Lumigan (bimatoprost) – krople do oczu

Co to jest Lumigan?

Preparat stosowany miejscowo do oka (do worka spojówkowego), zawierający lek z grupy analogów prostaglandyny (bimatoprost), zmniejszający ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Co zawiera i jak działa Lumigan?

Substancją czynną preparatu jest bimatoprost. Bimatoprost jest syntetycznym prostamidem, zbliżonym pod względem budowy do prostaglandyny. Zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. Po podaniu do worka spojówkowego dobrze przenika do rogówki i twardówki. Początek działania występuje po ok. 4 godzinach a działanie maksymalne po 8–12 godzinach po podaniu miejscowym do oka. Obniżenie ciśnienia utrzymuje się co najmniej przez 24 godziny. Ogólnoustrojowa ekspozycja na lek jest bardzo mała.

Kiedy stosować Lumigan?

Preparat jest wskazany w obniżaniu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u dorosłych z przewlekłą jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem wewnątrzgałkowym (w monoterapii lub jako leczenie wspomagające podczas stosowania beta-blokerów).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży (chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne) ani u kobiet w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Lumigan?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo do worka spojówkowego. Bimatoprost może powodować stopniową zmianę koloru oka poprzez zwiększanie liczby melanosomów (ziarnistości barwnikowych) w melanocytach. Jednostronne leczenie może spowodować stałą różnobarwność oczu. Zmiany w zabarwieniu tęczówki postępują powoli i przed długi czas mogą pozostawać niezauważone. Po przerwaniu leczenia nie obserwowano dalszego zwiększania zawartości brązowego barwnika w tęczówce. Preparat może także powodować nadmierny wzrost rzęs oraz ciemne zabarwienie skóry powiek. Ze względu na brak doświadczenia klinicznego preparat należy stosować ostrożnie u chorych: · z upośledzoną czynnością układu oddechowego · z niewyrównaną niewydolnością serca · z niskim ciśnieniem tętniczym i/lub zmniejszoną częstotliwością rytmu serca. Nie ma doświadczeń w stosowaniu preparatu w stanach zapalnych, w jaskrze naczyniowej (neowaskularnej), jaskrze z zamkniętym kątem przesączania, jaskrze wrodzonej oraz jaskrze z zamykającym się kątem przesączania. Podczas stosowania bimatoprostu możliwe jest wystąpienie obrzęku plamki, także postaci torbielowatej. Należy zachować ostrożność u chorych z bezsoczewkowością, bezsoczewkowością rzekomą z rozdarciem torebki tylnej soczewki a także u osób z innymi znanymi czynnikami ryzyka torbielowatego obrzęku plamki. Stosować ostrożnie u osób, u których w przeszłości wystąpiło opryszczkowe zapalenie rogówki lub inne istotne zakażenia wirusowe, zapalenie błony naczyniowej lub zapalenie tęczówki. Rzadko stosowanie preparatu może być związane z nawrotem zakażenia oczu lub zmian naciekowych rogówki. Należy zachować ostrożność u chorych z zespołem suchego oka lub uszkodzona rogówką; leczenie powinno być prowadzone pod uważnym nadzorem lekarskim. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: ­ preparat zawiera jako środek konserwujący chlorek benzalkoniowy, który może odkładać się w soczewkach kontaktowych i niszczyć je (powodować zmiany zabarwienia); osoby, które używają miękkich soczewek kontaktowych powinny je usunąć przed zakropleniem oczu i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Należy zachować ostrożność, ponieważ po podaniu preparatu do oka, mogą wystąpić przejściowe zaburzenia widzenia, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Jeżeli wystąpią zaburzenia widzenia nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych do czasu ustąpienia zaburzeń i powrotu ostrego, prawidłowego widzenia.

Dawkowanie preparatu Lumigan

Preparat ma postać kropli do oczu. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: Zwykle 1 kropla do worka spojówkowego 1 raz na dobę, wieczorem. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza powierzchni oka ani powiek, ani żadnej innej powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie preparatu. Jeżeli równolegle stosowane są inne preparaty podawane do oczu należy odczekać co najmniej 5 minut pomiędzy podaniami kolejnych leków. Dzieci: Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Czy można stosować Lumigan w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie wolno stosować preparatu w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji bimatoprostu w postaci kropli do oczu z innymi preparatami. Z uwagi na znikome stężenie bimatoprostu we krwi po jego miejscowym zastosowaniu nie przewiduje się wystąpienia interakcji z innymi lekami. Nie stwierdzono interakcji preparatu z lekami okulistycznymi blokującymi receptory beta. Stosowanie preparatu w skojarzeniu z innymi lekami przeciwjaskrowymi nie zostało zbadane. W przypadku miejscowego stosowania innych preparatów ocznych, należy zachować co najmniej 5 minutowy odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi podaniami leków.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Lumigan może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane, dotyczące oka/oczu, takie jak: podrażnienie (pieczenie, świąd), przekrwienie spojówek, zmiany w wyglądzie rzęs (pogrubienie, zwiększenie ilości, wydłużenie, ciemnienie), punkcikowate zapalenie rogówki, nadżerka rogówki, alergiczne zapalenie spojówek, zapalenie brzegów powiek, widzenie niewyraźne/nieostre, zaburzenia widzenia, obrzęk spojówek, uczucie ciała obcego, ból oka, suchość oka, światłowstręt, łzawienie, wydzielina z oka, wzmożona pigmentacja tęczówki, kurcz powiek, torbielowaty obrzęk plamki, retrakcja powieki, zapalenie tęczówki, krwawienie do siatkówki, zapalenie błony naczyniowej oka, zaczerwienienie powiek, świąd powiek, zmiana zabarwienia skóry wokół oczodołów, obrzęk powiek. Możliwe jest także wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych, takich jak: bóle i zawroty głowy, nadciśnienie tętnicze, nudności, nadmierne owłosienie, stan zmęczenia/osłabienia (astenia), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.