Lactulose – MIP (laktuloza) – syrop

Co to jest Lactulose – MIP?

Preparat o działaniu łagodnie przeczyszczającym.

Co zawiera i jak działa Lactulose – MIP?

Substancją czynną preparatu jest laktuloza, syntetyczny disacharyd zawierający cząsteczkę galaktozy i fruktozy. Po podaniu doustnym laktuloza, nie ulega trawieniu w jelicie cienkim, w niezmienionej postaci dociera do jelita grubego, gdzie pod wpływem flory bakteryjnej zostaje rozłożona do dwutlenku węgla i kwasów organicznych (głównie do kwasu mlekowego, octowego i mrówkowego). Kwasy te powodują zakwaszenie treści jelita grubego oraz wykazują działanie osmotyczne, tj. zatrzymują wodę i powodują zwiększenie jej objętości w jelicie grubym oraz zmiękczenie mas kałowych. Zwiększona objętość stolca pobudza motorykę okrężnicy a zwiększona zawartość wody w stolcu ułatwia wypróżnienie. Ponadto, zakwaszenie treści jelita grubego przyspiesza reakcję przekształcenia amoniaku do jonów amonowych, które nie ulegają wchłanianiu. Prowadzi to do zmniejszenia stężenia amoniaku we krwi. W przebiegu encefalopatii wątrobowej, zakwaszenie wywiera korzystny wpływ na metabolizm białek i zmniejsza zaburzenia funkcjonowania mózgu na skutek zatrucia azotowymi produktami przemiany materii.

Kiedy stosować Lactulose – MIP?

Preparat jest wskazany do stosowania: · w zaparciach · w zapobieganiu i leczeniu encefalopatii wątrobowej.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować jeżeli występuje niedrożność jelit, stany zapalne przewodu pokarmowego lub zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej. Osoby z nietolerancją fruktozy, niedoborem laktazy, z galaktozemią (zwiększenie stężenia galaktozy we krwi) lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Lactulose – MIP?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat może być stosowany u dzieci wyłącznie pod nadzorem lekarza i na jego zlecenie. Przed zastosowaniem u niemowląt i małych dzieci należy upewnić się, że nie występuje u nich dziedziczna nietolerancja fruktozy. Nietolerancja ta prowadzi do zwiększenia stężenia fruktozy we krwi, wydalania fruktozy z moczem a także do hipoglikemii i związanych z hipoglikemią zaburzeń czynności wątroby, nerek i mózgu. Należy zachować ostrożność stosując preparat u osób chorych na cukrzycę, zwłaszcza gdy stosowane są duże dawki preparatu; dawki stosowane w leczeniu zaparć zwykle nie mają istotnego wpływu na regulację stężenia glukozy we krwi (15 ml syropu zawiera do 2,4 g węglowodanów, m.in. fruktozę, galaktozę, laktozę). Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Lactulose – MIP

Preparat ma postać syropu do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Leczenie zaparć: Dorośli: 10–15 ml 1–2 razy na dobę. Dzieci: początkowo 10–25 ml na dobę przez 2–3 dni, następnie 5–15 ml na dobę. Encefalopatia wątrobowa: Dorośli: początkowo 10–15 ml 3 razy na dobę, następnie można zwiększyć do 30–45 ml 3–4 razy na dobę; dawki należy dostosować indywidualnie tak, aby liczba luźnych stolców wynosiła 2–3 na dobę. Dzieci: nie ma danych dotyczących dawkowania u dzieci w tym wskazaniu. Sposób przyjmowania: Preparat można przyjmować po zamieszaniu z wodą lub innymi napojami. Preparat może być przyjmowany niezależnie od posiłków. Działanie przeczyszczające może wystąpić po upływie 2–10 godzin (w przypadku dawki niewystarczającej po upływie 24–48 godzin).

Czy można stosować Lactulose – MIP w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne. Jeżeli lekarz uzna stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne, zaleci także zachowanie odpowiednich środków ostrożności.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Ponieważ laktuloza obniża pH w jelicie grubym (dochodzi do zakwaszenia treści jelita grubego), może osłabiać działanie leków, których uwalnianie zależy od pH okrężnicy (np. leków z grupy aminosalicylanów). Stosowanie preparatu z lekami powodującymi zmniejszenie stężenia potasu we krwi (np. leki moczopędne, kortykosteroidy, amfoterycyna B) może nasilać utratę potasu i zwiększać ryzyko hipokaliemii. Laktuloza może powodować zmniejszenie stężenia potasu we krwi co może nasilać działanie glikozydów nasercowych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Lactulose – MIP może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. W początkowym okresie stosowania preparatu bardzo często mogą wystąpić: bóle brzucha, wzdęcia z oddawaniem gazów, bębnica. Duże dawki mogą spowodować nudności, wymioty oraz biegunkę z zaburzeniami równowagi elektrolitowej. Długotrwałe stosowanie zalecanych dawek powodujących utrzymywanie się luźnych stolców może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej. Podczas stosowania preparatu w leczeniu encefalopatii wątrobowej mogą wystąpić zaburzenia stężenia sodu we krwi.