Kopiryna – tabletki od bólu głowy (kwas acetylosalicylowy + kofeina) – tabl.

Co to jest Kopiryna – tabletki od bólu głowy?

Preparat o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym oraz hamującym agregację płytek krwi, zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny oraz kofeinę.

Co zawiera i jak działa Kopiryna – tabletki od bólu głowy?

Jest to preparat złożony zawierający kwas acetylosalicylowy oraz kofeinę. Kwas acetylosalicylowy zaliczany jest do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Podobnie jak wiele innych NLPZ wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz hamujące agregację płytek krwi. Podstawą mechanizmu działania kwasu acetylosalicylowego jest hamowanie aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2), enzymów biorących udział w syntezie prostaglandyn oraz tromboksanu z lipidów błon komórkowych. Prostaglandyny odgrywają znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego, a tromboksan stymuluje agregację płytek krwi oraz skurcz naczyń krwionośnych (co może przyczyniać się do powstawania zakrzepów i zatorów). Zahamowanie zwiększonej syntezy prostaglandyn leży u podstaw przeciwbólowego i przeciwzapalnego działania kwasu acetylosalicylowego, a hamowanie syntezy tromboksanu u podstaw jego przeciwagregacyjnego działania. Kwas acetylosalicylowy stosowany w małych dawkach (zwykle 75–150 mg na dobę) hamuje aktywność płytkowej COX-1. Prowadzi to do zahamowania syntezy tromboksanu, zmniejszenia zdolność płytek do agregacji i hamuje zależny od tromboksanu skurcz naczyń. Aktywność COX-1 hamowana jest przez kwas acetylosalicylowy w sposób nieodwracalny i utrzymuje się przez cały czas życia płytki krwi tj. około 9 dni. Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, zależne od hamowania aktywności indukowanej stanem zapalnym COX-2, wymaga stosowania większych dawek kwasu acetylosalicylowego (zwykle 2–6 g na dobę). Zawarta w preparacie kofeina nasila przeciwbólowe działanie kwasu acetylosalicylowego. Działa też umiarkowanie pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy oraz łagodnie diuretycznie.

Kiedy stosować Kopiryna – tabletki od bólu głowy?

Preparat jest wskazany w bólach o małym lub umiarkowanym nasileniu (np. bóle głowy, bóle mięśniowe, bóle menstruacyjne) oraz w gorączce.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu, na inne salicylany lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie napady astmy (tzw. astma aspirynowa) bądź skurcz oskrzeli po przyjęciu salicylanów lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen, ketoprofen, naproksen). Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z czynną chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy ­ z krwawieniem z przewodu pokarmowego ­ ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna) ­ z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek ­ z ciężką niewydolnością serca ­ z ciężkim niewyrównanym nadciśnieniem tętniczym ­ stosujących równolegle metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych oraz · u kobiet w okresie ciąży oraz w okresie karmienia piersią · u dzieci do 12. roku życia w przebiegu zakażeń wirusowych (np. grypa, ospa wietrzna), ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, ciężkiego stanu prowadzącego do uszkodzenia wątroby i mózgu, mogącego stanowić zagrożenie życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Kopiryna – tabletki od bólu głowy?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Należy zachować ostrożność jeżeli kwas acetylosalicylowy stosowany jest u osób: · chorych na astmę oskrzelową, przewlekłe choroby układu oddechowego, alergiczny lub sezonowy nieżyt nosa, z polipami nosa lub z nadwrażliwością na jakiekolwiek alergeny (zwiększone ryzyko napadu astmy, skurczu oskrzeli, obrzęku naczynioruchowego lub pokrzywki po przyjęciu niesteroidowych leków przeciwzapalnych; powyższe reakcje nadwrażliwości mogą wystąpić już po pierwszym przyjęciu preparatu, a w razie ich wystąpienia należy szukać natychmiastowej pomocy medycznej) · z zaburzeniami krzepnięcia krwi (niedobór witaminy K) · z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby · stosujących równolegle leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, heparyna) lub leki przeciwpłytkowe · po przebytej chorobie wrzodowej lub z występującymi w przeszłości krwawieniami z przewodu pokarmowego (ryzyko nawrotu choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego) · z nadciśnieniem tętniczym · z niedokrwistością · z niewydolnością serca · z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ryzyko hemolizy krwinek). Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz oceni czy oczekiwane korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem i czy właściwe jest stosowanie preparatu w Twoim przypadku. Kwas acetylosalicylowy, nawet stosowany w małych dawkach, hamuje wydalanie kwasu moczowego. U chorych ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może spowodować napad dny moczanowej. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu, ponieważ alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego (owrzodzenia, krwawienia). Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może doprowadzić do trwałego uszkodzenia nerek. Preparat może powodować wydłużenie czasu krwawienia, w tym podczas zabiegu chirurgicznego lub po nim (dotyczy to również niewielkich zabiegów chirurgicznych, np. ekstrakcji zęba). Należy przerwać stosowanie preparatu co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego u dzieci w chorobach przebiegających z gorączką, szczególnie takich jak grypa oraz ospa wietrzna, może spowodować wystąpienie zespołu Reye’a (rzadkiej, ale zagrażającej życiu choroby, wymagającej natychmiastowej pomocy medycznej). Z tego powodu, stosowanie preparatu u dzieci do 12. roku życia w przebiegu zakażeń wirusowych jest przeciwwskazane. Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym preparatu, może powodować zaburzenia płodności u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Jeżeli wystąpią działania niepożądane należy jednak zachować ostrożność.

