Mentho-Paraffinol Aflofarm (parafina ciekła) – płyn

Co to jest Mentho-Paraffinol Aflofarm?

Preparat o działaniu przeczyszczającym, zmiękczający masy kałowe.

Co zawiera i jak działa Mentho-Paraffinol Aflofarm?

Preparat zawiera parafinę ciekłą oraz olejek mięty pieprzowej. Parafina ciekła powleka wewnętrzną ścianę jelita warstwą ochronną i rozmiękcza masy kałowe co w efekcie ułatwia wypróżnienie. Po podaniu doustnym parafina ciekła nie jest trawiona ani wchłaniana. Nie działa drażniąco na błonę śluzową jelita. Mentol zawarty w olejku z mięty pieprzowej ma działanie żółciopędne, zmniejszające napięcie mięśni gładkich jelit oraz słabo znieczulające. Mentol dobrze wchłania się z jelita cienkiego.

Kiedy stosować Mentho-Paraffinol Aflofarm?

Preparat jest wskazany w zaparciach jako środek przeczyszczający.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować jeżeli występuje: · przepuklina rozworu przełykowego i zaawansowana choroba refluksowa przełyku · kamica żółciowa przewodowa, inne stany utrudniające odpływ żółci lub ciężkie uszkodzenie wątroby. Nie stosować u dzieci do 2. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Mentho-Paraffinol Aflofarm?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Jeżeli objawy zaparcia nie ustąpią lub nasilą się należy skonsultować się z lekarzem. Preparat należy stosować ostrożnie u osób, u których istnieje zwiększone ryzyko zachłyśnięcia i aspiracji preparatu, w tym u osób z zaburzeniami neurologicznymi lub psychiatrycznymi i dodatkowo z refluksem żołądkowo-przełykowym. Przypadkowe przedostanie się parafiny ciekłej do dróg oddechowych (zachłyśnięcie) może być przyczyną zapalenia płuc o ciężkim przebiegu. Parafina ciekła nie wchłania się z przewodu pokarmowego; nie ma konieczności zmiany dawkowania u osób z niewydolnością wątroby lub nerek. Należy zachować szczególną ostrożność stosując preparat u osób z kamicą żółciową i zapaleniem pęcherzyka żółciowego. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Mentho-Paraffinol Aflofarm

Preparat ma postać płynu do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Stosuje się 15–45 ml (1–3 łyżki stołowe) na dobę, przyjmowane na noc lub rano, na czczo.

Czy można stosować Mentho-Paraffinol Aflofarm w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Nie ma badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania preparatu w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem preparatu w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem. Jeżeli lekarz, po rozważeniu oczekiwanych korzyści i możliwego ryzyka, uzna stosowanie preparatu za konieczne, zaleci także zachowanie odpowiednich środków ostrożności.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Parafina ciekła może zmniejszać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach A, D, E i K. Witaminy te mogą rozpuszczać się w parafinie i być wraz z nią wydalane z organizmu. Parafina ciekła może zmniejszać wchłanianie innych leków przyjmowanych doustnie. Olejek mięty pieprzowej może wpływać na aktywność enzymów cytochromu P450 i w ten sposób wpływać na stężenie innych leków metabolizowanych z udziałem tego układu enzymatycznego (np. na stężenie amitryptyliny, cyklosporyny, haloperidolu, simwastatyny, felodypiny).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Mentho-Paraffinol Aflofarm może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Jeżeli preparat stosowany jest zgodnie z zaleceniami działania niepożądane występują bardzo rzadko. Może wystąpić wyciek parafiny z odbytu, a w przypadku stosowania długotrwałego mogą wystąpić zwłóknienia węzłów chłonnych. Możliwe zachłystowe zapalnie płuc (po aspiracji parafiny ciekłej, najczęściej u osób unieruchomionych lub z zaburzeniami neurologicznymi i refluksem żołądkowo-przełykowym). Olejek mięty pieprzowej może powodować bóle brzucha, wymioty, a w dużych dawkach zaburzenia równowagi i snu, ostrą niewydolność nerek. Mentol może powodować wystąpienie reakcji alergicznych.