Indocollyre 0,1% (indometacyna) – krople do oczu

Co to jest Indocollyre?

Jest to preparat stosowany miejscowo do oczu zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Co zawiera i jak działa Indocollyre?

Substancją czynną preparatu jest indometacyna, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu octowego. Wykazuje silne działanie przeciwzapalne, a także przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Indometacyna przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie indometacyny polega głównie na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Indometacyna zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej oraz zmniejsza odczuwanie bólu. Zaobserwowano także, że zapobiega śródoperacyjnemu zwężeniu źrenic. Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Preparat jest stosowany miejscowo do worka spojówkowego.

Kiedy stosować Indocollyre?

Preparat jest wskazany do stosowania w okulistyce w czasie zabiegów chirurgicznych i pooperacyjnie w celu: · przeciwdziałania zwężeniu źrenicy oka · w zapobieganiu zapaleniu po operacjach usunięcia zaćmy i po operacjach przedniego odcinka oka · w leczeniu bólu w pierwszych dniach po operacji keratektomii fotorefrakcyjnej.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie objawy uczulenia na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Uczulenie to mogło objawiać się w postaci reakcji nadwrażliwości takich jak np. napad astmy, skurcz oskrzeli, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa lub reakcje skórne (pokrzywka, wysypka, rumień). Preparat jest przeciwwskazany do stosowania u osób: · z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy · z ciężką niewydolnością wątroby i nerek oraz · u kobiet w ciąży, od 6. miesiąca ciąży. Preparatu nie należy stosować równolegle z następującymi lekami: doustne leki przeciwzakrzepowe, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, salicylany w dużych dawkach, diflunisal, heparyna, lit, metotreksat w dużych dawkach, tyklopidyna.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Indocollyre?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Nie wolno podawać preparatu we wstrzyknięciach. Nie stosować doustnie. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy reakcji nadwrażliwości, np. świąd i zaczerwienienie, wysypka, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy należy natychmiast zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem. Stosowanie preparatu może maskować objawy bakteryjnego zakażenie oka. W razie podejrzenia zakażenia należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ w takim przypadku konieczne jest zastosowanie odpowiedniego leczenia. Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Preparat i inne niesteroidowe leki zapalne stosowane miejscowo do oczu mogą opóźniać proces gojenia się rogówki. Niesteroidowe leki przeciwzapalne, mogą zwiększać ryzyko krwawienia śródoperacyjnego tkanek oka. Należy zachować szczególną ostrożność u osób ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia krwawień oraz osób stosujących leki wydłużające czas krwawienia (np. leki przeciwzakrzepowe, leki hamujące agregację płytek krwi). Jeżeli równolegle stosowane są miejscowo inne leki okulistyczne należy zachować 15 minutowy odstęp pomiędzy ich podaniami. Nie zaleca się stosowania soczewek kontaktowych w okresie stosowania preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Po zastosowaniu preparatu mogą wystąpić zaburzenia widzenia.

Dawkowanie preparatu Indocollyre

Preparat ma postać kropli do oczu. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: Zapobieganie śródoperacyjnemu zwężeniu źrenicy oka: 4 krople w dniu poprzedzającym operację, 4 krople w ciągu 3 godzin przed operacją. Zapobieganie zapaleniu po operacjach zaćmy i przedniego odcinka oka: 1 kropla 4–6 razy na dobę do momentu całkowitego ustąpienia objawów zapalenia. Podawanie leku należy rozpocząć 24 godziny przed operacją. Zwalczanie bólu gałki ocznej w pierwszych dniach po operacji keratektomii fotorefrakcyjnej: 1 kropla 4 razy na dobę. Przed zastosowaniem preparatu należy dokładnie umyć ręce. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza powierzchni oka ani powiek, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu. Każdorazowo po zastosowaniu preparatu należy zamykać butelkę. Preparat należy zakraplać lek do worka spojówkowego. Jednocześnie z zakropleniem leku należy przez minutę uciskać kanaliki łzowe, aby zapobiec wchłanianiu leku i wystąpieniu ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Jeżeli równolegle stosowane są inne krople do oczu należy odczekać 15 minut pomiędzy zakropleniami. Dzieci: nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci.

Czy można stosować Indocollyre w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Preparat jest przeciwwskazany do stosowania od 6. miesiąca ciąży. W okresie pierwszych 5. miesięcy ciąży stosowanie preparatu jest dopuszczone jedynie wówczas, gdy lekarz uzna jego stosowanie za konieczne, po wcześniejszym rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu. Należy unikać stosowania preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów okulistycznych, należy zachować co najmniej 15. minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków. Mimo, że podana do worka spojówkowego indometacyna jedynie w niewielkim stopniu przenika do krążenia mogą wystąpić interakcje z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi stosowanymi ogólnie. Nie zaleca się równoległego stosowania preparatu z następującymi lekami: ­ doustne leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwotoku; jeżeli równoległe stosowanie jest konieczne niezbędny jest ścisły nadzór lekarza i kontrola parametrów krzepnięcia krwi) ­ kwas acetylosalicylowy (nazywany potocznie aspiryną) stosowany w dużych dawkach, salicylany lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego) ­ diflunisal (ryzyko krwotoku z przewodu pokarmowego) ­ heparyna (zwiększone ryzyko krwawień i działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego) ­ lit (możliwe zwiększenie stężenia litu i nasilenie jego działań toksycznych; jeżeli równoległe stosowanie jest konieczne zaleca się kontrolę stężenia litu we krwi) ­ metotreksat w dawkach większych niż 15 mg na tydzień (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych, niekiedy ciężkie zatrucia) ­ tyklopidyna (zwiększone ryzyko krwawień). Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania preparatu z: ­ lekami moczopędnymi, np. furosemidem oraz lekami przeciwnadciśnieniowymi, w tym inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami angiotensyny (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki; należy zadbać o odpowiednie nawodnienie chorego i kontrolować czynność nerek) ­ metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych; raz w tygodniu należy kontrolować pełną morfologię krwi; w razie zmian czynności nerek oraz u chorych w podeszłym wieku badania należy wykonywać częściej) ­ pentoksyfiliną (zwiększone ryzyko krwawienia; zalecana kontrola parametrów krzepnięcia krwi) ­ zydowudyną (ryzyko ciężkiej niedokrwistości; zaleca się kontrolę morfologii krwi i liczby retikulocytów) ­ leki trombolityczne (zwiększone ryzyko krwawienia) ­ lekami zobojętniającymi sok żołądkowy (zmniejszenie wchłaniania indometacyny; leki te należy przyjmować nie wcześniej niż po upływie 2 godzin od przyjęcia indometacyny). Ponadto, możliwe jest zmniejszenie skuteczności działania stosowanych równolegle leków przeciwnadciśneiniowych z grupy beta-blokerów (np. propranolol). Równoległe stosowanie cyklosporyny zwiększa ryzyko toksycznego wpływu na nerki, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Stosowanie preparatu z desmopresyną może nasilać działanie przeciwdiuretyczne. Przed zastosowaniem indometacyny, kobiety z wkładkami wewnątrzmacicznymi powinny skonsultować się z lekarzem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Indocollyre 0,1% może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Po zastosowaniu preparatu mogą wystąpić przemijające zaburzenia widzenia, uczucie pieczenia, kłucie, uczucie dyskomfortu w oku, obrzęk powiek, obrzęk rogówki. Rzadko możliwe reakcje nadwrażliwości, w tym świąd, zaczerwienienie, nadwrażliwość na światło, nabłonkowe uszkodzenie rogówki (otarcie rogówki, punktowate zapalenie rogówki), zwiększone ciśnienie śródgałkowe. Rzadko zmiany w rogówce (np. zapalenie rogówki, wrzód rogówki, który może prowadzić do perforacji rogówki). Zwiększone ryzyko działań niepożądanych dotyczących rogówki występuje u osób po złożonych lub wielokrotnych zabiegach chirurgicznych oraz u osób z zaburzeniami dotyczącymi powierzchni oka, np. zespołem suchego oka, ubytkami nabłonka rogówki.