Lantrea (lanzoprazol) – kaps. dojelitowe twarde

Co to jest Lantrea?

Lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w soku żołądkowym, zawierający inhibitor pompy protonowej.

Co zawiera i jak działa Lantrea?

Substancją czynną preparatu jest lanzoprazol, lek z grupy inhibitorów pompy protonowej (ta grupa leków oznaczana jest niekiedy skrótem IPP). Substancja ta blokuje enzym – pompę protonową (ATP-azę K+/H+) w komórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka, przez co hamuje wydzielanie kwasu solnego przez te komórki. W ten sposób zmniejsza się kwasowość (zwiększa się pH) soku żołądkowego. Stopień zahamowania zależy od dawki i dotyczy zarówno podstawowego jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego. Lanzoprazol jest wrażliwy na działanie kwasu w soku żołądkowym w związku z czym jest stosowany doustnie w postaciach dojelitowych. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z dwunastnicy, stężenie maksymalne we krwi uzyskiwane jest po około 1,5–2 godziny. Pokarm spowalnia wchłanianie lanzoprazolu i zmniejsza jego dostępność biologiczną o około 25%. Po podaniu pojedynczej dawki zmniejszenie wydzielania kwasu żołądkowego utrzymuje się ponad 24 godziny. Po 2–4 tygodniowym leczeniu za pomocą lanzoprazolu ustąpienie objawów jest osiągane u większości chorych z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy. Lanzoprazol metabolizowany jest głównie w wątrobie; 15–50% metabolitów jest wydalane z moczem, pozostała część wydala się z żółcią. U pacjentów z niewydolnością wątroby konieczne jest dostosowanie dawkowania, ponieważ wydłuża się okres półtrwania i znacznie zwiększa się dostępność biologiczna lanzoprazolu.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Czy można stosować Lantrea w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Lantrea może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Często lub niezbyt często: bóle i zawroty głowy, nudności, biegunka, wymioty, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha, uczucie suchości w jamie ustnej lub w gardle, anoreksja, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, zaburzenia smaku, reakcje alergiczne (świąd, wysypka, pokrzywka), zmęczenie, złe samopoczucie. Rzadko lub bardzo rzadko: zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, eozynofilia, pancytopenia, leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość), depresja, bezsenność, senność, omamy, splątanie, niepokój, parestezje, drżenie, zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia, zapalenie języka, kandydoza przełyku, zapalenie okrężnicy, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, czarne zabarwienie języka, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, żółtaczka, zwiększenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów, śródmiąższowe zapalenie nerek, uczucie kołatania serca i ból w klatce piersiowej, obrzęki obwodowe, bóle mięśni i stawów, ginekomastia, mlekotok, gorączka, wzmożona potliwość, reakcje nadwrażliwości i anafilaktyczne (w tym obrzęk naczynioruchowy np. dotyczący twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie, wstrząs anafilaktyczny), wybroczyny, plamica, wypadanie włosów, nadwrażliwość na światło, ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy.