Ketospray Forte (ketoprofen) – płyn do natryskiwania na skórę

Co to jest Ketospray Forte?

Jest to preparat do stosowania miejscowego zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Co zawiera i jak działa Ketospray Forte?

Substancją czynną preparatu jest ketoprofen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu propionowego. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Ketoprofen przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie ketoprofenu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Ketoprofen zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura, ból). Hamuje agregację płytek krwi. Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Preparat jest stosowany miejscowo w leczeniu stanów zapalnych i bólowych związanych z chorobami reumatycznymi lub urazami. Wchłanianie ketoprofenu zależy od zastosowanej dawki, wielkości leczonego obszaru, czasu kontaktu preparatu ze skórą i od właściwości powierzchni, na którą jest stosowany. Po aplikacji preparatu maksymalne stężenie uzyskiwane w osoczu krwi jest około 20-krotnie mniejsze niż stężenie uzyskiwane po doustnym podaniu ketoprofenu.

Kiedy stosować Ketospray Forte?

Preparat jest wskazany w miejscowym, objawowym leczeniu bólu i zapalenia tkanek miękkich, w tym w następstwie zwichnięć, skręceń i stłuczeń.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie objawy uczulenia na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, diklofenak, ketoprofen, kwas tiaprofenowy) bądź na fenofibrat. Uczulenie to mogło objawiać się w postaci reakcji nadwrażliwości takich jak np. napad astmy, skurcz oskrzeli, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa lub reakcje skórne, w tym pokrzywka, wysypka, rumień. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 15. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ketospray Forte?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo na zdrową i nieuszkodzoną powierzchnię skóry. Należy chronić oczy, usta, błony śluzowe i okolice narządów płciowych przed kontaktem z preparatem. Nie stosować na skórę uszkodzoną, na otwarte rany, na skórę zmienioną chorobowo (np. wyprysk, trądzik, zmiany wysiękowe, owrzodzenia, zakażenia skóry). Nie stosować w okolicy oczu, uszu ani na błony śluzowe (w jamie ustnej, w okolicy narządów płciowych lub odbytu). Nie stosować na dużej powierzchni skóry. Nie stosować preparatu pod opatrunkiem okluzyjnym. Po każdym zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą. Stosowanie preparatu może powodować wystąpienie ciężkich skórnych reakcji nadwrażliwości po ekspozycji na promienie słoneczne lub UV. W okresie stosowania preparatu a także przez 2 tygodnie po zakończeniu jego stosowania należy chronić leczony obszar skóry przed ekspozycją na promienie słoneczne nawet w przypadku pochmurnej pogody oraz na promienie UV (np. w solarium). Ochrona może być zapewniona poprzez noszenie odpowiednich ubrań. Chorzy na astmę lub uczuleni na jakiekolwiek alergeny mogą stosować preparat wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarza. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian skórnych (np. zaczerwienienie, wysypka, świąd, mrowienie lub pieczenie, rumień) należy natychmiast zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem. Jeżeli wystąpi jakiekolwiek krwawienie o dowolnej lokalizacji, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Po zastosowaniu miejscowym ketoprofen jedynie w niewielkim stopniu przenika do krążenia, jednakże sporadycznie może dojść do wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Należy zachować ostrożność u osób z ciężką niewydolnością nerek, niewydolnością układu krążenia oraz zaburzeniami czynności wątroby. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Ketospray Forte

Preparat ma postać aerozolu do stosowania miejscowego na skórę. Po każdym zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież po 15. roku życia: 3–6 dawek rozpylić na skórę w obrębie bolesnego miejsca 2–3 razy na dobę, delikatnie rozetrzeć i pozostawić do wyschnięcia. Maksymalna dawka dobowa wynosi 18 dawek (co odpowiada 360 mg ketoprofenu). Nie stosować pod opatrunkiem okluzyjnym. Nie stosować preparatu u dzieci do 15. roku życia. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 7 dni.

Czy można stosować Ketospray Forte w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży z powodu ryzyka przedwczesnego zamknięcia u płodu przewodu tętniczego, uszkodzenia nerek, serca i płuc płodu oraz przedłużonego krwawienia zarówno u matki jak i u płodu. W pozostałym okresie ciąży (I i II trymestr) stosowanie preparatu jest dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza, gdy uzna on to za absolutnie konieczne. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Występowanie interakcji preparatu z innymi lekami jest mało prawdopodobne. W przypadku ogólnego stosowania metotreksatu i NLPZ, w tym ketoprofenu, możliwe jest wystąpienie interakcji prowadzących do poważnych działań niepożądanych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Ketospray Forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Niezbyt często możliwe jest wystąpienie miejscowych reakcji skórnych, takich jak świąd, rumień, wysypka, uczucie pieczenia skóry, rzadko nadwrażliwość skóry na światło, wyprysk pęcherzowy, pokrzywka. Niekiedy reakcje nadwrażliwości mogą rozprzestrzeniać się poza obszar stosowania preparatu. Może wystąpić obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne. Może wystąpić napad astmy, zwłaszcza u chorych uczulonych na inne NLPZ lub kwas acetylosalicylowy. Jeżeli wystąpią objawy mogące świadczyć o nadwrażliwości (uczuleniu) należy natychmiast zaprzestać stosowania preparatu i skontaktować się z lekarzem. Bardzo rzadko nasilenie występującej wcześniej niewydolności nerek oraz ogólne działania niepożądane (w tym dotyczące przewodu pokarmowego oraz czynności nerek).