Indapen (indapamid) – tabl. powl.

Co to jest Indapen?

Lek o działaniu moczopędnym i obniżającym ciśnienie tętnicze.

Co zawiera i jak działa Indapen?

Substancją czynną preparatu jest indapamid. Jest to substancja o umiarkowanym działaniu moczopędnym, powodująca zwiększenie objętości wydalanego moczu. Indapamid jest związkiem chemicznym z grupy sulfonamidów o właściwościach zbliżonych do tiazydowych leków moczopędnych. Podobnie jak diuretyki tiazydowe, powoduje zahamowanie zwrotnego transportu jonów sodu w kanalikach nerkowych, co skutkuje nasileniem wydalania sodu z moczem i zwiększeniem objętości wydalanej wody. Zwiększonemu wydalaniu sodu towarzyszy zwiększone wydalanie chloru i potasu. Zmniejsza się natomiast wydalanie wapnia. Działanie indapamidu prowadzi także do rozszerzenia naczyń krwionośnych i zmniejszenia oporu naczyniowego. Lek stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Kiedy stosować Indapen?

Preparat jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne sulfonamidy. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie: · ciężka niewydolność nerek, bezmocz · ciężkie zaburzenia czynności wątroby · encefalopatia wątrobowa · hipokaliemia (zmniejszenie stężenia potasu we krwi). W okresie ciąży należy unikać stosowania leków moczopędnych. Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Dawkowanie preparatu Indapen

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz indywidualnie ustali dawkowanie w zależności od stanu chorego i jego reakcji na leczenie. Zwykle stosuje się: Dorośli: 1 tabletka (2,5 mg) 1 raz na dobę, rano. Działanie leku rozwija się stopniowo i jego pełne działanie może wystąpić dopiero po kilku miesiącach od rozpoczęcia leczenia. Dalsze zwiększanie dawek nie jest zalecane. Zwiększenie dawki nie nasila działania przeciwnadciśnieniowego, może nasilić działanie moczopędne. W razie potrzeby lekarz włączy do leczenia inne leki przeciwnadciśnieniowe. W przypadku leczenia skojarzonego należy zachować ostrożność i często kontrolować ciśnienie tętnicze. Nie zaleca się stosowania preparatu i leków moczopędnych, które mogą powodować hipokaliemię. Jeżeli występuje ciężka niewydolność wątroby lub nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) stosowanie preparatu jest przeciwwskazane. U chorych w podeszłym wieku preparat może być stosowany jedynie wówczas, gdy czynność nerek jest prawidłowa lub zaburzona jedynie w niewielkim stopniu. Dzieci i młodzież: Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży.

Czy można stosować Indapen w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. W okresie ciąży należy unikać stosowania leków moczopędnych. Nie wolno stosować preparatu w celu leczenia fizjologicznych obrzęków występujących w okresie ciąży! Leki moczopędne mogą mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój płodu i noworodka. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.