Lerivon (mianseryna) – tabl. powl.

Co to jest Lerivon?

Czteropierścieniowy lek przeciwdepresyjny, pochodna piperazynoazepiny.

Kiedy stosować Lerivon?

Preparat jest wskazany do leczenia objawów depresyjnych o różnym podłożu, w przypadku których wskazane jest leczenie farmakologiczne.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu są również: · mania · ciężka niewydolność wątroby · równoległe stosowanie inhibitorów MAO (monoaminooksydazy, np. selegilina, moklobemid).

Dawkowanie preparatu Lerivon

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli. Preparat należy stosować doustnie, początkowo zaleca się 30 mg/dobę w dawkach podzielonych lub jednorazowo przed snem. Dawka może być stopniowo zwiększana przez lekarza co kilka dni do osiągnięcia 60–90 mg/dobę, aż do uzyskania odpowiedzi na leczenie, zwykle występuje ona w ciągu 2–4 tygodni. Jeśli w tym czasie nie wystąpi poprawa, lekarz prawdopodobnie zaleci przerwanie leczenia i poinformuje o dalszym postępowaniu. Po uzyskaniu klinicznej poprawy leczenie zaleca się kontynuować przez 4–6 miesięcy.

Czy można stosować Lerivon w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Preparat można stosować u kobiet w ciąży i w czasie karmienia piersią tylko wtedy, gdy zdaniem lekarza potencjalne korzyści przewyższają potencjalne zagrożenie dla dziecka.