Lexotan (bromazepam) – tabl.

Co to jest Lexotan?

Lek przeciwlękowy z grupy pochodnych benzodiazepiny.

Co zawiera i jak działa Lexotan?

Substancją czynną preparatu jest bromazepam, pochodna benzodiazepiny o pośrednim czasie działania. Leki z tej grupy, działając poprzez układ GABA-ergiczny, nasilają hamujące działanie GABA (kwasu gamma-aminomasłoweog) w ośrodkowym układzie nerwowym, głównie w układzie limbicznym, podwzgórzu i wzgórzu. Bromazepam podawany w małych dawkach wybiórczo zmniejsza lęk i napięcie, w dużych dawkach wykazuje właściwości uspokajające i rozluźnia mięśnie.

Kiedy stosować Lexotan?

Preparat jest wskazany do stosowania w leczeniu: · zaburzeń lękowych uogólnionych · zaburzeń układu autonomicznego objawiających się pod postacią somatyczną (np. objawy skórne, ze strony układu pokarmowego, układu krążenia, układu moczowo-płciowego) · stanów lękowych, występujących w przebiegu przewlekłych chorób ośrodkowego układu nerwowego · zaburzeń stresowych pourazowych z objawami lęku · zaburzeń adaptacyjnych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne benzodiazepiny. Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również: · ciężka niewydolność oddechowa · ciężka niewydolność wątroby · zespół bezdechu sennego. Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Dawkowanie preparatu Lexotan

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. We wszystkich wskazaniach: Dorośli, zwykle 1,5–3 mg do 3 ×/dobę; w leczeniu szpitalnym w ciężkich przypadkach stosuje się 6–12 mg 2–3 ×/dobę. Leczenie rozpoczyna się od najmniejszych dawek, stopniowo zwiększając do dawki optymalnej. Leczenie powinno trwać tak krótko, jak to możliwe. Całkowity okres leczenia (łącznie z okresem stopniowego odstawiania leku) nie powinien przekraczać 8–12 tygodni. U osób w podeszłym wieku i z zaburzeniami czynności wątroby lekarz prawdopodobnie zaleci zastosowani mniejszej dawki.

Czy można stosować Lexotan w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy zachować ostrożność stosując równolegle: · substancje hamujące określone enzymy wątrobowe (szczególnie izoenzym 3A4 cytochromu P450); mogą one zwiększyć stężenie bromazepamu i nasilać jego działanie · cymetydynę, ponieważ wydłuża ona okres półtrwania bromazepamu · leki działające depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak: leki przeciwbólowe, przeciwpadaczkowe, neuroleptyki, leki nasenne, uspokajające, przeciwdepresyjne, przeciwhistaminowe o działaniu sedatywnym, ponieważ może nastąpić nasilenie ich działania uspokajającego oraz zwiększenie ich wpływu hamującego na oddychanie i hemodynamikę · opioidowe leki przeciwbólowe, ponieważ może wystąpić stan euforii, zwiększający ryzyko powstania uzależnienia psychicznego. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Lexotan może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Podczas leczenia mogą wystąpić: stan splątania, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia libido, depresja, reakcje paradoksalne, takie jak: niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia, złość, koszmary senne, omamy, psychoza, nietypowe zachowanie, i inne zaburzenia zachowania; w przypadku długotrwałego stosowania – uzależnienie psychiczne i/lub fizyczne, w przypadku gwałtownego przerwania leczenia – zespół odstawienny lub objawy „z odbicia”, senność, ból głowy, zawroty głowy, zmniejszenie czujności, ataksja, niepamięć następowa, podwójne widzenie, zaburzenia żołądka i jelit, reakcje skórne, osłabienie mięśniowe, zmęczenie, u osób w podeszłym wieku: wzrost ryzyka upadków i złamań kości, niewydolność oddechowa w tym zahamowanie czynności układu oddechowego, niewydolność serca, w tym zatrzymanie krążenia.