Lithium Carbonicum GSK (lit (węglan litu)) – tabl.

Co to jest Lithium Carbonicum GSK?

Preparat zawierający węglan litu, stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych.

Co zawiera i jak działa Lithium Carbonicum GSK?

Mechanizm działania węglanu litu nie jest dokładnie poznany. Polega on prawdopodobne na zastępowaniu jonów innych metali z grupy potasowców przez jony litu. Prowadzi to do zmian stężenia tych jonów wewnątrz i na zewnątrz komórki, oraz do zachwiania stosunku stężenia różnych jonów do siebie. Hamuje napływ jonów sodu do wnętrza komórki nerwowej, co zaburza uwalnianie dopaminy i noradrenaliny. Może również w pewnym stopniu hamować ich wychwyt zwrotny. Odgrywa to istotną rolę w przypadku nadpobudliwości ze strony układu nerwowego. U osób zdrowych lit nie wywiera działania psychotropowego. Hamuje działanie hormonu antydiuretycznego i wpływ tyreotropiny na tarczycę. W narządach obwodowych (nerki, tarczyca) sole litu hamują pobudzający wpływ tych hormonów na cyklozę adenylową.

Kiedy stosować Lithium Carbonicum GSK?

Preparat jest wskazany: · W leczeniu epizodu maniakalnego w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych · W zapobieganiu nawrotom zaburzeń afektywnych dwubiegunowych · W celu zmniejszenia nasilenia i częstości występowania kolejnych epizodów manii u chorych ze stanami maniakalnymi w wywiadzie · W celu zapobiegania występowaniu epizodów depresji w zaburzeniach depresyjnych nawracających.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet, jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również: · Ciężka niewydolność nerek · świeżo przebyty zawał serca · organiczne uszkodzenia mózgu · białaczka · ciąża · okres karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Lithium Carbonicum GSK?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Chorych na depresję lub z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi podczas leczenia powinny być wnikliwie obserwowane (zarówno przez lekarza, jak i przez osoby z najbliższego otoczenia) ze względu na możliwość pogorszenia stanu klinicznego i wystąpienia myśli i/lub prób samobójczych (zwłaszcza na początku leczenia lub w przypadku zmiany dawki). Każdą niepokojącą zmianę zachowania należy zgłosić lekarzowi. Z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia objawów toksycznych, preparat nie powinien być stosowany u osób, u których występuje: · ciężka niewydolność nerek · choroba sercowo-naczyniowa · nieleczona niedoczynność tarczycy · niewyrównane stężenie jonów sodu we krwi, wynikające z odwodnienia · choroba Addisona · zmniejszona podaż soli z dietą. Należy zachować szczególną ostrożność u osób z: · chorobą Parkinsona · zaburzeniami czynności węzła zatokowego i przewodnictwa zatokowo-komorowego · padaczką · łuszczycą · wrodzoną nużliwością mięśni · cukrzycą · schizofrenią. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać badanie czynności tarczycy, nerek i serca oraz oznaczenie stężenia sodu i glukozy we krwi. W następujących przypadkach, pacjent musi być szczegółowo monitorowany: · jeśli zachodzi konieczność równoległego stosowania elektrowstrząsów gdyż odnotowano przypadki zwiększonego ryzyka neurologicznych działań niepożądanych · w czasie równoległego stosowania neuroleptyków, ponieważ w przypadku pojawienia się objawów neurotoksyczności leczenie powinno zostać przerwane po konsultacji z lekarzem. W następujących przypadkach należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci odstawienie preparatu i poinformuje o dalszym postępowaniu: · zaburzenia sercowo-naczyniowe (np. wydłużenie odstępu QT w EKG) · zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. wymioty, biegunka, odwodnienie) · zaburzenia neurologiczne (np. ataksja, drżenie, hipertonia, mimowolne skurcze mięśniowe, hiperrefleksja, zaburzenia mowy, splątanie, senność, oczopląs). Stosowanie preparatu może w rzadkich przypadkach doprowadzić do ostrej niewydolności nerek. Należy zachować ostrożność w przypadku osób w podeszłym wieku, gdyż są one bardziej narażone na wystąpienie toksycznych działań preparatu. Preparat hamuje wychwyt zwrotny sodu w kanalikach nerkowych, podczas leczenia należy przyjmować odpowiednio dużą ilość wody i sodu. W przypadku długotrwałego leczenia może dochodzić do zmian prowadzących do zaburzeń czynności nerek, należy ją okresowo kontrolować. Informacje o dodatkowych składnikach preparatu: Preparat zawiera laktozę; nie powinien być stosowany u osób z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Podczas jego stosowania zachowaj ostrożność!

