Ketoprofen LGO (ketoprofen) – żel

Co to jest Ketoprofen LGO?

Jest to preparat do stosowania miejscowego zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Co zawiera i jak działa Ketoprofen LGO?

Substancją czynną preparatu jest ketoprofen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu propionowego. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Ketoprofen przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie ketoprofenu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Ketoprofen zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura, ból). Hamuje agregację płytek krwi. Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Preparat jest stosowany miejscowo w leczeniu stanów zapalnych i bólowych związanych z chorobami reumatycznymi lub urazami. Wchłanianie ketoprofenu zależy od zastosowanej dawki, wielkości leczonego obszaru, czasu kontaktu preparatu ze skórą i od właściwości powierzchni na którą jest stosowany. Po zastosowaniu miejscowym ketoprofen przenika przez skórę do tkanek podskórnych, tkanki tłuszczowej i tkanek okołostawowych, gdzie w okolicy miejsca podania osiąga stężenie podobne jak po podaniu doustnym. Stężenie uzyskiwane w osoczu krwi jest około 60-krotnie mniejsze niż po podaniu doustnym.

Kiedy stosować Ketoprofen LGO?

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu bólów pourazowych mięśni i stawów oraz bólów reumatycznych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie objawy uczulenia na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, ketoprofen, kwas tiaprofenowy) bądź na fenofibrat. Uczulenie to mogło objawiać się w postaci reakcji nadwrażliwości takich jak np. napad astmy, skurcz oskrzeli, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa lub reakcje skórne, w tym pokrzywka, wysypka, rumień. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie objawy skórnej nadwrażliwości na światło, w tym na światło słoneczne lub na promienie UV (np. w solarium). Nie stosować w przypadku wystąpienia skórnych reakcji alergicznych po zastosowaniu filtrów UV lub perfum. Nie stosować na skórę uszkodzoną, na otwarte rany, na skórę zmienioną chorobowo (np. egzema, trądzik, stan zapalny skóry). Nie stosować w okolicy oczu, na oczy ani na błony śluzowe. Nie stosować preparatu u dzieci i młodzieży do 15. roku życia. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet od 6. miesiąca ciąży. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ketoprofen LGO?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo na zdrową i nieuszkodzoną powierzchnię skóry. Należy chronić oczy, usta i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. Stosowanie preparatu może powodować wystąpienie ciężkich skórnych reakcji nadwrażliwości po ekspozycji na światło, w tym światło słoneczne lub promienie UV lub w przypadku, gdy równolegle stosowany jest oktokrylen (substancja pomocnicza obecna w wielu kosmetykach takich jak szampony, kremy, lakiery do włosów, pomadki do ust, płyny po goleniu i inne). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian skórnych (np. zaczerwienienie, wysypka, świąd, mrowienie lub pieczenie, rumień) należy natychmiast zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem. W okresie stosowania preparatu a także przez 2 tygodnie po zakończeniu jego stosowania należy chronić leczony obszar skóry przed ekspozycją na światło słoneczne nawet w przypadku pochmurnej pogody oraz na promienie UV (np. w solarium). Ochrona może być zapewniona poprzez noszenie odpowiednich ubrań. Po każdym zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą. W przypadku stosowania długotrwałego zaleca się stosowanie rękawiczek ochronnych. Nie stosować preparatu pod opatrunkami okluzyjnymi. Po zastosowaniu miejscowym ketoprofen jedynie w niewielkim stopniu przenika do krążenia, jednakże sporadycznie może dojść do wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Należy zachować ostrożność u osób z zaburzeniami czynności serca lub układu sercowo-naczyniowego, zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Ketoprofen LGO

Preparat ma postać żelu do stosowania miejscowego na skórę. Po każdym zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież po 15. roku życia: Niewielką ilość żelu nanieść na skórę w obrębie bolesnego miejsca 2–3 razy na dobę i delikatnie masować przez kilka minut. Nie stosować pod opatrunkiem. Nie stosować więcej niż 15 g żelu na dobę (14 cm wyciskanego żelu odpowiada około 7,5 g). Nie stosować preparatu u dzieci do 15. roku życia. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 7 dni.

Czy można stosować Ketoprofen LGO w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet od 6. miesiąca ciąży z powodu ryzyka przedwczesnego zamknięcia u płodu przewodu tętniczego, uszkodzenia nerek, serca i płuc płodu oraz przedłużonego krwawienia zarówno u matki jak i u płodu. W pozostałym okresie ciąży (I i II trymestr) stosowanie preparatu jest dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza, gdy uzna on to za absolutnie konieczne. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie stwierdzono występowania interakcji preparatu z innymi lekami.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Ketoprofen LGO może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Niezbyt często możliwe jest wystąpienie miejscowych reakcji skórnych, takich jak świąd, rumień, wysypka, uczucie pieczenia skóry, rzadko nadwrażliwość skóry na światło, pęcherzykowate zapalenie skóry, ciężkie reakcje skórne takie jak wyprysk pęcherzowy lub pryszczykowaty, które mogą rozprzestrzeniać się lub być uogólnione. Niekiedy reakcje nadwrażliwości mogą rozprzestrzeniać się poza obszar stosowania preparatu. Jeżeli wystąpią objawy mogące świadczyć o nadwrażliwości (uczuleniu) należy natychmiast zaprzestać stosowania preparatu i skontaktować się z lekarzem. U chorych uczulonych na inne NLPZ lub kwas acetylosalicylowy może wystąpić napad astmy oskrzelowej. Bardzo rzadko nasilenie występującej wcześniej niewydolności nerek oraz ogólne działania niepożądane (w tym dotyczące przewodu pokarmowego oraz czynności nerek). Ze względu na zawartość alkoholu preparat może powodować podrażnienie i wysuszenie skóry.