Metronidazol Jelfa (metronidazol) – żel

Co to jest Metronidazol Jelfa?

Lek przeciwinfekcyjny z grupy pochodnych imidazolu, stosowany miejscowo na skórę w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Co zawiera i jak działa Metronidazol Jelfa?

Substancją czynną preparatu jest metronidazol, chemioterapeutyk z grupy pochodnych imidazolu o działaniu bakteriobójczym i pierwotniakobójczym. Działanie metronidazolu prowadzi do uszkodzenia kwasu nukleinowego DNA drobnoustroju czego konsekwencją jest śmierć komórki. Metronidazol jest skuteczny wobec wielu szczepów bakterii beztlenowych. Nie jest aktywny wobec bakterii tlenowych. Preparat przeznaczony jest do stosowania miejscowego. Po zastosowaniu na skórę metronidazol jest wchłaniany do krążenia w niewielkich ilościach.

Kiedy stosować Metronidazol Jelfa?

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu stanów takich jak: · trądzik różowaty · wyprysk łojotokowy · mieszane zakażenia bakteryjne skóry twarzy · zapalenie skóry wokół ust · trądzik różowaty posteroidowy.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Metronidazol Jelfa?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę. Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. Zastosowanie preparatu w pobliżu oka może spowodować podrażnienie spojówek i łzawienie. Jeżeli dojdzie do przypadkowego kontaktu preparatu z oczami należy natychmiast przemyć je chłodną wodą. W okresie stosowania preparatu należy unikać ekspozycji na promieniowanie słoneczne i UV (np. lampy w solarium). Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat w postaci kremu zawiera alkohol cetylowy i stearylowy; może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) · preparat w postaci żelu zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienia skóry · preparat w postaci kremu i żelu zawiera parahydroksybenzoesan metylu oraz parahydroksybenzoesan propylu i może powodować reakcje alergiczne. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Metronidazol Jelfa

Preparat ma postać kremu lub żelu i przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Nakładać cienką warstwę kremu lub żelu na miejsca zmienione chorobowo 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Lekarz określi czas trwania leczenia w zależności od umiejscowienia i nasilenia zakażenia; zwykle trwa ono 3–6 tygodni. Leczenie można powtarzać. Lekarz zwykle zaleci leczenie skojarzone z ogólną antybiotykoterapią.

Czy można stosować Metronidazol Jelfa w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie należy stosować preparatu u kobiet w okresie ciąży. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparat stosowany jest miejscowo. Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi preparatami. Należy jednak pamiętać, że metronidazol stosowany doustnie może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny), wpływać na wydłużenie czasu protrombinowego oraz może powodować ostre psychozy i stany splątania (zwłaszcza jeżeli równolegle spożywany jest alkohol).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Metronidazol Jelfa może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Może wystąpić przemijające zaczerwienienie, podrażnienie, pieczenie, suchość skóry oraz łzawienie oczu (w przypadku stosowania preparatu w pobliżu oczu). Mogą także wystąpić ogólne działania niepożądane metronidazolu, w tym: nieprzyjemny smak w ustach, osad na języku, nudności, wymioty, zaburzenia żołądkowe, pokrzywka, reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy). Rzadko: senność, zawroty głowy, bóle głowy, niezborność ruchów, wysypka, świąd, ciemne zabarwienie moczu.