Metformax 500 (metformina) – tabl.

Co to jest Metformax?

Doustny lek przeciwcukrzycowy. Lek zmniejszający stężenie glukozy we krwi (lek hipoglikemizujący).

Co zawiera i jak działa Metformax?

Substancją czynną preparatu jest metformina. Jest to doustny lek przeciwcukrzycowy z grupy pochodnych biguanidu. Leki te stosuje się w celu zmniejszenia stężenia glukozy we krwi w przebiegu cukrzycy typu 2 (dawniej stosowano termin „cukrzyca insulinoniezależna”). Metformina zmniejsza wytwarzanie glukozy w wątrobie poprzez hamowanie procesów glukoneogenezy i glikogenolizy, zwiększa obwodowy wychwyt glukozy i jej zużycie oraz opóźnia jelitowe wchłanianie glukozy. Nasila wewnątrzkomórkową syntezę glikogenu oraz zwiększa zdolności transportowe białek odpowiedzialnych za transport glukozy przez błonę komórkową. Metformina nie pobudza wydzielania insuliny i tym samym nie powoduje hipoglikemii. Stabilizuje masę ciała lub wpływa na jej umiarkowane zmniejszenie. Korzystnie wpływa na metabolizm lipidów (zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL oraz stężenie trójglicerydów). U dorosłych z nadwagą, stosowana jako lek pierwszego rzutu zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań związanych z cukrzycą. Po podaniu doustnym postaci o natychmiastowym uwalnianiu maksymalne stężenie metforminy we krwi uzyskiwane jest po około 2,5 godzinach. Stacjonarne stężenie leku w osoczu ustala się po upływie 24–48 godzin leczenia. Metformina nie jest metabolizowana w wątrobie, wydalana z moczem w postaci niezmienionej. W przypadku zaburzeń czynności nerek wydalanie metforminy zmniejsza się co prowadzi do zwiększenia jej stężenia w osoczu.

Kiedy stosować Metformax?

