Klacid Uno (klarytromycyna) – tabl. o modyfikowanym uwalnianiu

Co to jest Klacid Uno?

Lek przeciwbakteryjny do stosowania ogólnego. Antybiotyk makrolidowy stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Co zawiera i jak działa Klacid Uno?

Substancją czynną preparatu jest klarytromycyna. Jest to antybiotyk z grupy makrolidów, zaliczany do nowej generacji tych antybiotyków, półsyntetyczna pochodna erytromycyny. Mechanizm jej działania, wspólny dla całej grupy makrolidów, polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Odbywa się to poprzez zablokowanie bakteryjnych rybosomów, struktur komórkowych niezbędnych do syntezy białek. Uniemożliwia to wzrost i namnażanie się komórek bakteryjnych. Klarytromycyna, podobnie jak inne antybiotyki z grupy antybiotyków makrolidowych, jest zaliczana do substancji o działaniu bakteriostatycznym (w pewnych warunkach działa także bakteriobójczo), o szerokim spektrum działania. W niektórych zakażeniach wykazuje lepsze właściwości przeciwbakteryjne niż erytromycyna. Po podaniu doustnym klarytromycyna dobrze się wchłania i szybko przenika z surowicy do tkanek (nie osiąga istotnego stężenia w płynie mózgowo rdzeniowym). Stężenie w tkankach jest zwykle kilka razy większe niż w surowicy. Oprócz leczenia zakażeń dróg oddechowych czy skóry klarytromycyna stosowana w skojarzeniu z innymi lekami odgrywa dużą rolę w leczeniu zakażeń wywołanych przez mykobakterie (prątki, w tym prątki nietypowe).

Kiedy stosować Klacid Uno?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę: · zakażenia górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła wywołane przez paciorkowce, zapalenie zatok) · ostre zapalenie ucha środkowego · zakażenia dolnych dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc) · zakażenia skóry i tkanek miękkich (np. liszajec zakaźny, zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, ropnie, róża).

Dawkowanie preparatu Klacid Uno

Preparat ma postać tabletek o modyfikowanym uwalnianiu przeznaczonych do stosowania doustnego. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Dorośli: Zwykle stosuje się dawkę 500 mg 1 raz na dobę. W ciężkich zakażeniach lekarz może zwiększyć dawkę do 1 g 1 raz na dobę. Leczenie trwa zwykle 5–14 dni, a w zapaleniu płuc i zatok 6–14 dni. Dzieci: Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci. U osób z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 60 ml/min ale większy niż 30 ml/min) konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza. W tej grupie chorych dawka maksymalna wynosi 500 mg na dobę, a preparatu nie należy stosować dłużej niż przez 14 dni. W przypadku osób z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, ze względu na brak możliwości zmniejszenia dawki (tabletek nie można dzielić). Tym chorym lekarz zaleci stosowanie innych postaci preparatu. Sposób podawania: Tabletki należy przyjmować doustnie, połykać w całości (tabletek nie wolno dzielić ani rozgryzać). Przyjmować w czasie posiłku.

Czy można stosować Klacid Uno w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania preparatu w okresie ciąży. W każdym przypadku indywidualnie lekarz oceni stosunek korzyści do ryzyka. Stosowanie preparatu w ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i gdy w opinii lekarza korzyści dla matki przeważają nad zagrożeniem dla płodu. Klarytromycyna przenika do mleka matki.