Lidocain-Egis (lidokaina) – aerozol

Co to jest Lidocain-Egis?

Aerozol o działaniu miejscowo znieczulającym.

Co zawiera i jak działa Lidocain-Egis?

Substancją czynną preparatu jest lidokaina, lek miejscowo znieczulający o budowie amidowej. Lidokaina hamuje powstawanie i przewodzenie impulsów nerwowych. Działa poprzez blokowanie kanałów sodowych, specjalnych struktur w błonach komórek nerwowych. Zablokowanie przepływu jonów sodu przez błonę komórkową neuronu uniemożliwia jej depolaryzację, a zatem zapoczątkowanie i przewodzenie impulsu nerwowego. Lidokaina działa na zakończenia bólowe i nerwy czuciowe, należy do leków działających szybko i krótkotrwale. Podawana jest wyłącznie drogą pozajelitową. Preparat stosowany jest do znieczulania miejscowego błony śluzowej lub skóry. Działanie przeciwbólowe preparatu rozwija się w ciągu około 1 minuty i trwa przez 5–6 minut (uczucie zdrętwienia ustępuje w ciągu około 15 minut).

Kiedy stosować Lidocain-Egis?

Preparat przeznaczony jest do powierzchniowego znieczulenia błon śluzowych i skóry: · znieczulenie w stomatologii i chirurgii jamy ustnej (np. przed iniekcją, przy ekstrakcji mocno rozchwianych zębów mlecznych lub fragmentów kości, przed otwieraniem ropni, zapobiegawczo w celu wyeliminowania odruchu wymiotnego pacjenta przy pobieraniu wycisków w jamie ustnej i inne; u dzieci przy wycinaniu wędzidełka, otwieraniu torbieli ślinianek) · z zabiegach otolaryngologicznych (np. nakłucie zatoki szczękowej, niewielkie zabiegi obrębie jamy nosowej, gardła, nosogardzieli, przed płukaniem zatok) · przed wprowadzeniem do układu oddechowego lub pokarmowego zgłębnika, cewnika, wziernika (np. przed bronchoskopią, laryngoskopią, intubacją, wymiana rurki do tracheotomii) · w ginekologii i położnictwie (np. znieczulenie krocza przed nacięciem przy porodzie, usuwanie szwów, przed zabiegami chirurgicznymi pochwy i szyjki macicy) · w dermatologii (znieczulenie skóry i błon śluzowych przed małymi zabiegami chirurgicznymi).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne leki miejscowo znieczulające o budowie amidowej. Z powodu ryzyka aspiracji (przypadkowego pobrania wraz z wdechem) preparat jest przeciwwskazany do stosowania, jeżeli jako materiał do wycisku jest stosowany gips.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Lidocain-Egis?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Należy zapobiegać przedostaniu się preparatu do dróg oddechowych (ryzyko przypadkowego pobrania rozpylonego preparatu wraz w wdechem). W zabiegach chirurgicznych gardła i jamy nosowo-gardłowej preparat hamuje odruch gardłowy, lecz po przedostaniu się do krtani i tchawicy hamuje także odruch kaszlowy. Może to doprowadzić do rozwoju odoskrzelowego zapalenia płuc. Ryzyko to jest większe u dzieci, u których częściej występuje odruch połykania preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu przed zabiegami wycinania migdałków oraz adenoidów (tzw. trzeci migdałek) u dzieci do 8. roku życia. Stosowanie preparatu w okolicy gardła wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Preparat może powodować drętwienie języka i błony śluzowej policzków. Istnieje ryzyko ich urazu przez ugryzienie. Może tez wystąpić utrudnienie połykania co może spowodować niezamierzone pobranie preparatu do dróg oddechowych, zwłaszcza przez dzieci. Lidokaina łatwo się wchłania przez błony śluzowe (zwłaszcza tchawicy) oraz przez uszkodzona skórę. Należy wziąć to pod uwagę, zwłaszcza jeżeli preparat jest stosowany na dużej powierzchni błon śluzowych u dzieci. Szczególną ostrożność należy zachować jeżeli preparat jest stosowany na uszkodzoną lub zakażoną błonę śluzową. Zachowania ostrożności wymaga stosowanie preparatu u osób z chorobami serca (np. zaburzeniami przewodnictwa) lub zaburzeniami czynności układu sercowo-naczyniowego (np. niedociśnienie tętnicze, bradykardia), u chorych na padaczkę, z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, u chorych na porfirię, oraz w przypadku wystąpienia wstrząsu. Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie powyższe choroby przed wykonaniem znieczulenia skonsultuj się z lekarzem. W przypadku stosowania u dzieci, osób z małą masą ciała, wyniszczonych, w złym stanie ogólnym lub w podeszłym wieku lekarz dostosuje dawkowanie indywidualnie, uwzględniając masę ciała i stan chorego. U dzieci do 2. roku życia zaleca się stosowanie preparatu w formie pędzlowania wacikiem nasączonym preparatem. Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem. O ile będzie to możliwe, podczas stosowania butelkę z preparatem należy trzymać pionowo. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat, zależnie od dawki, może powodować przemijające zaburzenia sprawności psychofizycznej i motorycznej oraz zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Po zakończeniu zabiegu skonsultuj się z lekarzem i zapytaj czy powinieneś powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i wykonywania innych czynności wymagających sprawności psycho-ruchowej.

Dawkowanie preparatu Lidocain-Egis

Preparat ma postać aerozolu. Przeznaczony jest do stosowania miejscowego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Lekarz dostosuje dawkowanie indywidualnie, zależnie od potrzeb i rodzaju stosowanego znieczulenia oraz w zależności od masy ciała i stanu chorego. Jedna dawka (1 rozpylenie aerozolu) zawiera 4,8 mg lidokainy. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Poniżej przedstawiono zwykle stosowane zakresy dawek. Otolaryngologia, chirurgia jamy ustnej: 1-4 dawek. Stomatologia, dermatologia: 1-3 dawek. Bronchoskopia, laryngoskopia, intubacja itp.: 2-3 dawki. Położnictwo: 15-20 dawek. Ginekologia: 4-5 dawek. Preparat można stosować w formie pędzlowania nasączonym wacikiem (zalecane zwłaszcza u dzieci). W przypadku stosowania u dzieci, osób z małą masą ciała, wyniszczonych, w złym stanie ogólnym lub w podeszłym wieku lekarz dostosuje dawkowanie indywidualnie, uwzględniając masę ciała i stan chorego.

Czy można stosować Lidocain-Egis w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. U kobiet w okresie ciąży preparat może być stosowany tylko wtedy, jeżeli lekarz uzna, że oczekiwane korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Lidokaina przenika do mleka kobiety karmiącej. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Lidokainę należy stosować ostrożnie u osób przyjmujących równolegle leki przeciwarytmiczne (zwłaszcza z grupy IB, np. tokainid) ponieważ ich działania toksyczne mogą się sumować.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Lidocain-Egis może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe wystąpienie zaburzeń czynności serca (osłabienie siły skurczu mięśnia sercowego, zmniejszenie częstotliwości rytmu serca, niedociśnienie tętnicze, zatrzymanie akcji serca). Rzadko działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego: zawroty głowy, senność, drgawki, utrata przytomności, porażenie mięśni oddechowych (zaburzenia oddechowe), nerwowość, pobudzenie. W miejscu podania może wystąpić uczucie kłucia (zwykle ustępuje w ciągu 1 minuty), przemijający rumień, obrzęk, zaburzenia czucia. Bardzo rzadko reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, możliwy wstrząs anafilaktyczny. Jeżeli wystąpią reakcje nadwrażliwości należy przerwać stosowanie preparatu.