Lakcid forte (lactobacillus) – kaps. twarde

Co zawiera i jak działa Lakcid forte?

Preparat zawierający żywe pałeczki kwasu mlekowego, przywraca prawidłowy skład flory bakteryjnej jelit i pomaga w jego utrzymaniu

Kiedy stosować Lakcid forte?

Poantybiotykowe zapalenie jelit, zwłaszcza leczenie wspomagające rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy oraz nawracającego rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy. Zapobieganie biegunce podróżnych. Pomocniczo w czasie antybiotykoterapii i po jej zakończeniu.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na białko mleka krowiego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Lakcid forte?

Szczepy bakteryjne zawarte w preparacie mają naturalną oporność na szerokie spektrum antybiotyków stosowanych klinicznie (są oporne na: amoksycylinę, ampicylinę, azlocylinę, cefepim, cefotaksym, cefradynę, ceftazydym, cefuroksym, doksycyklinę, erytromycynę, gentamycynę, imipenem, klindamycynę, kloksacylinę, kolistynę, kotrimoksazol, kwas nalidyksowy, meropenem, metronidazol, neomycynę, netylmycynę, penicylinę, piperacylinę, streptomycynę, teikoplaninę, tobramycynę, wankomycynę) i mogą być stosowane z tymi antybiotykami, nie tracąc swego ochronnego działania. Produkt może być stosowany u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem preparatu u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią należy się skonsultować z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Nie są znane.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Nie są znane.