Maxibiotic (bacytracyna + neomycyna + polimyksyna B) – maść

Co to jest Maxibiotic?

Preparat złożony zawierający antybiotyki (bacytracynę, neomycynę i polimyksynę B), stosowany miejscowo na skórę w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Co zawiera i jak działa Maxibiotic?

Jest to preparat złożony zawierający 3 substancje czynne, wszystkie o działaniu przeciwbakteryjnym, lecz o różnych, wzajemnie uzupełniających się, mechanizmach działania. Bacytracyna i polimyksyna B to antybiotyki polipeptydowe o działaniu bakteriobójczym, stosowane wyłącznie miejscowo. Powodują uszkodzenie ściany i błony komórkowej bakterii. Neomycyna to antybiotyk z grupy aminoglikozydów. Mechanizm działania neomycyny, wspólny dla całej grupy aminoglikozydów, polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Skojarzone działanie 3 antybiotyków zapewnia szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego preparatu i zmniejsza ryzyko pojawienia się szczepów opornych. Neomycyna stosowana miejscowo na nieuszkodzoną skórę praktycznie nie wchłania się do krwi, jednakże w przypadku uszkodzeń skóry, stosowania długotrwałego lub na dużym obszarze może wykazywać działanie ogólnoustrojowe. Polimyksyna B i bacytracyna nie wchłaniają się z powierzchni skóry.

Kiedy stosować Maxibiotic?

Wskazaniem do stosowania preparatu są drobne rany (otarcia, zadrapania, ukąszenia), oparzenia i owrzodzenia skóry.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Preparatu nie należy stosować na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, zmiany sączące, na głębokie rany kłute, ciężkie oparzenia, na błony śluzowe ani do oczu. Nie stosować w przypadku występowania zaburzeń słuchu. Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia (ryzyko działania nefrotoksycznego i ototoksycznego). Nie stosować u kobiet w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Maxibiotic?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo na skórę. Jeżeli wystąpią objawy nadwrażliwości, takie jak np. wysypka, świąd lub podrażnienie skóry należy zaprzestać stosowania preparatu. Antybiotyki z grupy aminoglikozydów i polimyksyn mogą powodować wystąpienie krzyżowej reakcji alergicznej. Oznacza to, że osoby uczulone na jeden antybiotyk z danej grupy mogą także być uczulone na inne antybiotyki z tej grupy. Jeżeli wystąpią objawy reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu. Nie należy stosować preparatu na rozległą powierzchnię skóry, zwłaszcza uszkodzonej z powodu ryzyka zwiększonego wchłaniania preparatu do krwi i wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych, w tym działań nefrotoksycznych i ototoksycznych (działania prowadzące do uszkodzenia nerek i narządu słuchu) oraz działań neurotoksycznych. Także długotrwałe stosowanie preparatu zwiększa ryzyko działania ototoksycznego lub nefrotoksycznego. Jeżeli wystąpią powyższe działania niepożądane należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Szczególną ostrożność należy zachować jeżeli preparat stosowany jest przez osoby z zaburzeniami czynności nerek lub słuchu. Osoby z zaburzeniami czynności nerek, z zaburzeniami słuchu lub równowagi, a także w podeszłym wieku, są bardziej narażone na ototoksyczne lub nefrotoksyczne działania preparatu. U osób z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest zmniejszenie dawek maksymalnych. Preparat może nasilać toksyczne działanie stosowanych równolegle leków o działaniu nefrotoksycznym lub ototoksycznym, zwłaszcza u chorych z zaburzeniami czynności nerek. Nie stosować długotrwale. Długotrwałe stosowanie antybiotyków może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów. W okresie leczenia zaleca się obserwację, czy nie występują objawy nowych zakażeń. Jeżeli w okresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze (np. zakażenia drożdżakami) należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono aby preparat wywierał istotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Maxibiotic

Preparat ma postać maści do stosowania miejscowego na skórę. Wielkość dawki zależy od wielkości i umiejscowienia zmian chorobowych. Po każdym zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli i młodzież po 12. roku życia: Po umyciu i osuszeniu skóry należy nakładać na nią niewielką ilość maści 2–5 razy na dobę, zachowując równe odstępy czasowe. Nie stosować dłużej niż przez 7 dni. W razie potrzeby stosować z gazowym opatrunkiem ochronnym. Po zakończeniu leczenia nie należy stosować preparatu ponownie przed upływem 3 miesięcy. Nie stosować preparatu u dzieci poniżej 12. roku życia ze względu na ryzyko toksycznego działania preparatu (ryzyko uszkodzenia nerek i słuchu).

Czy można stosować Maxibiotic w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane zarówno w okresie ciąży jak i w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Pomimo, że preparat stosowany jest miejscowo, w niektórych sytuacjach wchłanianie substancji czynnych może być zwiększone i mogą wystąpić interakcje z innymi lekami. Równoległe lub sekwencyjne stosowanie preparatu i leków mogących uszkadzać nerki, słuch lub układ nerwowy (leków o potencjalnym działaniu nefro-, neuro- lub ototoksycznym) jest przeciwwskazane, ze względu na możliwość sumowania się toksycznych działań niepożądanych. W szczególności przeciwwskazane jest równoległe stosowanie leków takich jak: furosemid, kwas etakrynowy, bacytracyna, cisplatyna, amfoterycyna, polimyksyna B, kolistyna, wankomycyna, cefalotyna, cyklosporyna, antybiotyki aminoglikozydowe (np. gentamycyna, paromomycyna). Równoległe doustne stosowanie neomycyny zwiększa ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości. Nie zaleca się równoległego stosowania innych preparatów działających miejscowo na tym samym obszarze skóry.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Maxibiotic może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. W miejscu aplikacji preparatu może wystąpić podrażnienie skóry, świąd, zaczerwienienie, wysypka, obrzęk, zmiany alergiczne, wyprysk. Jeżeli preparat stosowany jest długotrwale lub na dużych powierzchniach skóry (zwłaszcza uszkodzonej) możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych takich jak nefrotoksyczność i ototoksyczność. Możliwe nadkażenia opornymi szczepami bakterii lub grzybów.