Preparat jest wskazany w leczeniu cukrzycy typu 2, zwłaszcza u osób otyłych, gdy dieta i ćwiczenia fizyczne nie wystarczają do uzyskania prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Preparat może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie można także stosować preparatu w przypadku: · kwasicy ketonowej związanej z cukrzycą · cukrzycowego stanu przedśpiączkowego · niewydolności lub zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 60 ml/min) · ostrych stanów wiążących się z ryzykiem zaburzenia czynności nerek, takich jak: odwodnienie, ciężkie zakażenie, wstrząs, donaczyniowe podawanie preparatów kontrastujących zawierających jod · ostrych lub przewlekłych chorób mogących spowodować niedotlenienie tkanek, takich jak: niewydolność serca, niewydolność oddechowa, niedawno przebyty zawał serca, wstrząs · niewydolności wątroby, ostrego zatrucia alkoholem, choroby alkoholowej. Preparat nie powinien być stosowany w okresie ciąży. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Metformax?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Bardzo rzadko, podczas stosowania preparatu może wystąpić kumulacja metforminy, która może prowadzić do rozwoju kwasicy mleczanowej. Kwasica mleczanowa to poważne powikłanie metaboliczne, które wymaga podjęcia natychmiastowego leczenia i może stanowić zagrożenie życia. Zwiększone ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej dotyczy chorych na cukrzycę ze znaczną niewydolnością nerek. Pozostałe czynniki ryzyka obejmują: złą kontrolę stężenia glukozy we krwi, ketozę, nadużywanie alkoholu, długotrwałe głodzenie, niewydolność wątroby, podeszły wiek oraz niedotlenienie tkanek z jakiegokolwiek powodu. Należy podejrzewać kwasicę mleczanową w przypadku wystąpienia objawów niespecyficznych, takich jak kurcze mięśni z towarzyszącymi zaburzeniami czynności przewodu pokarmowego, w tym bólem brzucha oraz ciężkie osłabienie i wyczerpanie. W przypadku wystąpienia ww. objawów należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Charakterystyczne objawy kwasicy mleczanowej obejmują duszność, ból brzucha, obniżenie temperatury ciała (hipotermia) i śpiączkę. W badaniach laboratoryjnych stwierdza się zmniejszenie pH krwi, zwiększenie stężenia mleczanów we krwi, zaburzenia stężenia kationów i anionów oraz zwiększenie stosunku stężenia mleczanów do pirogronianów. W przypadku podejrzenia kwasicy mleczanowej należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem; leczenie wymaga szybkiej hospitalizacji chorego. Substancja czynna preparatu, metformina, wydalana jest przez nerki. Przed rozpoczęciem stosowania preparatu oraz w trakcie trwania leczenia lekarz zaleci regularną kontrolę czynności nerek (oznaczanie stężenia kreatyniny we krwi). Badania powinny być przeprowadzane przynajmniej 1 raz w roku u chorych z prawidłową czynnością nerek i przynajmniej 2–4 razy w roku u chorych ze stężeniem kreatyniny w górnej granicy normy oraz u chorych w podeszłym wieku. U osób w podeszłym wieku często występują bezobjawowe zaburzenia czynności nerek. Szczególną ostrożność należy zachować w sytuacjach, które mogą sprzyjać zaburzeniu czynności nerek, np. w początkowym okresie stosowania leków przeciwnadciśnieniowych, moczopędnych oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Donaczyniowe podawanie środków kontrastowych zawierających jod podczas badań radiologicznych może spowodować wystąpienie niewydolności nerek. Przed wykonaniem badania stosowanie preparatu powinno zostać przerwane i wznowione nie wcześniej niż po upływie 48 godzin po badaniu, pod warunkiem potwierdzenia przez lekarza prawidłowej czynności nerek. Przed wykonaniem badania należy skonsultować się z lekarzem. Nie wolno przerywać stosowania preparatu bez zalecenia lekarza. Przed zabiegiem chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym, rdzeniowym lub zewnątrzoponowym stosowanie preparatu powinno zostać przerwane i wznowione nie wcześniej niż po upływie 48 godzin po zabiegu lub po powrocie do żywienia doustnego, pod warunkiem potwierdzenia przez lekarza prawidłowej czynności nerek. Przed zabiegiem skonsultuj się z lekarzem. Nie wolno przerywać stosowania preparatu bez zalecenia lekarza. Należy pamiętać, że właściwa dieta oraz regularny wysiłek fizyczny wpływają istotnie na kontrolę stężenia glukozy we krwi i skuteczność leczenia. W okresie leczenia należy przestrzegać zaleconej diety z równomiernym rozkładem spożycia węglowodanów w ciągu dnia. Osoby z nadwagą powinny kontynuować dietę niskokaloryczną. Należy regularnie wykonywać badania zalecone przez lekarza prowadzącego. Preparat nie powoduje hipoglikemii, ale należy zachować ostrożność jeżeli stosowany jest w skojarzeniu z insuliną lub innymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. pochodnymi sulfonylomocznika lub meglitynidami). Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Jeżeli preparat stosowany jest w monoterapii nie powoduje hipoglikemii i tym samym nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Jeżeli jednak preparat stosowany jest w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. pochodne sulfonylomocznika, insulina, repaglinid) istnieje ryzyko wystąpienia hipoglikemii. W przypadku wystąpienia hipoglikemii sprawność psychofizyczna, w tym szybkość reakcji może być zaburzona. Może to stanowić zagrożenie podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Metformax

