Methadone Hydrochloride Molteni (metadon) – syrop

Co to jest Methadone Hydrochloride Molteni?

Opioidowy lek przeciwbólowy zawierający metadon.

Co zawiera i jak działa Methadone Hydrochloride Molteni?

Metadon to opioidowy lek przeciwbólowy, oddziałujący na receptor opioidowy. Działanie na ośrodkowy układ nerwowy polega głównie na silnym efekcie przeciwbólowym i uspokajającym. Morfina hamuje również czynność ośrodków oddechowego i kaszlowego w rdzeniu przedłużonym. Metadon zwiększa napięcie mięśnie gładkich (za wyjątkiem mięśni gładkich naczyń krwionośnych i macicy). Prowadzi to między innymi do: opóźnionego opróżniania żołądka z powodu skurczu odźwiernika, zaparć spastycznych w wyniku zwiększenia napięcia mięśni okrężnych jelit, wzrostu ciśnienia w drogach żółciowych z powodu skurczu zwieracza Oddiego. Preparat powoduje również skurcz pęcherza i mięśni gładkich dróg moczowych. Po nagłym odstawieniu może wystąpić zespół abstynencyjny podobny do tego, występującego w przypadku morfiny, jednak o łagodniejszym przebiegu.

Kiedy stosować Methadone Hydrochloride Molteni?

Preparat jest wskazany w leczeniu: · opioidowego zespołu abstynencyjnego · substytucyjnym uzależnień od morfiny i heroiny (w ramach specjalnych programów leczenia substytucyjnego).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również: · organiczne choroby serca · ciężkie zaburzenia czynności wątroby i nerek · niewyrównana cukrzyca · porfiria · okres karmienia piersią · niedociśnienie tętnicze · uszkodzenie OUN i wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego · nasilone napady astmy oskrzelowej · niewydolność oddechowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc · serce płucne · oligemia (zmniejszona objętość krwi w organizmie). Podawanie metadonu w czasie porodu nie jest wskazane, ponieważ jego zastosowanie może spowodować niewydolność oddechową noworodka. Nie zaleca się stosowania preparatu jako środka przeciwbólowego u dzieci. Preparat nie powinien być stosowany w leczeniu bólu u kobiet w ciąży.

Czy można stosować Methadone Hydrochloride Molteni w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Preparatu nie należy stosować w czasie ciąży. Stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Należy zachować ostrożność stosując preparat równolegle z: · chinidyną i werapamilem, ponieważ może nastąpić wzrost stężenia metronu · lekami zwiększającymi aktywność izoenzymu CYP3A4 cytochromu P-450 (np. karbamazepina, barbiturany, newirapina, fenytiona, rifampicyna), ze względu przyspieszenie metabolizmu metadonu; lekarz prawdopodobnie zaleci zwiększenie dawki metadonu do czasu zakończenie przyjmowania wyżej wymienionych leków · lekami zmniejszającymi aktywność izoenzymu CYP3A4 cytochromu P-450 (np. kannabinoid, delawirdyna, klarytromycyna, erytromycyna, flukonazolu, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon oraz sok grejpfrutowy), gdyż mogą one spowodować zwiększenie stężenia metadonu · didanozyną i stawudyną, ponieważ metadon może osłabiać ich działanie · zidowudyną; takie połączenie może prowadzić do wystąpienia objawów zespołu odstawiennego (bóle mięśni, bóle głowy, znużenie, drażliwość), dodatkowo zwiększa się stężenie zidowudyny we krwi, co może wywołać objawy jej toksyczności · ritonawirem, ponieważ stężenie metadonu we krwi może się zwiększyć · efawirenzem, gdyż następuje zmniejszenie stężenia metadonu we krwi, prowadzące czasem do wystąpienia objawów zespołu odstawiennego; może być konieczne zwiększenie dawki metadonu przez lekarza · środkami obniżającymi pH moczu (np. chlorek amonu), ponieważ zjawisko to prowadzi do nasilenia wydalania metadonu, może być konieczne zwiększenie jego dawki przez lekarza · naloksonem i naltreksonem, gdyż mają działanie przeciwstawne do metadonu i mogą wywołać zespół odstawienny · butorfanolem, nalbufiną, pentazocyną, ponieważ wpływają one na ten sam receptor co metadon i mogą powodować częściowe zniesienie jego działania lub wystąpienie zespołu odstawiennego · lekami hamującymi czynność ośrodkowego układu nerwowego, gdyż mogą potęgować działania niepożądane metadonu; może być konieczne zmniejszenie dawki obu leków przez lekarza · lekami o działaniu przeciwbiegunkowym (np. difenoksylat, loperamid), ponieważ może potęgować działanie zapierające metadonu, a także potęgować hamujący wpływ na ośrodkowy układ nerwowy · lekami o działaniu cholinolitycznym (np. atropina, skopolamina), gdyż mogą wystąpić silne zaparcia, a nawet niedrożność porażenna jelit · oktreotydem, gdyż może to prowadzić do zmniejszenia siły działania metadonu. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.