Lamisilatt 1 (terbinafina) – płyn do stos. na skórę

Co to jest Lamisilatt?

Lek przeciwgrzybiczy do stosowania miejscowego.

Co zawiera i jak działa Lamisilatt?

Substancją czynną preparatu jest terbinafina, pochodna alliloaminy o działaniu przeciwgrzybiczym. Skuteczna wobec wielu gatunków dermatofitów, pleśni, a także drożdżaków i niektórych innych grzybów chorobotwórczych. Działanie terbinafiny, podobnie jak leków przeciwgrzybiczych z grupy pochodnych imidazolu i triazolu, prowadzi do zahamowania syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Błona komórkowa ulega uszkodzeniu, czego konsekwencją jest śmierć komórek grzyba. Po podaniu miejscowym na skórę terbinafina osiąga duże stężenie w warstwie rogowej naskórka. Wchłanianie do krwi jest znikome i w związku z tym, działanie ogólnoustrojowe jest niewielkie.

Kiedy stosować Lamisilatt?

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu grzybicy stóp (stopy atlety).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Lamisilatt?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparatu nie należy stosować w leczeniu przewlekłej podeszwowej grzybicy stóp (typu mokasynowego). Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę. Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. Preparat może działać drażniąco na oczy. Jeżeli preparat przypadkowo dostanie się do oczu należy przemyć je wodą. Nie stosować na skórę twarzy. Jeżeli wystąpią objawy reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie preparatu, zmyć warstwę preparatu z powierzchni skóry za pomocą alkoholu, następnie umyć stopy ciepłą wodą i mydłem. Ze względu na brak doświadczenia klinicznego preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera alkohol. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Lamisilatt

Preparat ma postać płynu i przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę. Preparat należy stosować na uprzednio umytą i osuszoną skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: Preparat stosuje się jednorazowo. Po dokładnym umyciu i wysuszeniu stóp i rąk nanieść cienką warstwą płyn najpierw na miejsca między palcami, potem wokół palców, a następnie na całą podeszwę i boki stopy do wysokości 1,5 cm, najpierw na jednej, a potem na drugiej stopie. Smarować należy skórę zarówno zmienioną chorobowo, jak i wyglądającą zdrowo. Preparat należy zastosować na skórze obydwu stóp, nawet jeżeli zmiany chorobowe widoczne są tylko na jednej z nich. Nie należy wcierać preparatu. Odczekać 1–2 minuty pozostawiając preparat do wyschnięcia (preparat utworzy cienką błonę na powierzchni skóry). Nie należy się kąpać ani myć stóp przez 24 godziny. Poprawa objawów klinicznych następuje po kilku dniach. Po nałożeniu preparatu należy umyć ręce wodą i mydłem. W celu uniknięcia ponownego zakażenia należy przestrzegać zasad higieny osobistej. Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach od rozpoczęcia leczenia należy skonsultować się z lekarzem. Nie zaleca się powtórnego stosowania preparatu w leczeniu tego samego zakażenia grzybiczego. Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Czy można stosować Lamisilatt w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę powinnaś skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne, i w jego ocenie oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią ponieważ terbinafina przenika do mleka kobiety karmiącej. Niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć kontaktu ze skórą leczoną tym preparatem (w tym ze skórą na piersi).

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Interakcje preparatu z innymi lekami nie są znane. Nie należy równolegle miejscowo stosować innych preparatów na tej samej powierzchni skóry.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Lamisilatt 1 może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Może wystąpić miejscowe podrażnienie skóry, uczucie pieczenia, suchość skóry, zaczerwienienie oraz reakcje alergiczne, w tym: świąd, wysypka, pęcherzowe zapalenie skóry, pokrzywka. Jeżeli wystąpią objawy reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.