Lubexyl (nadtlenek benzoilu) – zaw.

Co to jest Lubexyl?

Preparat przeciwtrądzikowy do stosowania miejscowego na skórę.

Kiedy stosować Lubexyl?

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu trądziku pospolitego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować na uszkodzona skórę ani na skórę bardzo wrażliwą. Nie stosować w przypadku stanu zapalnego skóry. Nie należy stosować preparatu na błony śluzowe, do oczu ani w okolicy oczu, ust lub nosa. Nie stosować u dzieci do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Lubexyl?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo na skórę. Należy chronić oczy, usta i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. Nie stosować na otwarte rany. Jeżeli dojdzie do przypadkowego kontaktu oczu lub błon śluzowych z preparatem należy przemyć je obficie wodą. Należy unikać ekspozycji na promieniowanie UV, w tym lampy kwarcowe, solaria i promienie słoneczne. Ze względu na wybielające działanie nadtlenku benzoilu należy unikać stosowania preparatu w okolicach brwi, brody, włosów oraz unikać kontaktu preparatu z odzieżą. Preparat może powodować odbarwienie włosów i tkanin. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli w przeszłości podczas stosowania innych preparatów zawierających nadtlenek benzoilu wystąpiły reakcje alergiczne (np. wysypka, świąd, zaczerwienienie). Jeżeli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Lubexyl

Preparat ma postać zawiesiny i przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć. Dorośli i dzieci po 12. roku życia: na umytą i zwilżoną skórę nanieść kilka kropel zawiesiny i rozsmarować na zmienionym chorobowo obszarze; stosować 2 razy na dobę. Po upływie 1–2 minut należy dokładnie spłukać zawiesinę wodą. Okres leczenia wynosi zwykle 2–5 tygodni. Każdorazowo po zastosowaniu preparatu należy umyć ręce. Nie stosować u dzieci do 12. roku życia.

Czy można stosować Lubexyl w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone wyłącznie na zlecenie lekarza, w przypadku, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne i w jego ocenie oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad możliwym zagrożeniem dla płodu. Preparat w okresie karmienia piersią może być stosowany wyłącznie na zlecenie lekarza, gdy lekarz uzna to za zdecydowanie konieczne.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie należy równolegle stosować miejscowo preparatów drażniących skórę, wysuszających, lub złuszczających.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Lubexyl może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Może wystąpić uczucie napięcia skóry, niewielkie zaczerwienienie, pieczenie (trwające do 5 dni). Objawy te mogą wystąpić w 1. tygodniu leczenia i nie stanowią wskazania do zaprzestania stosowania preparatu. Jeżeli zaczerwienienie lub pieczenie skóry utrzymuje się dłużej należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Możliwe nasilenie suchości skóry i umiarkowane złuszczanie się naskórka. Rzadko kontaktowe, alergiczne zapalenie skóry.