Magnezin (magnez (zasadowy węglan magnezu)) – tabl.

Co to jest Magnezin?

Preparat zawierający składnik mineralny.

Co zawiera i jak działa Magnezin?

Substancją czynną preparatu jest węglan magnezu. Obecność magnezu w komórkach warunkuje prawidłowy przebieg reakcji syntezy i wykorzystania przez organizm związków wysokoenergetycznych; jest on niezbędny do prawidłowej pracy około 300 enzymów, a także, wraz z wapniem, pełni kluczową rolę w procesach mineralizacji kości i skurczu mięśni. Jony magnezu są niezbędne do prawidłowej czynności skurczowej mięśnia sercowego oraz do regulacji czynności bioelektrycznej serca (zmniejszają one pobudliwość i wydłużają czas pobudzenia w układzie bodźcotwórczo-przewodzącym serca). Magnez chroni ściany naczyń krwionośnych, zapobiegając ich wapnieniu i działając przeciwskurczowo. Stabilizuje też płytki krwi, co ma istotne znaczenie w profilaktyce zakrzepowo-zatorowej. Zapotrzebowanie dorosłego człowieka na magnez wynosi 300 do 400 mg na dobę. Stężenie magnezu w organizmie regulowane jest przez patarhormon, kalcytoninę i jony wapnia (oraz prawdopodobnie również przez aldosteron). Niedobór magnezu może być spowodowany niedostatecznym wchłanianiem z przewodu pokarmowego w następstwe nieodpowiedniej diety (o dużej zawartości wapnia, fosforanów lub produktów wysokotłuszczowych). Może również wystąpić u osób uzależnionych od alkoholu, być następstwem chorób nerek lub częstych biegunek. Objawami niedoboru magnezu są: nadpobudliwość, trudności z koncentracją uwagi i zasypianiem, mała odporność na stres, zaburzenia kurczliwości mięśni; w stanach dużego niedoboru może dochodzić do napadów nerwicowych z omdleniem, zaburzeń snu, depresji, częstoskurczu, a nawet zatrzymania akcji serca.

Kiedy stosować Magnezin?

Preparat jest wskazany do stosowania leczniczego w następujących przypadkach: wspomagające leczenie zaburzeń rytmu serca wspomagające leczenie niewydolności serca z towarzyszącymi jej komorowymi zaburzeniami rytmu skurcze mięśni i drętwienie kończyn bóle mięśni przewlekłe zmęczenie nadmierna pobudliwość nerwowa zaburzenia snu. Preparat jest wskazany do stosowania profilaktycznego w następujących przypadkach: długotrwałe stosowanie niektórych leków moczopędnych stosowanie doustnych preparatów antykoncepcyjnych podczas kuracji odchudzających okres wzmożonego wysiłku fizycznego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Magnezin?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Należy zachować ostrożność u osób z postępującą niewydolnością nerek, ponieważ może u nich dochodzić do kumulacji magnezu w organizmie i hipermagnezemii. Informacje o dodatkowych składnikach preparatu: Ze względu na obecność sorbitolu, preparatu nie należy stosować u osób z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Czy można stosować Magnezin w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Preparat może być stosowany przez kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem preparatu w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Należy zachować ostrożność stosując równolegle: tetracykliny, preparaty zwierające żelazo, fluorochinolony, doustne leki przeciwzakrzepowe pochodne warfaryny – węglan magnezu zmniejsza ich działanie fosforany, duże dawki wapnia, nadmiar lipidów, fityniany – mogą one zmniejszać wchłanianie magnezu w jelitach diuretyki pętlowe, antybiotyki aminoglikozydowe, mineralokortykosteroidy, cisplatynę, cykloserynę, amfoterycynę B – nasilają one eliminację magnezu z moczem sole wapnia podane dożylnie – osłabiają działanie magnezu. Witamina B6 nasila działanie magnezu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Magnezin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Niezbyt często mogą wystąpić: miękkie stolce, nudności, wymioty.