Lactulose Abbott (Lactecon) (laktuloza) – roztwór doustny

Co to jest Lactulose Abbott (Lactecon)?

Preparat o działaniu łagodnie przeczyszczającym.

Co zawiera i jak działa Lactulose Abbott (Lactecon)?

Substancją czynną preparatu jest laktuloza, syntetyczny disacharyd zawierający cząsteczkę galaktozy i fruktozy. Po podaniu doustnym laktuloza, nie ulega trawieniu w jelicie cienkim, w niezmienionej postaci dociera do jelita grubego, gdzie pod wpływem flory bakteryjnej zostaje rozłożona do dwutlenku węgla i kwasów organicznych (głównie do kwasu mlekowego, octowego i mrówkowego). Kwasy te powodują zakwaszenie treści jelita grubego oraz wykazują działanie osmotyczne, tj. zatrzymują wodę i powodują zwiększenie jej objętości w jelicie grubym oraz zmiękczenie mas kałowych. Zwiększona objętość stolca pobudza motorykę okrężnicy a zwiększona zawartość wody w stolcu ułatwia wypróżnienie. Ponadto, zakwaszenie treści jelita grubego przyspiesza reakcję przekształcenia amoniaku do jonów amonowych, które nie ulegają wchłanianiu. Prowadzi to do zmniejszenia stężenia amoniaku we krwi. W przebiegu encefalopatii wątrobowej, zakwaszenie wywiera korzystny wpływ na metabolizm białek i zmniejsza zaburzenia funkcjonowania mózgu na skutek zatrucia azotowymi produktami przemiany materii.

Kiedy stosować Lactulose Abbott (Lactecon)?

Preparat jest wskazany: · w objawowym leczeniu zaparć · w leczeniu encefalopatii wątrobowej.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować jeżeli występują organiczne choroby zapalne jelit (wrzodziejące zapalenie okrężnicy i odbytnicy, choroba Leśniowskiego i Crohna), niedrożność przewodu pokarmowego lub zespoły poniedrożności, ból brzucha o nieustalonej przyczynie. Osoby z galaktozemią, nietolerancją galaktozy lub fruktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy nie powinny stosować tego preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Lactulose Abbott (Lactecon)?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Jeżeli zaparcie nie ustąpi po kilku dniach stosowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem. Długotrwałe stosowanie preparatu wymaga nadzoru lekarskiego. Należy zachować ostrożność stosując preparat u osób chorych na cukrzycę, zwłaszcza gdy stosowane są duże dawki preparatu; dawki stosowane w leczeniu zaparć zwykle nie mają istotnego wpływu na regulację stężenia glukozy we krwi. Należy zachować ostrożność jeżeli preparat jest stosowany u chorych z nietolerancją laktozy. Preparat może być stosowany u dzieci wyłącznie pod nadzorem lekarza i na jego zlecenie. Należy wziąć pod uwagę fakt, że stosowanie preparatu może powodować zaburzenia odruchu wypróżniania. Stosowanie preparatu może powodować biegunkę i zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej. Należy zachować ostrożność u osób ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń elektrolitowych (np. chorzy z zaburzeniami czynności nerek, chorzy przyjmujący leki moczopędne). Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera galaktozę, laktozę i niewielkie ilości fruktozy; osoby z nietolerancją galaktozy lub fruktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy nie powinny stosować tego preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Lactulose Abbott (Lactecon)

Preparat ma postać roztworu do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Preparat można przyjmować po rozcieńczeniu lub bez rozcieńczania. Zalecaną dawkę leku można przyjmować w dawce pojedynczej, o tej samej porze dnia (np. w trakcie śniadania) lub w 2 dawkach podzielonych. Preparat należy połykać bez zbyt długiego przetrzymywania go w jamie ustnej. Dawka początkowa powinna zostać zredukowana do dawki podtrzymującej po uzyskaniu efektu działania, zwykle po 2–3 dniach stosowania preparatu. W okresie stosowania preparatu należy przyjmować duże ilości płynów. Objawowe leczenie zaparć: Dorośli i młodzież po 15. roku życia: początkowo 15–45 ml na dobę, dawka podtrzymująca 10–25 ml na dobę. Dzieci: 1–6 roku życia początkowo 5–10 ml na dobę, w leczeniu podtrzymującym 5–10 ml na dobę; dzieci 7–14 roku życia początkowo 15 ml na dobę, w leczeniu podtrzymującym 10 ml na dobę. Niemowlęta do 1. roku życia: początkowo 2,5–5 ml na dobę, w leczeniu podtrzymującym 2,5–5 ml na dobę. Encefalopatia wątrobowa (w tym wskazaniu preparat można stosować wyłącznie u dorosłych): Dorośli: początkowo 30–50 ml 3 razy na dobę; w leczeniu podtrzymującym dawki należy dostosować tak, aby liczba luźnych stolców wynosiła 2–3 na dobę.

Czy można stosować Lactulose Abbott (Lactecon) w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne. Jeżeli lekarz uzna stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne, zaleci także zachowanie odpowiednich środków ostrożności.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie ma danych dotyczących interakcji preparatu z innymi lekami.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Lactulose Abbott może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić: przemijające wzdęcia z oddawaniem wiatrów (zwłaszcza w początkowym okresie stosowania preparatu), bóle brzucha, nudności, wymioty. Jeżeli podana dawka jest za duża może wystąpić biegunka i ból brzucha; należy wówczas zmniejszyć dawkę. W wyniku biegunki może dojść do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej. W przypadku długotrwałego stosowania w leczeniu encefalopatii wątrobowej może wystąpić biegunka prowadząca do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej.