Iruxol mono (klostridiopeptydaza) – maść

Co to jest Iruxol mono?

Preparat stosowany w celu enzymatycznego oczyszczenia rany z tkanek martwiczych.

Kiedy stosować Iruxol mono?

Preparat jest wskazany w enzymatycznym oczyszczaniu ran (owrzodzeń i oparzeń o ograniczonej powierzchni) z tkanek martwiczych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować w przypadku rozległych oparzeń.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Iruxol mono?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego w obrębie rany/owrzodzenia. Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. U chorych na cukrzycę, w przypadku suchej zgorzeli, należy ostrożnie nawilżać ranę, aby uniknąć powstania zgorzeli wilgotnej. Jeżeli w ciągu 14. dni nie nastąpi zmniejszenie tkanki martwiczej należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz może zalecić zaprzestanie stosowania preparatu i zastosowanie chirurgicznego oczyszczania rany. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Iruxol mono

Preparat ma postać maści i przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W celu uzyskania najlepszego wyniku leczenia, należy zapewnić odpowiednią wilgotność w obrębie rany. Rany suche należy zwilżyć 0,9% roztworem soli fizjologicznej lub innym roztworem dobrze tolerowanym przez tkanki. Suche i pokryte twardym strupem rany należy zmiękczyć za pomocą opatrunku nawilżającego. Jeśli rany są zakażone lekarz zaleci zastosowanie odpowiedniego antybiotyku. Należy nałożyć 2 mm warstwę preparatu na opatrunek lub bezpośrednio na nawilżoną powierzchnię rany 1 raz na dobę. Ranę należy przykryć opatrunkiem. Aby uniknąć podrażnienia brzegi rany i zdrową skórę należy zabezpieczyć przed działaniem preparatu. Opatrunek należy zmieniać 1 raz na dobę. Można się spodziewać zwiększenia aktywności po stosowaniu preparatu 2 razy na dobę. W przypadku zaburzeń krążenia, owrzodzeń pochodzenia niedokrwiennego w cukrzycy lub pochodzenia neurologicznego lekarz zaleci również odpowiednie leczenie przyczynowe. Nie wykazano by preparat działał skuteczniej niż placebo w przypadku leczenia owrzodzeń w przebiegu choroby żylnej kończyn dolnych.

Czy można stosować Iruxol mono w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza wypisującego receptę na ten lek. U kobiet w ciąży oraz u kobiet w okresie karmienia piersią preparat może być stosowany wyłącznie na zlecenie lekarza, gdy w jego opinii korzyść dla matki związana ze stosowaniem preparatu przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. W I trymestrze ciąży stosowanie preparatu jest dopuszczone tylko gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie należy stosować preparatu jednocześnie ze środkami odkażającymi, detergentami zawierającymi metale ciężkie i mydłem, ponieważ osłabiają one aktywność kolagenazy. W okresie stosowania preparatu nie należy stosować miejscowo innych preparatów, zwłaszcza antybiotyków tyrotrycyny, gramicydyny i tetracykliny; mogą one wywierać wpływ na aktywność kolagenazy.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Iruxol mono może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Preparat jest zwykle dobrze tolerowany. Mogą wystąpić miejscowe reakcje, takie jak: świąd, ból, pieczenie, zaczerwienienie. Jeżeli wystąpią ciężkie reakcje należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.