Meteospasmyl (alweryna (cytrynian alweryny) + simetykon) – kaps.

Co to jest Meteospasmyl?

Lek działający rozkurczowo na mięśnie gładkie, dodatkowo ułatwiający usuwanie gazów z przewodu pokarmowego.

Co zawiera i jak działa Meteospasmyl?

Jest to preparat złożony zawierający alwerynę oraz simetykon. Alweryna działa rozkurczająco na mięśnie gładkie. Hamuje aktywność enzymu fosfodiesterazy, co prowadzi do zwiększenia stężenia cAMP i dalszej kaskady wewnątrzkomórkowych reakcji, których efektem jest rozkurcz komórki mięśniowej. Działanie rozkurczające dotyczy mięśni gładkich zwłaszcza przewodu pokarmowego. Działanie rozkurczowe jest silniejsze, niż wykazywane przez papawerynę. Alweryna nie wykazuje działań charakterystycznych dla atropiny, może więc być stosowana u chorych na jaskrę i z rozrostem gruczołu krokowego. Simetykon jest substancją powierzchniowo czynną, pozbawioną aktywności farmakologicznej, która ze względu na swoje właściwości fizyczne zmniejsza powstawanie i ułatwia usuwanie gazów z przewodu pokarmowego. Simetykon nie ulega wchłanianiu i działa tylko w świetle przewodu pokarmowego. Simetykon powoduje wolniejsze wchłanianie alweryny z przewodu pokarmowego. Działania preparatu po podaniu doustnym utrzymuje się przez 3–4 godziny.

Kiedy stosować Meteospasmyl?

Preparat jest wskazany w objawowym leczeniu stanów skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego, w zaburzeniach takich jak zespół jelita drażliwego, bolesna uchyłkowatość jelita grubego, szczególnie jeśli występują ze wzdęciami.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować w przypadku objawów niedrożności przewodu pokarmowego. Ze względu na brak doświadczenia klinicznego nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w okresie ciąży. Preparat nie powinien być stosowany u kobiet w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Meteospasmyl?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest u osób z objawami, które mogą świadczyć o niedrożności przewodu pokarmowego, takimi jak: nudności, wymioty, bóle brzucha o nieustalonej przyczynie, zaparcie, zatrzymanie gazów. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Meteospasmyl

Preparat ma postać kapsułek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: 1 kapsułka 2–3 razy na dobę, przed posiłkiem. Ze względu na brak doświadczenia klinicznego nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci.

Czy można stosować Meteospasmyl w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w okresie ciąży. Preparat nie powinien być stosowany u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie ma danych dotyczących występowania interakcji preparatu z innymi lekami.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Meteospasmyl może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Rzadko może wystąpić: obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs, złe samopoczucie, bóle i zawroty głowy, uczucie suchości w jamie ustnej, skórne reakcje alergiczne (np. pokrzywka). Bardzo rzadko: obrzęk krtani, zapalenie wątroby ustępujące po zaprzestaniu stosowania preparatu.