Dawkowanie preparatu Lithium Carbonicum GSK

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Zwykle stosuje się 0,5–1,25 g/dobę w co najmniej 3 dawkach podzielonych. Należy utrzymać stężenie litu w surowicy w zakresie 0,5–0,8 mmol/litr. W ostrych stanach maniakalnych lekarz może zwiększyć dawkę do 1,5–2 g/dobę w co najmniej 3 dawkach podzielonych (stężenie litu w surowicy w zakresie 0,6–1,2 mmol/litr). Preparat należy odstawiać stopniowo, przez okres minimum 2 tygodni. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci do 12. roku życia.

Czy można stosować Lithium Carbonicum GSK w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Stosowanie preparatu w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy zachować ostrożność stosując preparat równolegle z następującymi lekami: · chloropromazyna i inne pochodne fenotiazyny (mogą się nasilać objawy pozapiramidowe i powodować objawy neurotoksyczności) · haloperydol i prawdopodobnie inne neuroleptyki (może wywołać zespół encefalopatyczny, w niektórych przypadkach może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń mózgu) · selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) (mogą one nasilać toksyczne działanie litu) · leki z grupy antagonistów wapnia (zwiększają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak: nudności, wymioty, biegunka, drżenia, ataksja, szum w uszach) · leki moczopędne (zwłaszcza tiazydowe i amiloryd), a także dieta ubogosodowa, zwiększona utrata jonów sodowych (np. w przypadku nadmiernej potliwości) hamują eliminację litu i nasilają jego kumulację · trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą powodować wystąpienie manii i szybkiej zmiany faz (manii i depresji) · leki zwiotczające (ich działanie może się nasilać i wydłużać) · duże dawki jodu (nasila się ich działanie hamujące na czynność tarczycy) · pochodne amfetaminy (ich działanie jest hamowane). Wydalanie litu z moczem mogą hamować: NLPZ (w tym selektywne inhibitory COX-2), tetracykliny, metylodopa, inhibitory ACE, antagoniści receptora angiotensyny II. Ksantyny (np. aminofilina, kofeina, teofilina), związki alkalizujące (np. węglan sodu), mocznik, inhibitory anhydrazy węglanowej mogą nasilać eliminację litu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Lithium Carbonicum GSK może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Wystąpienie i nasilenie działań niepożądanych zależą od wrażliwości chorego oraz stężenia leku w osoczu. W początkowym okresie leczenia często mogą wystąpić: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, osłabienie siły mięśniowej, uczucie znużenia. Podczas kontynuowania leczenia objawy te stają się mniej nasilone. Ponadto mogą wystąpić: drżenia mięśniowe, guz rzekomy mózgu, ataksja, ruchy, nasilenie odruchów ścięgnistych, objawy pozapiramidowe, nietrzymanie moczu lub stolca, drgawki, senność, splątanie, zaburzenia pamięci, śpiączka, zaburzenia widzenia, niewyraźna mowa, bóle głowy, zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie, omdlenia, bradykardia, obrzęki obwodowe, zapaść sercowa, zaburzenia czynności węzła zatokowego, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, anoreksja, obrzęk ślinianek, glikozuria, zmniejszenie klirensu kreatyniny, albuminuria, skąpomocz, objawy cukrzycy nerkowopochodnej (wielomocz, zwiększone pragnienie), łysienie, trądzik, łuszczyca, świąd, wysypka, owrzodzenia, nadmierne rogowacenie skóry, zapalenie grudek chłonnych mieszków włosowych, wole, niedoczynność tarczycy, nadczynność przytarczyc, suchość błon śluzowych jamy ustnej, impotencja, zwiększenie masy ciała, hiperglikemia, hiperkalcemia, alergiczne zapalenie naczyń, niedokrwistość, leukopenia, leukocytoza, obrzęki, zaburzenia smaku, próchnica. U osób w podeszłym wieku działania niepożądane są często bardziej nasilone niż u osób młodych.