Lactulosum Polfarmex (laktuloza) – syrop

Co to jest Lactulosum Polfarmex?

Preparat należy do grupy leków osmotycznych o działaniu łagodnie przeczyszczającym.

Co zawiera i jak działa Lactulosum Polfarmex?

Substancją czynną preparatu jest laktuloza. Po podaniu doustnym, nie ulega ona trawieniu w jelicie cienkim, w niezmienionej postaci dociera do jelita grubego, gdzie pod wpływem flory bakteryjnej zostaje rozłożona do dwutlenku węgla i kwasów organicznych, które na drodze osmotycznej zwiększają ilość wody w jelicie grubym, pobudzają jego perystaltykę oraz zmiękczają masy kałowe. Ponadto laktuloza powoduje zakwaszenie treści jelita grubego, przez co przyspiesza reakcję przekształcania amoniaku do jonów amonowych oraz zmniejsza wchłanianie amoniaku do krwi. Prowadzi to do zmniejszenia stężenia amoniaku we krwi.

Kiedy stosować Lactulosum Polfarmex?

Preparat jest wskazany w leczeniu przewlekłych zaparć oraz w ostrej niewydolności wątroby ze stanami przedśpiączkowymi i śpiączką i przewlekłej niewydolności wątroby ze zwiększeniem stężenia amoniaku we krwi.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub jeżeli występuje u Ciebie niedrożność jelit. Osoby z galaktozemią także nie powinny stosować tego preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Lactulosum Polfarmex?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Jeżeli zaparcie nie ustąpi po kilku dniach stosowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem. Długotrwałe stosowanie preparatu w dużych dawkach może prowadzić do biegunki i zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej; należy wówczas kontrolować stężenie sodu, potasu i chlorków we krwi (zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku). Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych ani obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Dawkowanie preparatu Lactulosum Polfarmex

Preparat ma postać syropu doustnego. W zaparciach u dorosłych stosuje się początkowo 45 ml raz na dobę przed śniadaniem lub 15 ml 3 razy na dobę przed posiłkami. Dawka podtrzymująca 15 ml na czczo. U dzieci po 3. rż. stosuje się początkowo 15 ml na dobę, u dzieci do 3. rż. 5 ml na dobę, a u niemowląt 2,5 ml na dobę, następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni do uzyskania prawidłowych wypróżnień; zaleca się podawanie po rozcieńczeniu syropu wodą lub sokiem. W ostrej niewydolności wątroby ze stanami przedśpiączkowymi i śpiączką oraz w przewlekłej niewydolności wątroby ze zwiększeniem stężenia amoniaku we krwi stosuje się u dorosłych 100–180 ml na dobę w 4–6 dawkach podzielonych.

Czy można stosować Lactulosum Polfarmex w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku, również i tego preparatu, w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Ponieważ laktuloza obniża pH jelita grubego (dochodzi do zakwaszenia treści jelita grubego), może osłabiać działanie leków, których uwalnianie zależy od pH okrężnicy.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Lactulosum Polfarmex może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić: przemijające wzdęcia (zwłaszcza w początkowym okresie stosowania preparatu), bóle brzucha, nudności, wymioty.