Metindol (indometacyna) – maść

Co to jest Metindol?

Jest to preparat do stosowania miejscowego zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Co zawiera i jak działa Metindol?

Substancją czynną preparatu jest indometacyna, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu octowego. Wykazuje silne działanie przeciwzapalne, a także przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Indometacyna przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie indometacyny polega głównie na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Indometacyna zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura, ból). Hamuje agregację płytek krwi (słabiej i krócej niż kwas acetylosalicylowy). Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Po zastosowani miejscowym indometacyna dobrze przenika do leczonych tkanek, chociaż jej wchłanianie wykazuje duże różnice osobnicze i zależy od kilku czynników (np. od wielkości dawki, właściwości powierzchni skóry na którą jest stosowany, wielkości leczonego obszaru, obecności opatrunku). Stężenie uzyskiwane w osoczu krwi jest znacznie mniejsze niż po podaniu doustnym.

Kiedy stosować Metindol?

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu bólu w przebiegu zaostrzeń chorób reumatycznych takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, dna moczanowa, choroba zwyrodnieniowa stawów, ostre stany zapalne tkanek okołostawowych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować na błony śluzowe ani na uszkodzoną skórę. Przeciwwskazaniem do stosowania indometacyny podawanej ogólnie jest: · uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (uczulenie na powyższe leki może objawiać się w postaci napadu astmy, pokrzywki lub nieżytu błony śluzowej nosa) · czynna lub przebyta choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy · ciąża, okres karmienia piersią. Indometacyny podawanej ogólnie nie należy stosować u dzieci.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Metindol?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo na zdrową i nieuszkodzoną powierzchnię skóry. Nie stosować na otwarte rany, skórę zmienioną zapalnie, skórę uszkodzoną ani na błony śluzowe. Należy chronić oczy, usta i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. Po każdym zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą. Pomimo tego, że po zastosowaniu miejscowym indometacyna jedynie w niewielkim stopniu przenika do krążenia ogólnego, a jej stężenie we krwi jest znacznie mniejsze niż po podaniu doustnym, należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest u osób: · z zaburzeniami czynności nerek, niewydolnością wątroby (rzadko u chorych leczonych indometacyną może wystąpić zapalenie wątroby, żołtaczka) · z zaburzeniami psychicznymi, z chorobą Parkinsona, chorych na padaczkę (indometacyna może powodować nasilenie objawów) · z zaburzeniami krzepnięcia krwi (indometacyna hamuję agregację płytek krwi) · z niewydolnością nerek i/lub serca i/lub wątroby (indometacyna może powodować pogorszenie czynności nerek i niewydolność nerek) · chorych na astmę (także, jeżeli astma występowała w przeszłości). Jeżeli stwierdzono u Ciebie którekolwiek z powyższych zaburzeń przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Idometacyna może maskować objawy stanu zapalnego. Nie należy stosować indometacyny równolegle z innymi lekami z grupy NLPZ. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Metindol

Preparat ma postać maści do stosowania miejscowego na skórę. Po każdym zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: pasek maści o długości około 5 cm wcierać w bolące miejsce 3 razy na dobę. Dzieci o masie ciała większej niż 25 kg: pasek maści o długości około 2,5 cm wcierać w bolące miejsce 2 razy na dobę.

Czy można stosować Metindol w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. U kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią stosowanie indometacyny podawanej ogólnie jest przeciwwskazane. Stosowanie preparatu może być dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza, gdy uzna on to za absolutnie konieczne.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie można wykluczyć wystąpienia interakcji idometacyny stosowanej miejscowo, na dużych powierzchniach skóry, z innymi lekami. Możliwe jest wystąpienie interakcji pomiędzy indometacyną podawaną ogólnie i następującymi lekami: · kwas acetylosalicylowy (możliwe zmniejszenie stężenie indometacyny we krwi) · probenecyd i diflunisal (możliwe zwiększenie stężenie indometacyny we krwi) · leki moczopędne i przeciwnadciśnieniowe (ryzyko zmniejszenia skuteczności ich działania przeciwnadciśnieniowego) · lit i metotreksat (ryzyko zwiększenia ich stężenia i nasilenia toksyczności). Równoległe stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych i kortykosteroidów zwiększa ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego. Należy zachować ostrożność w przypadku równoległego stosowanie leków przeciwzakrzepowych, glikozydów nasercowych, chinolonów, innych NLPZ, cyklosporyny.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Metindol może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Po zastosowaniu preparatu działania niepożądane występują rzadko. Mogą wystąpić skórne reakcje nadwrażliwości. Nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, które obserwowano w przypadku ogólnie podawanej indometacyny, w tym np.: bólów i zawrotów głowy, bólów brzucha, nudności, wymiotów, niewydolności nerek, zaburzeń widzenia, uogólnionych reakcji nadwrażliwości, zaostrzenia astmy, skurczu oskrzeli, duszności oraz ciężkich reakcji skórnych (np. rumień wielopostaciowy).