Dawkowanie preparatu Kopiryna – tabletki od bólu głowy

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: 1–2 tabletek do 3 razy na dobę. Dzieci po 12. roku życia: 0,5–1 tabletki 3 razy na dobę. Sposób stosowania: Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy połykać popijając dużą ilością płynu.

Czy można stosować Kopiryna – tabletki od bólu głowy w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”). Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży oraz u kobiet w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego i metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego toksycznego działania na szpik kostny, niekiedy ciężkie zatrucia prowadzące do śmierci). Jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli stosowany jest: · metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych na szpik kostny; lekarz może zalecić okresową kontrolę morfologii krwi) · leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, heparyna (możliwe nasilenie działania przeciwzakrzepowego i wydłużenie czasu krwawienia; zwiększenie ryzyka krwotoku) · leki trombolityczne, takie jak streptokinaza i altepaza oraz leki hamujące agregację płytek krwi, takie jak tyklopidyna, klopidogrel (możliwe nasilenie ich działania, wydłużenie czasu krwawienia i zwiększenie ryzyka krwotoku) · inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego i innych NLPZ nie jest zalecane z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek) · leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaron, probenecyd (kwas acetylosalicylowy stosowany jednocześnie z lekami nasilającymi wydalanie kwasu moczowego, powoduje osłabienie działania tych leków; u chorych ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może spowodować napad dny moczanowej) · digoksyna (ryzyko nasilenia działania digoksyny) · leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, pochodne sulfonylomocznika np. tolbutamid, chlorpropamid, glibenklamid (nasilenie ich działania, ryzyko hipoglikemii) · leki moczopędne, np. furosemid (możliwe zmniejszenie skuteczności działania moczopędnego; możliwe nasilenie toksycznego działania furosemidu na narząd słuchu) · glikokortykosteroidy stosowane ogólnie, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona (stosowanie z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy oraz krwawienia z przewodu pokarmowego; należy skonsultować się z lekarzem w celu oddzielnego ustalenia dawki kwasu acetylosalicylowego w okresie stosowania steroidów i ponownie po zaprzestaniu ich stosowania) · leki przeciwnadciśnieniowe, w tym inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści angiotensyny oraz leki z grupy beta-blokerów (możliwe zmniejszenie skuteczności działania przeciwnadciśnieniowego) · kwas walproinowy (ryzyko nasilenia jego toksyczności oraz nasilenia działania przeciwagregacyjnego). Spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, w tym owrzodzenia i krwotoku. Ze względu na zawartość kofeiny w preparacie należy zachować ostrożność jeżeli stosowane są następujące leki: · uspokajające lub nasenne, np. barbiturany, leki przeciwhistaminowe (kofeina osłabia ich działanie; barbiturany przyspieszają metabolizm kofeiny) · zwiększające częstotliwość rytmu serca, np. tyroksyna, sympatykomimetyki (kofeina nasila ich działanie) · pochodne benzodiazepiny (możliwe różnorakie interakcje) · teofilina (kofeina hamuje jej wydalanie i nasila toksyczność) · disulfiram, cymetydyna, doustne preparaty antykoncepcyjne (leki te hamują metabolizm kofeiny) · antybiotyki (niektóre antybiotyki mogą opóźniać wydalanie kofeiny i jej metabolitów). Preparat może być stosowany z wymienionymi powyżej lekami wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Kopiryna-tabletki od bólu głowy może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, które obejmują: nudności, wymioty, niestrawność, ból brzucha, zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym smoliste stolce, krwawe wymioty) oraz choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, niekiedy z krwawieniem i perforacją, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, przemijające zaburzenia czynności wątroby. Możliwe: zawroty głowy, szumy uszne (mogą być objawem przedawkowania), zaburzenia czynności nerek, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek, wydłużenie czasu krwawienia i zwiększenie ryzyka krwawień (krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy, szczególnie u osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i/lub przyjmujących równolegle leki przeciwzakrzepowe), małopłytkowość. W niektórych przypadkach krwotoki mogą stanowić zagrożenie życia; mogą też prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości (także w wyniku utajonych mikrokrwawień z przewodu pokarmowego) z odpowiednimi objawami, takimi jak osłabienie, bladość, zmniejszenie ukrwienia narządów i tkanek. U chorych z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może wystąpić niedokrwistość hemolityczna. U osób ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego, lek może spowodować napad dny moczanowej. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli, napad astmy oraz ciężkie reakcje skórne. Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek. Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych, może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek. Kofeina zawarta w preparacie może powodować bezsenność, niepokój, przemijające nadciśnienie tętnicze, uczucie kołatania serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe.