Ketotifen Hasco (ketotifen) – syrop

Co to jest Ketotifen Hasco?

Lek przeciwhistaminowy o działaniu przeciwalergicznym.

Co zawiera i jak działa Ketotifen Hasco?

Substancją czynną preparatu jest ketotifen. Ketotifen hamuje uwalnianie histaminy i innych mediatorów reakcji alergicznej, blokuje receptory histaminowe typu 1 (H1). Jest lekiem przeciwhistaminowym (hamuje działanie histaminy) o działaniu przeciwalergicznym i przeciwastmatycznym. Nie rozszerza oskrzeli. Hamuje rozwój nadreaktywności oskrzeli i jest stosowany w zapobieganiu napadom astmy oskrzelowej. Łagodzi objawy alergiczne takie jak: kichanie, wyciek z nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych, zmiany skórne.

Kiedy stosować Ketotifen Hasco?

Preparat jest wskazany w zapobieganiu astmie oskrzelowej oraz w leczeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i alergicznego zapalenia spojówek. Preparat nie jest skuteczny w przerywaniu napadu astmy oskrzelowej.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli przyjmujesz doustne leki przeciwcukrzycowe. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ketotifen Hasco?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Dlatego przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem jeżeli chorujesz na astmę oskrzelową. Jeżeli stosujesz jakiekolwiek leki rozszerzające oskrzela zapytaj lekarza o ewentualne zmiany w ich dawkowaniu po rozpoczęciu leczenia ketotifenem. Nigdy samodzielnie nie zmieniaj dawkowania stosowanych leków! Nie stosuj tego preparatu do przerwania ostrego napadu duszności! Ten preparat nie rozszerza oskrzeli. W przypadku ostrego napadu duszności w przebiegu astmy, zastosuj lek rozszerzający oskrzela o szybkim początku działania np. salbutamol. Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela. W zapobieganiu astmie oskrzelowej preparat należy stosować regularnie w zaleconych dawkach niezależnie od występowania objawów. Uzyskanie pełnego działania terapeutycznego preparatu może wymagać leczenia trwającego kilka tygodni. Jeżeli pożądana reakcja na lek nie występuje w tym czasie, należy kontynuować stosowanie preparatu przez minimum 2–3 miesięcy. Jeżeli konieczne jest zaprzestanie stosowania preparatu należy to robić stopniowo, przez okres 2–4 tygodni. Skonsultuj się w tej sprawie z lekarzem. Nie przerywaj nagle stosowania preparatu. Po zaprzestaniu leczenia możliwy jest nawrót objawów astmy. Preparat nie zastępuje działania wziewnych lub doustnych leków przeciwastmatycznych w tym kortykosteroidów. Rozpoczynając leczenie preparatem nie przerywaj przyjmowania ani nie zmniejszaj dawek stosowanych dotychczas kortykosteroidów wziewnych lub w tabletkach. Nagłe przerwanie leczenia kortykosteroidami może spowodować wystąpienie objawów niewydolności kory nadnerczy. Przywrócenie prawidłowej czynności nadnerczy po zaprzestaniu leczenia steroidami doustnymi może być długotrwałe (do roku) a ryzyko zaburzenia czynności nadnerczy utrzymuje się przed dłuższy okres. Należy zachować ostrożność a wszelkie zmiany dawkowania kortykosteroidów wprowadzać wyłącznie na zlecenie lekarza. Stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem drgawek. Należy zachować ostrożność , zwłaszcza u osób chorych na padaczkę, ponieważ preparat może obniżać próg drgawkowy. Stosowanie preparatu należy przerwać na kilka dni przed planowanym wykonaniem alergicznych testów skórnych. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ –preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu oraz parahydroksybenzoesan propylu i dlatego może powodować reakcje alergiczne (wyjątkowo skurcz oskrzeli) ­ –preparat zawiera sacharozę; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy nie powinny stosować preparatu ­ –preparat zawiera sorbitol; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinny stosować preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Osoby prowadzące pojazdy mechaniczne powinny zachować szczególną ostrożność i sprawdzić jak reagują na ketotifen. Do czasu poznania indywidualnej reakcji na lek nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn. U niektórych osób mogą występować działania niepożądane (np. spowolnienie reakcji), które mogą upośledzać zdolność koncentracji i reagowania oraz zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Ketotifen Hasco

Preparat ma postać syropu. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Do opakowania dołączona jest miarka. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci po 3. roku życia: 5 ml syropu (1 mg) 2 razy na dobę, rano i wieczorem podczas posiłku. W niektórych przypadkach lekarz może indywidualnie zalecić inne dawkowanie. U chorych wrażliwych na działanie uspokajające preparatu lekarz może rozpocząć leczenie od dawki 2,5 ml syropu (0,5 mg) stosowanej 2 razy na dobę a następnie stopniowo zwiększać dawkę do uzyskania dawki docelowej. Dzieci od 7. miesiąca życia do 3. roku życia: dawkowanie ustali lekarz (zwykle 0,25 ml syropu (0,05 mg) na kilogram masy ciała przyjmowane 2 razy na dobę, rano i wieczorem podczas posiłku). Nie stosować więcej niż 2,5 ml syropu 2 razy na dobę. Nie ma konieczności dostosowywania dawkowania w przypadku osób w podeszłym wieku.

Czy można stosować Ketotifen Hasco w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Stosowanie leku w ciąży możliwe wyłącznie po konsultacji z lekarzem i tylko w razie zdecydowanej konieczności. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparat może nasilać działania leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (leki nasenne, uspokajające, przeciwbólowe, zwiotczające mięśnie), leków przeciwhistaminowych i alkoholu. U osób przyjmujących równolegle leki przeciwcukrzycowe może wystąpić przemijająca małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi). Należy unikać takiego leczenia skojarzonego. Preparat może wpływać na wyniki alergicznych testów skórnych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Ketotifen Hasco może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić: zawroty głowy, nadmierne uspokojenie, drgawki, nerwowość, drażliwość, pobudzenie psychoruchowe, bezsenność, zwiększenie masy ciała, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie pęcherza moczowego, reakcje nadwrażliwości i reakcje anafilaktyczne (bardzo rzadkie, ciężkie reakcje mogące stanowić zagrożenie życia, obejmujące obrzęk gardła, krtani, skurcz oskrzeli, niedociśnienie tętnicze, wstrząs). Bardzo rzadko rumień wielopostaciowy, ciężkie reakcje skórne i zespół Stevensa i Johnsona.