Karbis (kandesartan) – tabl.

Co to jest Karbis?

Lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, który jak wszystkie preparaty z tej grupy, ogranicza działanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu.

Kiedy stosować Karbis?

Preparat jest wskazany u dorosłych: · w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego · z niewydolnością serca i zaburzoną czynnością skurczową lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory serca nie większa niż 40 %) jako leczenie wspomagające w leczeniu inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitorami ACE) lub w przypadku ich nietolerancji.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występują u Ciebie ciężkie zaburzenia czynności wątroby i/lub zastój żółci (cholestaza). Preparat jest przeciwwskazany w II i III trymestrze ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania preparatu w I trymestrze ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Karbis?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. U chorych z grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń czynności nerek, u których czynność nerek zależy od aktywności układu renina–angiotensyna–aldosteron (np. u chorych z ciężką niewydolnością serca, z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki) stosowanie leków działających na układ renina-angiotensyna-aldosteron może wiązać się z ryzykiem wystąpienia skąpomoczu, zwiększenia stężenia mocznika i kreatyniny we krwi oraz ostrej niewydolności nerek. Jeżeli preparat stosowany jest u osób z nadciśnieniem tętniczym i ze współistniejącą niewydolnością nerek zaleca się regularną kontrolę parametrów charakteryzujących czynność nerek (w tym stężenie kreatyniny i potasu we krwi). Nie ma wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu u osób z bardzo ciężką lub schyłkową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 15 ml/min); w każdym przypadku indywidualnie lekarz ustali zalecaną dawkę. Chorym z niewydolnością serca, zwłaszcza po75. roku życia i chorym z zaburzeniami czynności nerek zaleca się regularną kontrolę czynności nerek (stężenie kreatyniny i potasu we krwi). Monitorowanie czynności nerek jest także zalecane w okresie zwiększania dawki. U chorych z niewydolnością serca, równoległe stosowanie preparatu i inhibitorów ACE zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza zaburzeń czynności nerek i hiperkaliemii. Należy zachować ostrożność i pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską; konieczna jest regularna ocena czynności nerek. Należy zachować ostrożność u chorych poddawanych hemodializom. W tej grupie chorych występuje zwiększona aktywność układu renina–angiotensyna–aldosteron i leki hamujące aktywność tego układu (w tym kandesartan) mogą powodować nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego. Lekarz ustali zalecaną dawkę na podstawie pomiarów ciśnienia tętniczego. Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u chorych po niedawnym przeszczepie nerki. Należy zachować ostrożność, ponieważ może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze, zwłaszcza u chorych z niewydolnością serca oraz u osób ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, odwodnionych lub z niedoborem sodu (np. osoby przyjmujące uprzednio duże dawki leków moczopędnych, stosujące dietę o małej zawartości soli, po biegunce lub wymiotach). Przed rozpoczęciem leczenia należy wyrównać niedobory elektrolitów i zapewnić odpowiednie nawodnienie organizmu. Poinformuj lekarza o stosowaniu preparatu jeżeli planujesz zabieg chirurgiczny lub inny zabieg wymagający znieczulenia. Rzadko, stosowanie preparatu wiąże się z ryzykiem wystąpienia potencjalnie ciężkiego niedociśnienia tętniczego podczas zabiegu i/lub znieczulenia. Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest u chorych z upośledzonym odpływem krwi z lewej komory serca (występujące zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej [dwudzielnej]), kardiomiopatia przerostowa). Nie zaleca się stosowania preparatu u chorych, u których występuje pierwotny hiperaldosteronizm, ponieważ preparat jest u nich nieskuteczny. Stosowanie preparatu może powodować hiperkaliemię (zwiększenie stężenia potasu we krwi). Hiperkaliemia może być przyczyną poważnych zaburzeń rytmu serca. Lekarz zaleci monitorowanie stężenia potasu we krwi, zwłaszcza u osób, u których ryzyko hiperkaliemii jest zwiększone (z zaburzeniami czynności nerek, w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, odwodnionych, z niewydolnością serca lub kwasicą metaboliczną, przyjmujących leki zwiększające stężenie potasu we krwi, w tym sole potasu, leki moczopędne oszczędzające potas lub heparynę). Równoległe stosowanie preparatu i leków moczopędnych oszczędzających potas lub inhibitorów ACE nie jest zalecane. U osób, u których napięcie naczyń oraz czynność nerek zależy od aktywności układu renina–angiotensyna–aldosteron (np. u chorych z ciężką zastoinową niewydolnością serca lub ze zwężeniem tętnicy nerkowej) stosowanie preparatu może wiązać się z ryzykiem wystąpienia gwałtowanego obniżenia ciśnienia tętniczego. U osób z chorobą niedokrwienną serca lub chorobami naczyń mózgowych (osoby ze zwężeniem tętnic wieńcowych lub zwężeniem naczyń mózgowych) znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego może spowodować zawał serca lub udar mózgu. U osób rasy czarnej preparat może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego i może być konieczne zwiększenie dawki. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie badano wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn; wpływ preparatu na powyższe czynności uważa się za mało prawdopodobny. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że preparat może u niektórych osób powodować zawroty głowy, znużenie lub inne objawy, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń i maszyn.

Dawkowanie preparatu Karbis

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłku. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: Nadciśnienie tętnicze: dawka początkowa wynosi 8 mg 1 raz na dobę; w razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do 16 mg 1 raz na dobę i maksymalnie do 32 mg 1 raz na dobę. Pełne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się w ciągu 4. tygodni leczenia. Aby nasilić działanie przeciwnadciśnieniowe, lekarz może zalecić równoległe stosowanie tiazydowych leków moczopędnych (hydrochlorotiazyd). U chorych w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowywania dawki początkowej. Jeżeli występuje zwiększone ryzyko niedociśnienia tętniczego (np. w przypadku zmniejszonej objętości krwi krążącej) lekarz może zalecić dawkę początkową wynoszącą 4 mg 1 raz na dobę. U chorych z niewydolnością nerek oraz u chorych poddawanych hemodializom lekarz zaleci zmniejszenie dawki początkowej do 4 mg 1 raz na dobę a następnie indywidualnie ustali dawkę podtrzymującą. Nie ma wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu u osób z bardzo ciężką lub schyłkową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 15 ml/min). U chorych z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby zalecana dawka początkowa wynosi 4 mg 1 raz na dobę; następnie lekarz indywidualnie ustali dawkę podtrzymującą. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w przypadku występowania ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub zaburzeń odpływu żółci (cholestaza). Niewydolność serca: dawka początkowa wynosi 4 mg 1 raz na dobę; następnie lekarz w odstępach co najmniej 2. tygodniowych będzie podwajał dawkę, aż do największej dawki tolerowanej przez chorego, nie większej niż 32 mg 1 raz na dobę. Nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej u chorych w podeszłym wieku, ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, niewydolnością nerek lub łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby. Preparat może być stosowany w skojarzeniu z lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca (zgodnie z zaleceniami lekarza). Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Czy można stosować Karbis w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu w I trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu w II i III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Jeżeli kobieta planuje ciążę powinna skonsultować się z lekarzem, ponieważ zalecana jest zmiana sposobu leczenia przeciwnadciśnieniowego. W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zajścia w ciążę w okresie przyjmowania preparatu należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem ponieważ wymagane jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu. Lekarz zaleci stosowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji gdy preparat stosowany był równolegle z następującymi lekami: hydrochlorotiazyd, digoksyna, warfaryna, doustne środki antykoncepcyjne, glibenklamid, nifedypina, enalapryl. Równoległe stosowanie leków wpływających na stężenie potasu we krwi (sole potasu, leki moczopędne oszczędzające potas, np. spironolakton, suplementy potasu, heparyna) oraz zawierających potas zamienników soli kuchennej może prowadzić do zwiększenia stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia). Należy kontrolować stężenie potasu we krwi. Preparat, podobnie jak leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), może nasilać toksyczne działanie soli litu. Nie zaleca się równoległego stosowania litu, a w razie konieczności takiego leczenia skojarzonego należy zachować ostrożność i kontrolować stężenie litu we krwi. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, ketoprofen, indometacyna) mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu oraz powodować zaburzenia czynności nerek i zwiększenie stężenia potasu we krwi. Należy zapewnić odpowiednie nawodnienie i regularnie kontrolować czynność nerek. Należy zachować ostrożność, zwłaszcza u chorych w podeszłym wieku.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Karbis, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Do często występujących działań niepożądanych należą: zawroty i bóle głowy, zakażenia układu oddechowego, niedociśnienie tętnicze, zaburzenie czynności nerek, zwiększenie stężenia potasu (hiperkaliemia). Bardzo rzadko: leukopenia/agranulocytoza (zmniejszenie liczby krwinek białych i/lub znaczne zmniejszenie liczby granulocytów), neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych), zmniejszenie stężenia sodu, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, kaszel, nudności, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, bóle stawów, bóle mięśni, zaburzenia czynności nerek, niewydolność nerek u osób podatnych.