Liposic Fluid MP (karbomer) – żel do oczu

Co to jest Liposic Fluid MP?

Preparat stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego) zapewniający odpowiednie nawilżenie rogówki i spojówek.

Co zawiera i jak działa Liposic Fluid MP?

Preparat zawiera karbomer, wielkocząsteczkowy polimer. Karbomer wiąże wodę, tworząc strukturę o właściwościach hydrożelu. Tworzy na rogówce warstwę ochronną, jest substancją wiskoelastyczną, posiada właściwości fizykochemiczne pozwalające na stosowanie go w preparatach tzw. „sztucznych łez”. Żel dobrze przylega do powierzchni rogówki, charakteryzuje się odpowiednią lepkością i elastycznością, zapewnia długotrwałe nawilżenie rogówki. W warunkach fizjologicznych, odpowiednia wilgotność powierzchni rogówki zapewniana jest przez przylegającą do powierzchni oka cienką warstwę płynu łzowego. Jeśli ilość lub skład płynu łzowego jest zaburzona występuje zjawisko wysychania rogówki i spojówek, co prowadzi do zespołu suchego oka i objawów takich jak: podrażnienie, pieczenie, suchość, uczucie piasku w oku, ból i nadwrażliwość na światło. Przyczyny zespołu suchego oka mogą obejmować zmniejszenie wytwarzania łez u osób w podeszłym wieku, pracę w klimatyzowanym pomieszczeniu lub przy komputerze, zmiany hormonalne w trakcie menopauzy, zanieczyszczenie środowiska i inne.

Kiedy stosować Liposic Fluid MP?

Preparat jest wskazany w celu odświeżenia i nawilżenia powierzchni oka w przypadku uczucia suchości, podrażnienia lub zmęczenia oczu spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (np. praca przy komputerze, oglądanie telewizji, suche powietrze w pomieszczeniach ogrzewanych lub klimatyzowanych, wiatr).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Liposic Fluid MP?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Jeżeli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem okulistą. Przed zastosowaniem preparatu należy usunąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 30 minut po zakropleniu oczu, przed ponownym ich założeniem. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat zawiera cetrymid jako substancję konserwującą, która może powodować podrażnienie oka. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Wiadomo, że inne preparaty „sztucznych łez” mogą powodować krótkotrwałe zaburzenia widzenia, bezpośrednio po podaniu. Jeżeli wystąpi niewyraźne widzenie lub jakiekolwiek zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn do momentu ustąpienia tych zaburzeń i powrotu prawidłowego, ostrego widzenia.

Dawkowanie preparatu Liposic Fluid MP

Preparat ma postać żelu do oczu, do stosowania miejscowego do worka spojówkowego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Zwykle stosuje się 1 kroplę do worka spojówkowego 3–5 razy na dobę, oraz około 30 minut przed snem. W przypadku stosowania długotrwałego zalecana jest okresowa konsultacja z lekarzem okulistą. Po otwarciu preparat może być stosowany nie dłużej niż przez 6 tygodni. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza jakiejkolwiek powierzchni. Po użyciu pojemnik szczelnie zamknąć. W przypadku miejscowego stosowania innych leków okulistycznych, preparat powinien być stosowany jako ostatni, po upływie co najmniej 15 minut po podaniu poprzedniego leku.

Czy można stosować Liposic Fluid MP w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Dotychczas nie stwierdzono występowania interakcji preparatu z innymi lekami. W przypadku miejscowego stosowania innych leków okulistycznych, preparat powinien być stosowany jako ostatni, po upływie co najmniej 15 minut po podaniu poprzedniego leku.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Liposic Fluid MP może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe przemijające zaburzenia widzenia. Może wystąpić podrażnienie oka (pieczenie, zaczerwienie, uczucie obecności ciała obcego). Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości.