u płodu przewodu tętniczego, zahamowania czynności skurczowej macicy oraz wystąpienia niewydolności nerek u matki i płodu. Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu w I i II trymestrze ciąży jest dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza w uzasadnionych przypadkach, gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za absolutnie konieczne (w razie konieczności należy stosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas). Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet karmiących piersią; niekiedy lekarz może zezwolić na krótkotrwałe stosowanie małych dawek preparatu w tym okresie.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania preparatu z: ­ kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub przeciwbólowymi (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego) ­ kwasem acetylosalicylowym stosowanym w małych dawkach w celu hamowania agregacji płytek krwi (możliwe zmniejszenie przeciwagregacyjnego działania kwasu acetylosalicylowego) ­ lekami moczopędnymi lub przeciwnadciśnieniowymi, w tym inhibitorami konwertazy angiotensyny lub antagonistami angiotensyny (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki i ostrej niewydolności nerek; zaleca się monitorowanie czynności nerek, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku) ­ lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (możliwa hiperkaliemia; zaleca się kontrolę stężenia potasu we krwi) ­ lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryną) oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwotoku) ­ zydowudyną (wydłużenie czasu krwawienia) ­ metotreksatem i litem (możliwe zwiększenie stężenia w osoczu zarówno litu, jak i metotreksatu i nasilenie ich działań toksycznych) ­ kortykosteroidami lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego) ­ glikozydami nasercowymi np. digoksyną (ryzyko zwiększenia niewydolności serca i zwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi) ­ fenytoiną (ryzyko zwiększenia stężenia fenytoiny we krwi) ­ lekami przeciwcukrzycowymi z grupy pochodnych sulfonylomocznika (ryzyko hipoglikemii, tj. zmniejszenia stężenia glukozy we krwi; zaleca się kontrolę stężenia glukozy we krwi) ­ cyklosporyną i takrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki) ­ antybiotykami chinolonowymi (zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek) ­ sulfinpirazonem, probenecydem (zmniejszenie skuteczności ich działania, opóźnienie wydalania ibuprofenu).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Ibuprofen Hasco może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Często: niestrawność, biegunka, ból brzucha, zgaga, nudności, wymioty, wzdęcia, zaparcia, niewielkie krwawienie z przewodu pokarmowego. Niezbyt często: owrzodzenie żołądka i/lub dwunastnicy, niekiedy z krwawieniem i perforacją, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy, zaostrzenie choroby Leśniowskiego i Crohna. Jeżeli wystąpi silny ból brzucha, krwawe wymioty, smoliste lub krwawe stolce należy niezwłocznie zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem. Bardzo rzadko zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, błoniaste zwężenie jelit, uszkodzenie wątroby. Niezbyt często bezsenność, bóle i zawroty głowy, pobudzenie, drażliwość, zmęczenie, zaburzenia widzenia (w razie ich wystąpienia należy przerwać stosowanie preparatu i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem). Rzadko lub bardzo rzadko: zaburzenia słuchu (szumy uszne), reakcje psychotyczne, depresja. Bardzo rzadko zaburzenia hematologiczne, w tym niedokrwistość hemolityczna i aplastyczna, agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość, wydłużenie czasu krwawienia (jeżeli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła, objawy grypopodobne, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie, krwawienie z nosa, siniaki, wybroczyny lub plamica należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy zaburzeń hematologicznych). Bardzo rzadko kołatanie serca, niewydolność serca, zawał serca, nadciśnienie tętnicze. Bardzo rzadko zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek. Jeżeli wystąpi zmniejszenie objętości wydalanego moczu lub obrzęk należy zaprzestać stosowania preparatu i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ objawy te mogą świadczyć o postępującej niewydolności nerek. Sporadycznie aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (silne bóle głowy, nudności, wymioty, gorączka, sztywność karku, dezorientacja). U osób z toczniem rumieniowatym układowym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej ryzyko wystąpienia jałowego zapalenia opon mózgowych jest zwiększone. Bardzo rzadko nasilenie objawów zakażenia (np. martwicze zapalenie powięzi). Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd, nadwrażliwość na światło) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny (nagłe niedociśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli oraz bardzo rzadko ciężkie reakcje skórne: rumień wielopostaciowy, martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona. Długotrwałe stosowanie ibuprofenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.