Melatonina LEK-AM (melatonina) – tabl.

Co to jest Melatonina LEK-AM?

Neurohormon wytwarzany przez szyszynkę, odgrywający rolę w synchronizacji cyklu dobowego i zegara biologicznego.

Co zawiera i jak działa Melatonina LEK-AM?

Melatonina jest występującym naturalnie w organizmie człowieka neurohormonem, produkowanym w ośrodkowym układzie nerwowym przez szyszynkę. Synteza melatoniny z aminokwasu tryptofanu odbywa się również w innych komórkach i narządach, jak np. siatkówce oka, gruczołach łzowych, przewodzie pokarmowym, skórze, limfocytach. Wysokie stężenia melatoniny obserwowano także w komórkach szpiku kostnego oraz w żółci ssaków. Hormon ten odgrywa ważną rolę w regulacji biologicznego rytmu okołodobowego. Melatonina reguluje godziny snu i czuwania w ciągu doby. Endogenną melatoninę cechuje charakterystyczny rytm dobowy syntezy i wydzielania. W ciągu dnia stężenia tego hormonu są niskie, najwyższe zaś występują w nocy. Oprócz dobowego profilu wydzielania melatoniny, występuje także rytm sezonowy, wynikający ze zmian długości oświetlenia w różnych porach roku. Melatonina wykazuje dwa główne kierunki działania w leczeniu zaburzeń snu. Po pierwsze, powoduje bezpośredni efekt nasenny, który jest prawdopodobnie wynikiem interakcji z ośrodkowym układem GABA-ergicznym. Po drugie, wykazuje działanie chronobiologiczne, dostosowując zmiany w zakresie rytmu snu i czuwania do zmian oświetlenia i długości trwania dnia i nocy. Działanie to odbywa się przede wszystkim poprzez specyficzne ośrodkowe receptory melatoninowe MT1 i MT2. Oprócz pozytywnego wpływu na proces zasypiania, regulację faz snu i jego długości, melatonina wykazuje także aktywność przeciwzapalną i antyoksydacyjną, działanie immunostymulujące, przeciwnowotworowe, hipotensyjne i termoregulacyjne oraz posiada właściwości cytoprotekcyjne. W badaniach eksperymentalnych wykazano, że ww. efekty farmakodynamiczne są wywoływane również poprzez dostarczenie melatoniny do organizmu z zewnątrz.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, a także po spożyciu alkoholu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Melatonina LEK-AM?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem w przypadku zaburzeń czynności wątroby i/lub nerek, depresji, zaburzeń czynności układu immunologicznego, zaburzeń hormonalnych, padaczki, stosowania leków przeciwzakrzepowych. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Podczas stosowania preparatu nie należy prowadzić ani obsługiwać pojazdów mechanicznych. Lek może zaburzać sprawność psychofizyczną (powodować senność, smniejszenie zdolności koncentracji).

Dawkowanie preparatu Melatonina LEK-AM

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Wspomagająco w zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych. 2–3 mg 1 raz na dobę po zapadnięciu zmroku, począwszy od 1. dnia podróży; leczenie należy kontynuować przez 2–3 dni po zakończeniu podróży. Wspomagająco w zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania u niewidomych. 0,5–5 mg 1 raz na dobę przed snem ok. 21.00–22.00. Wspomagająco w zaburzeniach snu związanych z zaburzeniami rytmu snu i czuwania, np. w związku z pracą na zmiany. 1–5 mg 1 godzinę przed snem.

Czy można stosować Melatonina LEK-AM w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Stężenie melatoniny zwiększają: metoksypsoralen, cymetydyna, estrogeny (środki antykoncepcyjne i hormonalna terapia zastępcza), fluwoksamina. Należy unikać łączenia melatoniny i fluwoksaminy. Dostępność biologiczną melatoniny zwiększają: citalopram, omeprazol, lanzoprazol; chinoliny mogą prowadzić do zwiększenia ekspozycji na melatoninę. Stężenie melatoniny zmniejszają: karbamazepina i ryfampicyna. Melatonina może nasilać uspokajające działanie pochodnych benzodiazepiny oraz zaleplonu, zolpidemu, zopiklonu oraz nasilać działania niepożądane tiorydazyny i imipraminy. Palenie tytoniu może zmniejszać stężenie melatoniny. Podczas stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Melatonina LEK-AM może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić: bóle głowy, stany splątania, zmęczenie, osłabienie, spadek temperatury ciała, tachykardia, wysypka, świąd, pokrzywka, ginekomastia. U dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego lub chorych na padaczkę może nastąpić zwiększenie częstości napadów padaczkowych.