Lactulosum Hasco (laktuloza) – syrop

Co to jest Lactulosum Hasco?

Preparat należy do grupy leków osmotycznych o działaniu łagodnie przeczyszczającym.

Co zawiera i jak działa Lactulosum Hasco?

Substancją czynną preparatu jest laktuloza. Po podaniu doustnym, nie ulega ona trawieniu w jelicie cienkim, w niezmienionej postaci dociera do jelita grubego, gdzie pod wpływem flory bakteryjnej zostaje rozłożona do dwutlenku węgla i kwasów organicznych, które na drodze osmotycznej zwiększają ilość wody w jelicie grubym, pobudzają jego perystaltykę oraz zmiękczają masy kałowe. Ponadto laktuloza powoduje zakwaszenie treści jelita grubego, przez co przyspiesza reakcję przekształcania amoniaku do jonów amonowych oraz zmniejsza wchłanianie amoniaku do krwi. Prowadzi to do zmniejszenia stężenia amoniaku we krwi.

Kiedy stosować Lactulosum Hasco?

Preparat jest wskazany w leczeniu zaparć oraz w zapobieganiu encefalopatii wątrobowej i jej leczeniu.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub jeżeli występuje u Ciebie niedrożność jelit. Osoby z nietolerancją galaktozy, galaktozemią, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy także nie powinny stosować tego preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Lactulosum Hasco?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Jeżeli zaparcie nie ustąpi po kilku dniach stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Preparat zawiera galaktozę i laktozę; należy zachować ostrożność stosując go u osób z nietolerancją laktozy i u chorych na cukrzycę. Długotrwałe stosowanie preparatu w dużych dawkach może prowadzić do biegunki i zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej; w takim przypadku należy kontrolować stężenie elektrolitów we krwi (zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku przyjmujących lek przez ponad 6 miesięcy). Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Brak badań dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Dawkowanie preparatu Lactulosum Hasco

Preparat ma postać syropu doustnego. W zaparciach u dorosłych stosuje się początkowo przez pierwsze 3 dni 45 ml raz na dobę przed śniadaniem lub 15 ml 3 razy na dobę przed posiłkami. Dawka podtrzymująca 15 ml na czczo. U dzieci po 3. rż. stosuje się początkowo 5–15 ml na dobę, u dzieci do 3. rż. 5 ml na dobę, a u niemowląt 2,5 ml na dobę, następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni do uzyskania prawidłowych wypróżnień. W zapobieganiu encefalopatii wątrobowej i jej leczeniu stosuje się u dorosłych 120–180 ml na dobę w 3–4 dawkach podzielonych; dawki należy dostosować, tak aby liczba luźnych stolców nie była większa niż 2–3 na dobę.

Czy można stosować Lactulosum Hasco w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Stosując preparat w ciąży lub w okresie karmienia piersią należy zachować ostrożność.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Ponieważ laktuloza obniża pH jelita grubego (dochodzi do zakwaszenia treści jelita grubego), może osłabiać działanie leków, których uwalnianie zależy od pH okrężnicy. Jednoczesne stosowanie neomycyny i leków zobojętniających sok żołądkowy może powodować zmniejszenie skuteczności działania preparatu. Laktuloza może powodować zmniejszenie stężenia potasu we krwi lub nasilić utratę potasu powodowaną przez inne leki (leki moczopędne, kortykosteroidy, amfoterycynę B), co może nasilać działanie glikozydów nasercowych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Lactulol może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić: przemijające wzdęcia (zwłaszcza w początkowym okresie stosowania preparatu), bóle brzucha, nudności, wymioty. Jeżeli podana dawka jest za duża może wystąpić biegunka i ból brzucha; należy wówczas zmniejszyć dawkę.