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: W monoterapii lub leczeniu skojarzonym z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi początkowo zwykle 500–850 mg 2–3 razy na dobę, w trakcie posiłku lub po nim. Po 10–15 dniach lekarz dostosuje dawkowanie na podstawie wyników oznaczeń stężenia glukozy we krwi. Powolne zwiększanie dawki może pomóc zapobiec wystąpieniu działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego. Dawka maksymalna wynosi 3 g na dobę w 3 dawkach podzielonych. W leczeniu skojarzonym z insuliną zwykle 500–850 mg 2–3 razy na dobę. Lekarz dostosuje dawkę insuliny na podstawie wyników badań stężenia glukozy we krwi. Lekarz może także zalecić preparat w celu zastąpienia innych dotychczas stosowanych doustnych leków przeciwcukrzycowych. Należy wówczas, zgodnie z zaleceniami lekarza, odstawić poprzednio stosowany lek i zastosować metforminę. Należy postępować ściśle według zaleceń lekarza. U osób w podeszłym wieku lekarz ustali dawkę na podstawie parametrów czynności nerek. W tej grupie wiekowej konieczna jest regularna kontrola czynności nerek.

Czy można stosować Metformax w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Preparat nie powinien być stosowany w okresie ciąży. Jeżeli w okresie stosowania preparatu kobieta zajdzie w ciążę lub planuje ciążę powinna jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, ponieważ zalecana jest jak najszybsza zmiana sposobu leczenia na leczenie insuliną. Stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W okresie stosowania preparatu przyjmowanie jakichkolwiek innych leków może mieć miejsce tylko za zgodą lekarza lub na jego zalecenie. W przypadku ostrego zatrucia alkoholem zwiększa się ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej, zwłaszcza w przypadku głodzenia, niedożywienia i niewydolności wątroby. Podczas leczenia metforminą należy unikać spożywania alkoholu i przyjmowania preparatów zawierających alkohol. Donaczyniowe podawanie środków kontrastowych zawierających jod może być przyczyną niewydolności nerek, co może skutkować kumulacją metforminy zwiększając ryzyko kwasicy mleczanowej. Stosowanie preparatu powinno zostać przerwane przed badaniem i wznowione nie wcześniej niż po upływie 48 godzin po badaniu, pod warunkiem potwierdzenia przez lekarza prawidłowej czynności nerek. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza. Nie wolno przerywać stosowania preparatu bez zalecenia lekarza. Glikokortykosteroidy (stosowane ogólnie lub miejscowo) oraz sympatykomimetyki (w tym beta2–mimetyki) mogą wykazywać działanie przeciwstawne do metforminy, tj. hiperglikemizujące. Podczas ich stosowania należy częściej kontrolować stężenie glukozy we krwi, szczególnie na początku leczenia. W razie potrzeby lekarz dostosuje dawkowanie preparatu w okresie stosowania ww. leków i ponownie, po zakończeniu ich stosowania. Równolegle stosowane leki moczopędne, a zwłaszcza diuretyki pętlowe (np. furosemid) mogą zwiększać ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej. Inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE) mogą zmniejszać stężenie glukozy we krwi; konieczne jest dostosowanie przez lekarza dawki metforminy w okresie leczenia tymi preparatami i ponownie, po zakończeniu ich stosowania.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Metformax 500, -850 może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Bardzo często występują: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha i utrata apetytu; objawy te występują częściej na początku leczenia i w większości przypadków ustępują samoistnie. Aby je zminimalizować, zaleca się stopniowe zwiększanie dawki oraz przyjmowanie leku w 2–3 dawkach podzielonych, podczas posiłku lub po posiłku. Często możliwe zaburzenia smaku. Bardzo rzadko kwasica mleczanowa, poważne powikłanie metaboliczne, które może wystąpić na skutek kumulacji metforminy; może prowadzić do zgonu, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku (czynnikami sprzyjającymi rozwojowi tego powikłania są: źle kontrolowana cukrzyca, kwasica ketonowa, długotrwałe głodzenie, nadmierne spożywanie alkoholu, niewydolność wątroby i niedotlenienie tkanek z jakiegokolwiek powodu). Bardzo rzadko: reakcje skórne (rumień, świąd, pokrzywka), zmniejszenie wchłaniania witaminy B12 oraz jej stężenia w surowicy (może to prowadzić do niedokrwistości megaloblastycznej). Ponadto bardzo rzadko możliwe nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych lub zapalenie wątroby ustępujące po odstawieniu leku. W leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwcukrzycowymi może wystąpić hipoglikemia.