Lanzul S (lanzoprazol) – kaps.

Co to jest Lanzul S?

Lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w soku żołądkowym, zawierający inhibitor pompy protonowej.

Co zawiera i jak działa Lanzul S?

Substancją czynną preparatu jest lanzoprazol, lek z grupy inhibitorów pompy protonowej (ta grupa leków oznaczana jest niekiedy skrótem IPP). Substancja ta blokuje enzym – pompę protonową (ATP-azę K+/H+) w komórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka, przez co hamuje wydzielanie kwasu solnego przez te komórki. W ten sposób zmniejsza się kwasowość (zwiększa się pH) soku żołądkowego. Stopień zahamowania zależy od dawki i dotyczy zarówno podstawowego jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego. Lanzoprazol jest wrażliwy na działanie kwasu w soku żołądkowym w związku z czym jest stosowany doustnie w postaciach dojelitowych. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z dwunastnicy, stężenie maksymalne we krwi uzyskiwane jest po około 1,5–2 godziny. Pokarm spowalnia wchłanianie lanzoprazolu i zmniejsza jego dostępność biologiczną o około 25%. Po podaniu pojedynczej dawki zmniejszenie wydzielania kwasu żołądkowego utrzymuje się ponad 24 godziny. Po 2–4 tygodniowym leczeniu za pomocą lanzoprazolu ustąpienie objawów jest osiągane u większości chorych z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy. Lanzoprazol metabolizowany jest głównie w wątrobie; 15–50% metabolitów jest wydalane z moczem, pozostała część wydala się z żółcią. U pacjentów z niewydolnością wątroby konieczne jest dostosowanie dawkowania, ponieważ wydłuża się okres półtrwania i znacznie zwiększa się dostępność biologiczna lanzoprazolu.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Czy można stosować Lanzul S w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Lanzul S może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Często: nudności, biegunka, wymioty, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha, bóle i zawroty głowy, zmęczenie, reakcje alergiczne (świąd, wyprysk, wykwity skórne/pokrzywka). Niezbyt często: zwiększona aktywność enzymów wątrobowych. Rzadko lub bardzo rzadko: uczucie suchości w jamie ustnej lub w gardle, zapalenie języka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, czarne zabarwienie języka, kandydoza przełyku, zapalenie trzustki, zapalenie okrężnicy, zaburzenia smaku, zaburzenia wzroku, niepokój, bezsenność, senność, depresja, omamy, splątanie, parestezje, drżenie, zapalenie wątroby, żółtaczka, zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów, śródmiąższowe zapalenie nerek, zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, eozynofilia, pancytopenia, agranulocytoza, niedokrwistość, leukopenia), obrzęki obwodowe, uczucie kołatania serca, ból w klatce piersiowej, bóle mięśni i stawów, gorączka, wzmożona potliwość, skurcz oskrzeli, impotencja, ginekomastia, mlekotok, reakcje nadwrażliwości i anafilaktyczne (w tym obrzęk naczynioruchowy np. dotyczący twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie, wstrząs anafilaktyczny), wybroczyny, plamica, wypadanie włosów, ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy.