Invega (paliperydon) – tabl. o przedł. uwalnianiu

Co to jest Invega?

Lek z grupy neuroleptyków, stosowany w leczeniu schizofrenii i zaburzeń schizoafektywnych.

Kiedy stosować Invega?

Preparat jest wskazany w leczeniu: · schizofrenii u osób dorosłych · objawów psychotycznych lub maniakalnych w zaburzeniach schizoafektywnych u osób dorosłych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet, jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Czy można stosować Invega w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Preparatu nie należy stosować w ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeżeli zachodzi konieczność przerwania leczenia u kobiet w ciąży, lek należy odstawiać stopniowo. Paliperydon przenika do pokarmu kobiecego, nie należy stosować go w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy zachować ostrożność w przypadku równoległego stosowania: · z lekami wydłużającymi odstęp QT, m.in. lekami przeciwarytmicznymi klasy Ia (np. chinidyna, disopiramid), III (np. amiodaron, sotalol), niektórymi lekami przeciwhistaminowymi, przeciwpsychotycznymi lub przeciwzimniczymi (np. meflochina) · z innymi lekami o działaniu ośrodkowym lub alkoholem · z innymi lekami mogącymi powodować niedociśnienie ortostatyczne (np. inne leki przeciwpsychotyczne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), ponieważ działanie to może się nasilać · z innymi lekami obniżającymi próg drgawkowy (np. pochodne fenotiazyny, butyrofenonu, klozapina, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, wybiórcze inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, tramadol, meflochina) · z preparatami o przedłużonym uwalnianiu zawierających sól sodową diwalproinianu (zwiększa się ekspozycję na paliperydon; lekarz może zalecić zmniejszenie jego dawki · z karbamazepiną, ryfampicyną lub zielem dziurawca (zwiększa się klirens nerkowy paliperydonu, może być konieczne dostosowanie jego dawki przez lekarza) · z lekami wpływającymi na czas pasażu żołądkowo-jelitowego (np. metoklopramid); mogą one zaburzać wchłanianie paliperydonu. Nie zaleca się stosowania paliperydonu w skojarzeniu z rysperydonem. Paliperydon może działać antagonistycznie wobec lewodopy i innych agonistów receptorów dopaminowych; jeśli stosowanie tych leków w skojarzeniu jest niezbędne, należy podawać najmniejsze skuteczne dawki każdego z leków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Invega może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Bardzo często mogą wystąpić: ból głowy, bezsenność, parkinsonizm, akatyzja, sedacja, senność. Często mogą wystąpić: zawroty głowy, dystonia, dyskineza, drżenie, mania, pobudzenie, depresja, lęk, zaburzenia widzenia, zaburzenia przewodzenia serca, wydłużenie odstępu QT, bradykardia, tachykardia, niedociśnienie ortostatyczne, nadciśnienie, ból i uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu, wymioty, nudności, zaparcia, biegunka, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból zęba, zwiększenie aktywności aminotransferaz, świąd, wysypka, bóle mięśniowo-szkieletowe, ból pleców, ból stawów, brak miesiączki, gorączka, osłabienie, zmęczenie, zwiększenie lub zmniejszenie łaknienia, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, ból gardła i krtani, kaszel, przekrwienie błony śluzowej nosa, zapalenie oskrzeli, zakażenie górnych dróg oddechowych, zapalenie zatok, zakażenie dróg moczowych, grypa. Niezbyt często mogą wstąpić: zaburzenia snu, stan splątania, zmniejszenie libido, anorgazmia, nerwowość, koszmary senne, zawroty głowy przy zmianie pozycji, napady padaczkowe, omdlenia, nadpobudliwość psychomotoryczna, zaburzenia koncentracji, dyzartria, zaburzenia smaku, niedoczulica, parestezje, zapalenie spojówek, uczucie suchości oka, zawroty głowy, szum w uszach, ból ucha, blok przedsionkowo-komorowy, kołatanie serca, niemiarowość zatokowa, niedociśnienie, nieprawidłowy zapis EKG, duszność, sapanie, krwawienie z nosa, obrzęk języka, zapalenie żołądka i jelit, dysfagia, wzdęcia, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy, pokrzywka, łysienie, trądzik, zwiększenie stężenia kinazy fosfokreatynowej we krwi, skurcze mięśni, zesztywnienie stawów, osłabienie mięśni, obrzęk stawów, ból szyi, zaburzenia oddawania moczu (nietrzymanie moczu, częstomocz, zatrzymanie moczu, bolesne oddawanie moczu), zaburzenia erekcji, zaburzenia wytrysku, zaburzenia miesiączkowania, mlekotok, ból piersi, obrzęk twarzy, obrzęk uogólniony, obwodowy lub ciastowaty, dreszcze, zwiększenie temperatury ciała, nieprawidłowy chód, pragnienie, ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie, cukrzyca, hiperglikemia, jadłowstręt, zwiększenie stężenia triglicerydów, niedokrwistość, zmniejszenie wartości hematokrytu, zapalenie płuc, zakażenia dróg oddechowych, zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie ucha, zapalenie migdałków. Rzadko mogą wystąpić: nadwrażliwość, reakcja anafilaktyczna, neutropenia, leukopenia, małopłytkowość, eozynofilia, nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego, obecność glukozy w moczu, hiperprolaktynemia, zatrucie wodne, hipoglikemia, polidypsja, zwiększenie stężenia cholesterolu, złośliwy zespół neuroleptyczny, dyskineza późna, niedokrwienie mózgu, utrata świadomości, zaburzenia równowagi, zaburzenia koordynacji, jaskra, rotacyjne ruchy gałek ocznych, światłowstręt, łzawienie, przekrwienie oczu, migotanie przedsionków, zakrzepica żylna, zatorowość płucna, niedokrwienie, nagłe zaczerwienienie, zespół bezdechu podczas snu, hiperwentylacja, zachłystowe zapalenie płuc, przekrwienie dróg oddechowych, dysfonia, niedrożność jelit, nietrzymanie stolca, zapalenie warg, żółtaczka, obrzęk naczyniowy, hiperkeratoza, wyprysk, suchość skóry, rumień, odbarwienia skóry, łojotokowe zapalenie skóry, łupież, ginekomastia, obrzęk piersi, wydzielina z piersi, wydzielina z pochwy, dyskomfort w klatce piersiowej, zakażenia oka, grzybica paznokci, zapalenie tkanki łącznej, akaroza skórna. Z nieznaną częstością występowały: hiperinsulinemia, zastój krwi w płucach.