Latano-POS (latanoprost) – krople do oczu, roztwór

Co to jest Latano-POS?

Preparat stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego), zawierający lek z grupy analogów prostaglandyny (latanoprost), zmniejszający ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Co zawiera i jak działa Latano-POS?

Substancją czynną preparatu jest latanoprost. Latanoprost jest analogiem prostaglandyny, aktywuje receptor prostaglandynowy. Zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. Latanoprost jest prolekiem, który w rogówce ulega hydrolizie do aktywnego farmakologicznie wolnego kwasu latanoprostowego. Nie wywiera wpływu na wytwarzanie cieczy wodnistej ani na barierę krew–ciecz wodnista. Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego występuje po ok. 3–4 godzinach a działanie maksymalne po 8–12 godzinach po podaniu miejscowym do oka. Obniżenie ciśnienia utrzymuje się co najmniej przez 24 godziny.

Kiedy stosować Latano-POS?

Preparat jest wskazany w obniżaniu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego: · u dorosłych z jaskrą z otwartym kątem przesączania oraz nadciśnieniem ocznym · u dzieci i młodzieży z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym i jaskrą wieku dziecięcego i młodzieńczego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Latano-POS?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Latanoprost może powodować stopniową zmianę koloru oka poprzez zwiększanie liczby melanosomów (ziarnistości barwnikowych) w melanocytach. Jednostronne leczenie może spowodować stałą różnobarwność oczu. Zmiany w zabarwieniu tęczówki postępują powoli i przed długi czas mogą pozostawać niezauważone. Zmiany zabarwienia oczu występują głównie u osób o mieszanym kolorze tęczówek, tj. niebiesko-brązowym, szaro-brązowym, żółto-brązowym i zielono-brązowym, ale także u osób z tęczówkami koloru brązowego. W typowym obrazie przebarwienia, brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozchodzi się koncentrycznie w kierunku obwodowym, ale zdarza się, że cała tęczówka lub jej fragmenty stają się silniej zabarwione na brązowo. Po przerwaniu leczenia nie obserwowano dalszego zwiększania zawartości brązowego barwnika w tęczówce. Znamiona ani plamki obecne wcześniej na tęczówce nie ulegają zmianom w czasie leczenia. Nie ma doświadczeń w stosowaniu latanoprostu w stanach zapalnych oka, w jaskrze zapalnej i naczyniowej (neowaskularnej), jaskrze z zamkniętym kątem przesączania, jaskrze wrodzonej, jaskrze z otwartym kątem przesączania u chorych z bezsoczewkowością rzekomą oraz w jaskrze barwnikowej. Latanoprost nie wpływa na szerokość źrenicy, lub wpływa tylko w niewielkim stopniu; nie ma danych dotyczących stosowania preparatu w ostrych napadach jaskry z zamkniętym kątem. W powyższych przypadkach konieczne jest zachowanie ostrożności. Stosować ostrożnie w okresie okołooperacyjnym po usunięciu zaćmy, ze względu na brak doświadczenia klinicznego. U chorych z aktywnym lub nawracającym opryszczkowym zapaleniem rogówki należy unikać stosowania preparatu; stosować ostrożnie u osób u których w przeszłości wystąpiło opryszczkowe zapalenie rogówki. Podczas stosowania latanoprostu możliwe jest wystąpienie obrzęku plamki, także postaci torbielowatej. Należy zachować ostrożność u chorych z bezsoczewkowością, bezsoczewkowością rzekomą z rozdarciem torebki tylnej soczewki lub zaimplantowaną soczewką przedniokomorową, a także u osób ze znanymi czynnikami ryzyka torbielowatego obrzęku plamki. Stosować ostrożnie w przypadku skłonności do występowania zapalenia tęczówki i/lub zapalenia błony naczyniowej oka. Ze względu na brak wystarczającego doświadczenia klinicznego preparat należy stosować ostrożnie u chorych na astmę; w okresie stosowania preparatu możliwe jest zaostrzenie astmy i/lub wystąpienie duszności. Preparat może powodować zmianę zabarwienia skóry okolicy oczodołów. Preparat może powodować zmiany wyglądu rzęs (wadliwe ustawienie, zmiana grubości, długości i zmiana barwy). Należy zachować ostrożność u chorych z zespołem suchego oka lub uszkodzona rogówką; leczenie powinno być prowadzone pod uważnym nadzorem lekarskim. Dane dotyczące stosowania preparatu u dzieci do 1. roku życia są bardzo ograniczone. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u wcześniaków. Nie ustalono profilu bezpieczeństwa długoterminowego stosowania preparatu u dzieci. U dzieci do 3. roku życia z jaskrą pierwotną wrodzoną leczenie chirurgiczne pozostaje leczeniem pierwszoplanowym. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat zawiera jako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może odkładać się w soczewkach kontaktowych i niszczyć je (powodować zmiany zabarwienia); osoby, które używają miękkich soczewek kontaktowych powinny je usunąć przed zakropleniem oczu i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Należy zachować ostrożność, ponieważ po podaniu preparatu do oka, mogą wystąpić przejściowe zaburzenia widzenia, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Jeżeli wystąpią zaburzenia widzenia nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych do czasu ustąpienia zaburzeń i powrotu ostrego, prawidłowego widzenia.

Dawkowanie preparatu Latano-POS

Preparat ma postać kropli do oczu. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i dzieci: Zwykle 1 kropla do worka spojówkowego 1 raz na dobę, najlepiej wieczorem. Aby ograniczyć ogólnoustrojowe wchłanianie substancji czynnej, zaleca się uciśnięcie woreczka łzowego w kącie przyśrodkowym oka przez minutę, natychmiast po zakropleniu. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza powierzchni oka ani powiek, ani żadnej innej powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu. Jeżeli równolegle stosowane są inne preparaty podawane do oczu należy odczekać co najmniej 5 minut pomiędzy podaniami kolejnych leków. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u wcześniaków. Dane dotyczące stosowania preparatu u dzieci do 1. roku życia są bardzo ograniczone.

Czy można stosować Latano-POS w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Ze względu na ryzyko paradoksalnego zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego nie zaleca się równoległego stosowania dwóch miejscowo działających analogów lub pochodnych prostaglandyn. W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów ocznych, należy zachować co najmniej 5 minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków. Badania dotyczące interakcji prowadzone były wyłącznie u dorosłych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Latano-POS może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane, dotyczące oka/oczu, takie jak: zmiana zabarwienia tęczówki (zwiększenie pigmentacji), podrażnienie i przekrwienie spojówek (kłucie, pieczenie, świąd, uczucie obecności ciała obcego), zmiany w wyglądzie rzęs (pogrubienie, zwiększenie ilości, wydłużenie, ciemnienie), punkcikowate zapalenie rogówki, nadżerka rogówki, zapalenie brzegów powiek, ból oka, obrzęk powiek, zapalenie spojówek, widzenie niewyraźne/nieostre, zaburzenia widzenia, obrzęk spojówek, zapalenie tęczówki, zapalenie błony naczyniowej oka, obrzęk plamki, obrzęk i zmiana zabarwienia skóry wokół oczodołów oraz powiek, suchość oka, światłowstręt, torbiel tęczówki, opryszczkowe zapalenie rogówki. Możliwe jest także wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych, takich jak: bóle i zawroty głowy, zaostrzenie dławicy piersiowej, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, astma, nasilenie astmy oskrzelowej, duszność, wysypka, bóle mięśni i stawów. U dzieci częściej niż u dorosłych może wystąpić zapalenie nosogardzieli oraz gorączka.