Ifenin Forte (ibuprofen) – tabl. powl.

Co to jest Ifenin Forte?

Jest to preparat o działaniu ogólnym zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Co zawiera i jak działa Ifenin Forte?

Substancją czynną preparatu jest ibuprofen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu propionowego. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Ibuprofen przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie ibuprofenu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Ibuprofen zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura, ból). Hamuje agregację płytek krwi (słabiej i krócej niż kwas acetylosalicylowy). Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Po zastosowaniu doustnym ibuprofen jest szybko wchłaniany, częściowo w żołądku, głównie w jelicie cienkim. Maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest w ciągu 1–2 godzin po podaniu. Ibuprofen i jego metabolity przenikają przez łożysko, a w niewielkich ilościach także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Ifenin Forte?

Preparat jest wskazany: · w bólach różnego pochodzenia o słabym lub umiarkowanym nasileniu: bóle głowy (w tym bóle migrenowe), zębów, mięśni i stawów, ból w przebiegu przeziębienia i grypy · w bolesnym miesiączkowaniu · w gorączce różnego pochodzenia.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Uczulenie na powyższe leki może objawiać się w postaci napadu astmy, pokrzywki lub nieżytu błony śluzowej nosa. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją (2 lub więcej potwierdzonych epizodów krwawienia lub owrzodzenia) ­ u których kiedykolwiek wystąpiły krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacje związane ze stosowaniem NLPZ ­ z ciężką niewydolnością nerek, wątroby lub serca (w tym z chorobą niedokrwienną serca) ­ z krwawieniem z naczyń mózgowych lub innym czynnym krwawieniem ­ z zaburzeniami procesów krwiotwórczych (hematopoezy) ­ znacznie odwodnionych (w tym skutkiem wymiotów, biegunki) oraz ­ u dzieci do 6. roku życia ­ u kobiet w III trymestrze ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ifenin Forte?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Preparat jest przeznaczony do stosowania krótkotrwałego. Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem. Osoby chore na astmę przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem. Preparat może maskować objawy zakażenia. Jeżeli podejrzewasz zakażenie skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zastosowanie odpowiedniego leczenia. Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Należy unikać równoległego stosowania innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (w tym selektywnych inhibitorów COX-2). Równoległe stosowanie innych NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Szczególną ostrożność należy zachować u osób: · z toczniem rumieniowatym układowym, mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych) lub z innymi chorobami autoimmunologicznymi · z zaburzeniami metabolizmu porfiryn (np. ostra przerywana porfiria) · z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, w tym przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna (ryzyko zaostrzenia choroby) · z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami czynności serca (w tym z niewydolnością serca), także jeżeli występowały one w przeszłości (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki) · z zaburzeniami czynności wątroby · z zaburzeniami czynności nerek (ryzyko dalszego pogorszenia ich czynności) · zaburzeniami procesu krzepnięcia krwi (niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą spowodować wydłużenie czasu krwawienia; konieczne jest zachowanie ostrożności i konsultacja lekarska) · z zaburzeniami hematopoezy · z czynną lub przebytą astmą oskrzelową (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu i/lub obrzęku naczynioruchowego mogącego utrudniać oddychanie i stanowić zagrożenie życia; konieczne jest zapewnienie możliwości szybkiego dostępu do pomocy lekarskiej) · z nadwrażliwością na inne alergeny, z katarem siennym, polipami nosa, przewlekłymi obturacyjnymi zaburzeniami oddechowymi (zwiększone ryzyko reakcji nadwrażliwości, w tym napadów duszności, obrzęku naczynioruchowego, pokrzywki) · bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym · w podeszłym wieku (nasilone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; należy zachować szczególną ostrożność i stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas). Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu i niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, także u osób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku. Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu). Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu. Należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może on powodować nasilenie działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego. W przypadku osób z chorobami przewodu pokarmowego stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod nadzorem lekarskim. U tych chorych należy stosować najmniejsze skuteczne dawki. Duże dawki oraz podeszły wiek zwiększają ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego. Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem, jeżeli równolegle przyjmowane są inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w tym choroby wrzodowej lub krwawienia (np. kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna, leki hamujące agregację płytek, w tym nawet małe dawki kwasu acetylosalicylowego [zwanego potocznie aspiryną], leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny). W powyższych przypadkach lekarz może niekiedy zalecić stosowanie leków osłonowych (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej). U chorych w podeszłym wieku ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (zwłaszcza krwawień z przewodu pokarmowego, które mogą stać się przyczyną śmierci) jest zwiększone; należy zachować szczególną ostrożność i stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas. Stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki. Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu przez chorych z nadciśnieniem tętniczym, z zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i obrzękami, z chorobą niedokrwienną serca, z chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych oraz chorych z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia). Jeżeli należysz do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Długotrwałe stosowanie ibuprofenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru. Preparat, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, może powodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych, niekiedy prowadzących do śmierci, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry. Reakcje te występują bardzo rzadko i najczęściej pojawiają się w 1. miesiącu stosowania preparatu. W razie wystąpienia pierwszych objawów zmian skórnych (wysypka, zmiany chorobowe błon śluzowych) lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów, obrzęki, patologiczne zmiany w nerkach i prowadzić do rozwoju niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego. Długotrwałe równoległe stosowanie ibuprofenu i innych leków przeciwbólowych zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek oraz niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna). Największe ryzyko występuje u osób z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby, niewydolnością serca, stosujących leki moczopędne lub przeciwnadciśnieniowe z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz u osób w podeszłym wieku. Jeżeli leki przeciwbólowe stosowane są długotrwale i/lub w dużych dawkach mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć większymi dawkami preparatu. Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą hamować agregację płytek krwi co może spowodować wydłużenie czasu krwawienia. Chorzy z zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz chorzy stosujący leki przeciwzakrzepowe (np. warfarynę) powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu; konieczne jest zachowanie ostrożności i monitorowanie parametrów krzepnięcia krwi. Jeżeli lekarz zaleci długotrwałe stosowanie preparatu należy regularnie kontrolować czynność nerek i wątroby oraz morfologię krwi. Jeżeli wystąpią zaburzenia widzenia (nieostre widzenie, mroczki, zaburzenia widzenia barwnego, inne) należy skonsultować się z lekarzem. Jeżeli wystąpi zwiększenie masy ciała, obrzęki lub wysypka należy skonsultować się z lekarzem. Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu
leczenia. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? U niektórych osób preparat może powodować działania niepożądane, takie jak zaburzenia widzenia, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, ospałość lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, co może upośledzać sprawność reakcji oraz zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Działanie to może być nasilone zwłaszcza u osób, które spożywają równolegle alkohol.

Dawkowanie preparatu Ifenin Forte

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Dawkowanie zależy od wieku i masy ciała. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci po 12. roku życia (o masie ciała 40 kg lub większej): W leczeniu bólu różnego pochodzenia: 200–400 mg jednorazowo, następnie w razie potrzeby stosować 3–4 razy na dobę co 4–6 godzin. Nie należy stosować dawki większej niż 1200 mg na dobę. Bóle migrenowe: 400 mg jednorazowo, następnie jeśli konieczne 400 mg co 4–6 godzin. Maksymalna dawka wynosi 1200 mg na dobę. Bolesne miesiączkowanie: 200–400 mg, 1–3 razy na dobę, co 4–6 godzin. Nie należy stosować dawki większej niż 1200 mg na dobę. U chorych w podeszłym wieku należy zachować szczególną ostrożność ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki przez możliwie najkrótszy niezbędny okres. U chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby należy zachować ostrożność i stosować najmniejsze skuteczne dawki przez możliwie najkrótszy, niezbędny okres czasu; zaleca się monitorowanie czynność tych narządów. Sposób podawania: Preparat w postaci tabletek przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy połykać w całości (nie dzielić, nie rozgryzać), w czasie posiłku lub po nim, popijając szklanką wody.

Czy można stosować Ifenin Forte w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”). Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży z powodu ryzyka przedwczesnego zamknięcia u płodu przewodu tętniczego, zahamowania czynności skurczowej macicy oraz wystąpienia niewydolności nerek u matki i płodu. Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu w I i II trymestrze ciąży jest dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza w uzasadnionych przypadkach, gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za absolutnie konieczne. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet karmiących piersią; niekiedy lekarz może zezwolić na krótkotrwałe stosowanie małych dawek preparatu w tym okresie.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy unikać stosowania preparatu z poniżej wymienionymi lekami: ­ kwasem acetylosalicylowym stosowanym w małych dawkach w celu hamowania agregacji płytek krwi (możliwe zmniejszenie przeciwagregacyjnego działania kwasu acetylosalicylowego) ­ kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym inhibitorami COX-2, takimi jak np. celekoksyb, etorykoksyb (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego) ­ lekami przeciwzakrzepowymi, np. warfaryną czy heparyną oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi np. tyklopidyną (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwotoku; w przypadku konieczności ich stosowania zaleca się monitorowanie parametrów krzepnięcia krwi) ­ metotreksatem (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu w osoczu i nasilenie jego działań toksycznych; w razie konieczności stosowania należy monitorować czynność nerek i zachować ostrożność jeżeli ibuprofen stosowany był w czasie 24 godzin przed lub po przyjęciu metotreksatu). Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania preparatu z niżej wymienionymi lekami; konieczne może być dostosowanie dawkowania niżej wymienionych leków przez lekarza: ­ moklobemid (nasila działanie ibuprofenu) ­ lit, fenytoina (ryzyko zwiększenia stężenia tych substancji i nasilenia ich działania) ­ glikozydy nasercowe np. digoksyna (ryzyko zwiększenia niewydolności serca i zwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi) ­ leki moczopędne lub przeciwnadciśnieniowe, w tym inhibitory konwertazy angiotensyny lub antagoniści angiotensyny (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki i ostrej niewydolności nerek; zaleca się monitorowanie czynności nerek, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku) ­ aminoglikozydy (nasilenie ich działań toksycznych) ­ kaptopryl (zaburzenia wydalania sodu) ­ kortykosteroidy lub inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego) ­ cyklosporyna i takrolimus (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki) ­ cholestyramina (należy zachować co najmniej godzinny odstęp pomiędzy przyjęciem tego leku i ibuprofenu; ryzyko zmniejszenia wchłaniania ibuprofenu) ­ zydowudyna (wydłużenie czasu krwawienia; zalecana jest kontrola liczby krwinek 1–2 tygodni po rozpoczęciu równoległego stosowania tych preparatów) ­ sulfinpirazon, probenecyd (zmniejszenie skuteczności ich działania, opóźnienie wydalania ibuprofenu) ­ antybiotyki chinolonowe (zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek) ­ leki przeciwcukrzycowe z grupy pochodnych sulfonylomocznika (ryzyko hipoglikemii, tj. zmniejszenia stężenia glukozy we krwi) ­ leki hamujące agregację płytek krwi np. tyklopidyna, klopidogrel (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego) ­ bisfosfoniany, pentoksyfilina (zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego) ­ baklofen (nasilenie toksycznego działania baklofenu). Spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, w tym krwawień i/lub owrzodzeń.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Ifenin i Ifenin Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Bardzo często lub często: niestrawność, biegunka, ból brzucha, zgaga, nudności, wymioty, wzdęcia, zaparcia, owrzodzenie żołądka i/lub dwunastnicy, niekiedy z krwawieniem i perforacją, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy, zaostrzenie choroby Leśniowskiego i Crohna. Jeżeli wystąpi silny ból brzucha, krwawe wymioty, smoliste lub krwawe stolce należy niezwłocznie zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem. Niezbyt często zapalenie błony śluzowej żołądka. Bardzo rzadko zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, błoniaste zwężenie jelit, zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, zapalenie wątroby, żołtaczka. Często: bezsenność, senność, bóle i zawroty głowy, niepokój, drażliwość, zmęczenie. Niezbyt często zaburzenia widzenia (mroczki, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia barwnego, podwójne widzenie; w razie ich wystąpienia należy przerwać stosowanie preparatu i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem), bardzo rzadko niedowidzenie toksyczne, zaburzenia słuchu (szumy uszne). Rzadko depresja, dezorientacja, omamy. Sporadycznie aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (silne bóle głowy, nudności, wymioty, gorączka, sztywność karku, dezorientacja). U osób z toczniem rumieniowatym układowym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej ryzyko wystąpienia jałowego zapalenia opon mózgowych jest zwiększone. Niezbyt często obrzęki, zespół nerczycowy, zaburzenia czynności nerek. Jeżeli wystąpi zmniejszenie objętości wydalanego moczu lub obrzęk należy zaprzestać stosowania preparatu i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ objawy te mogą świadczyć o postępującej niewydolności nerek. Bardzo rzadko niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych. Bardzo rzadko niewydolność serca, zawał serca, nadciśnienie tętnicze, ostry obrzęk płuc. Bardzo rzadko zaburzenia hematologiczne, w tym niedokrwistość hemolityczna i aplastyczna, agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość, wydłużenie czasu krwawienia (jeżeli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła, objawy grypopodobne, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie, krwawienie z nosa, siniaki, wybroczyny lub plamica należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy zaburzeń hematologicznych). Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd, nadwrażliwość na światło, łysienie) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny (nagłe niedociśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli oraz bardzo rzadko ciężkie reakcje skórne: rumień wielopostaciowy, martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona. Długotrwałe stosowanie ibuprofenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.