Metafen (ibuprofen + paracetamol) – tabl.

Co to jest Metafen?

Jest to preparat zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny ibuprofen w połączeniu z paracetamolem.

Co zawiera i jak działa Metafen?

Jest to preparat złożony zawierający ibuprofen oraz paracetamol, substancje różniące się miejscem i sposobem działania. Preparat ma znacząco szybszy początek działania, silniejsze i dłuższe działanie, niż zawarte w nim substancje czynne stosowane rozłącznie. Ibuprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu propionowego. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Ibuprofen przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie ibuprofenu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Ibuprofen zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura, ból). Hamuje agregację płytek krwi (słabiej i krócej niż kwas acetylosalicylowy). Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Ibuprofen i jego metabolity przenikają przez łożysko, a w niewielkich ilościach także do mleka kobiet karmiących piersią. Paracetamol wykazuje działanie ośrodkowe. Hamuje aktywność cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym. Może także zwiększać aktywność serotoniny w drogach zstępujących, co blokuje przekazywanie bodźców bólowych w rdzeniu kręgowym. W przeciwieństwie do ibuprofenu praktycznie nie działa obwodowo. Po podaniu doustnym zarówno paracetamol jak i ibuprofen są dobrze wchłaniane z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie ibuprofenu we krwi uzyskiwane jest w ciągu 1–2 godzin, a paracetamolu w ciągu 30–40 minut po podaniu.

Kiedy stosować Metafen?

Preparat jest wskazany: · w bólach różnego pochodzenia, w tym bóle głowy, migrena, bóle menstruacyjne, bóle zębów, bóle mięśni, kości i stawów, bóle lędźwiowo-krzyżowe, bóle pourazowe, nerwobóle · w gorączce.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Uczulenie na powyższe leki może objawiać się w postaci napadu astmy, pokrzywki lub nieżytu błony śluzowej nosa. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób: ­ z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, w tym po zastosowaniu NLPZ ­ z ciężkim nadciśnieniem tętniczym ­ z ciężkimi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego, tachykardią, chorobą niedokrwienną serca (dławicą piersiową) ­ z ciężką niewydolnością nerek, wątroby lub serca ­ ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (w tym skaza krwotoczna, przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych) ­ u których wystąpiło zatrzymanie moczu ­ stosujących równolegle inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym inhibitory COX-2) ­ z wrodzonym niedoborem enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej ­ stosujących równolegle inne leki zawierające paracetamol ­ u osób nadużywających alkoholu (w tym z chorobą alkoholową) oraz ­ u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią ­ u dzieci do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Metafen?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Preparat jest przeznaczony do stosowania krótkotrwałego. Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem. Ze względu na ryzyko przedawkowania paracetamolu i uszkodzenia wątroby należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu. Przyjmowanie preparatu i innych leków zawierających paracetamol jest przeciwwskazane. Stosowanie preparatu przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu oraz głodzone lub wyniszczone zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby skutkiem przedawkowania paracetamolu. W razie przedawkowania paracetamolu należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet w przypadku braku jakichkolwiek dolegliwości i dobrego samopoczucia. Istnieje ryzyko wystąpienia opóźnionego uszkodzenia wątroby. Długotrwałe równoległe stosowanie ibuprofenu i innych leków przeciwbólowych zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek oraz niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna). Preparat może maskować objawy zakażenia. Jeżeli podejrzewasz zakażenie skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zastosowanie odpowiedniego leczenia. Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Szczególną ostrożność należy zachować u osób: · z zaburzeniami czynności wątroby (należy stosować najmniejsze skuteczne dawki i monitorować czynność wątroby) · z zaburzeniami czynności nerek (należy stosować najmniejsze skuteczne dawki; ryzyko wystąpienia lub dalszego pogorszenia czynności nerek; zaleca się monitorowanie czynności nerek) · z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami czynności serca (w tym z zastoinową niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu serca, zawałem serca), także jeżeli występowały one w przeszłości (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki; chorzy z tej grupy powinni pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarskim) · z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu i/lub obrzęku naczynioruchowego mogącego utrudniać oddychanie i stanowić zagrożenie życia; konieczne jest zapewnienie możliwości szybkiego dostępu do pomocy lekarskiej) · z toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych) · z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, w tym przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna (ryzyko zaostrzenia choroby) · z zaburzeniami krzepnięcia krwi i/lub stosujących leki przeciwzakrzepowe · stosujących inne leki · w podeszłym wieku (u osób po 65. roku życia istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; należy zachować szczególną ostrożność i stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas). Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu i niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, także u osób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku. Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu). Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu. W przypadku osób z chorobami przewodu pokarmowego stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod nadzorem lekarskim. U tych chorych należy stosować najmniejsze skuteczne dawki. Duże dawki oraz podeszły wiek zwiększają ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego. Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem, jeżeli równolegle przyjmowane są inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w tym choroby wrzodowej lub krwawienia (np. kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna, leki hamujące agregację płytek, w tym nawet małe dawki kwasu acetylosalicylowego [zwanego potocznie aspiryną], leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny). W powyższych przypadkach lekarz może niekiedy zalecić stosowanie leków osłonowych. Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu przez chorych z nadciśnieniem tętniczym, z zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i obrzękami, z chorobą niedokrwienną serca, z chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych oraz chorych z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia). Jeżeli należysz do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Długotrwałe stosowanie ibuprofenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru. Preparat, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, może powodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych, niekiedy prowadzących do śmierci, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry. Reakcje te występują bardzo rzadko i najczęściej pojawiają się w 1. miesiącu stosowania preparatu. W razie wystąpienia pierwszych objawów zmian skórnych (wysypka, zmiany chorobowe błon śluzowych) lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia. Stosowanie leku może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczania stężenia glukozy we krwi). Przed wykonaniem badań laboratoryjnych należy poinformować lekarza o przyjmowaniu preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Metafen

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: jednorazowo 1–2 tabletek, następnie w razie potrzeby 1–2 tabletek do 3 razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek na dobę. Dzieci i młodzież po 12. roku życia: jednorazowo 1 tabletka, następnie w razie potrzeby 1 tabletka do 3 razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż 3 tabletki na dobę. Preparat jest przeznaczony do stosowania krótkotrwałego. Nie należy stosować preparatu u dzieci do 12. roku życia. Sposób podawania: Preparat w postaci tabletek przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy połykać w całości (nie dzielić, nie rozgryzać), popijając wodą. Zaleca się przyjmowanie preparatu po posiłku.

Czy można stosować Metafen w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”). Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży i u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w przypadku stosowania innych leków zawierających paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych). Nie należy stosować preparatu z poniżej wymienionymi lekami: ­ kwas acetylosalicylowy, nazywany potocznie aspiryną (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych) ­ inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2, takie jak np. celekoksyb, etorykoksyb (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego). Należy zachować ostrożność jeżeli preparat jest stosowany równolegle z: ­ lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryną) oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwotoku) ­ lekami moczopędnymi lub przeciwnadciśnieniowymi, w tym inhibitorami konwertazy angiotensyny (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki) ­ lekami przeciwpłytkowymi lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego) ­ kwasem acetylosalicylowym stosowanym w małych dawkach w celu hamowania agregacji płytek krwi (możliwe zmniejszenie przeciwagregacyjnego działania kwasu acetylosalicylowego) ­ glikozydami nasercowymi np. digoksyną (ryzyko zwiększenia niewydolności serca i zwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi) ­ cyklosporyną i takrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki) ­ kortykosteroidami (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego) ­ metotreksatem i litem (możliwe zwiększenie stężenia w osoczu zarówno litu, jak i metotreksatu i nasilenie ich działań toksycznych) ­ lekami zwiększającymi metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyną, lekami przeciwpadaczkowymi, barbituranami (ryzyko uszkodzenia wątroby nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek) ­ inhibitorami MAO (ryzyko wystąpienia stanu pobudzenia i wysokiej gorączki) ­ zydowudyną (wydłużenie czasu krwawienia) ­ chloramfenikolem (możliwe zwiększenie stężenia choramfenikolu w osoczu krwi) ­ metoklopramidem i domperydonem (zwiększenie szybkości wchłaniania paracetamolu) ­ propanteliną i innymi lekami hamującymi perystaltykę przewodu pokarmowego (opóźnienie wchłaniania paracetamolu). Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Metafen może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Nie stwierdzono występowania działań niepożądanych innych, niż obserwowane wcześniej w przypadku stosowania ibuprofenu lub paracetamolu w monoterapii. Niezbyt często występujące działania niepożądane związane z zawartością ibuprofenu: niestrawność, ból brzucha, nudności, ból głowy, wysypka, pokrzywka, świąd. Pozostałe działania niepożądane związane z zawartością ibuprofenu występują rzadko lub bardzo rzadko i obejmują: biegunkę, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienie z przewodu pokarmowego (mogące doprowadzić do śmierci), smołowate stolce, krwawe wymioty, chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy niekiedy z perforacją, zaostrzenie zapalenia okrężnicy, zaostrzenie choroby Leśniowskiego i Crohna, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i przełyku, zapalenie trzustki, zaburzenia czynności wątroby (szczególnie podczas długotrwałego stosowania), obrzęki, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia sodu w osoczu krwi, zaburzenia hematologiczne, w tym niedokrwistość hemolityczna i aplastyczna, agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość niekiedy z plamicą (jeżeli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła, objawy grypopodobne, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie, krwawienie z nosa, siniaki, wybroczyny lub plamica należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy zaburzeń hematologicznych), nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, zawał serca, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, zaburzenia snu, pobudzenie, drażliwość, depresja, reakcje psychotyczne, zaburzenia widzenia, szumy uszne, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. U osób z toczniem rumieniowatym układowym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej ryzyko wystąpienia jałowego zapalenia opon mózgowych jest zwiększone (objawy: silne bóle głowy, nudności, wymioty, gorączka, sztywność karku, dezorientacja). Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd, nadwrażliwość na światło) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny (nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli oraz ciężkie reakcje skórne: rumień wielopostaciowy, martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona. Długotrwałe stosowanie ibuprofenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru. Możliwe działania niepożądane związane z zawartością paracetamolu obejmują: wymioty, biegunkę, pokrzywkę, rumień, zapalenie skóry, zaburzenia czynności wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, leukopenia, agranulocytoza).