Metvix (aminolewulinian metylu) – krem

Co to jest Metvix?

Jest to lek o działaniu przeciwnowotworowym stosowany miejscowo w terapii fotodynamicznej (leczenie z zastosowaniem środka fotouczulającego i światła).

Co zawiera i jak działa Metvix?

Substancją czynną preparatu jest aminolewulinian metylu. Jest to związek organiczny o działaniu przeciwnowotworowym, stosowany w terapii fotodynamicznej. Po miejscowej aplikacji na obszar zmiany chorobowej powoduje kumulację porfiryn w komórkach poddawanych leczeniu. Pod wpływem światła porfiryny powodują aktywację tlenu do jego silnie reaktywnej postaci tzw. tlenu singletowego. Ta postać tlenu powoduje uszkodzenia organelli wewnątrzkomórkowych, zwłaszcza mitochondrii. Prowadzi to do śmierci komórek eksponowanych na światło. Preparat jest stosowany w leczeniu niektórych postaci raka skóry i zmian skórnych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu, w tym na olej arachidowy. Stosowanie preparatu nie jest zalecane w okresie ciąży. Nie należy karmić piersią przez 48 godzin po zastosowaniu preparatu. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli rozpoznano u Ciebie: · raka podstawnokomórkowego twardzinopodobnego · porfirię.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Metvix?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzenie określonych badań kontrolnych. Leczenie (terapia fotodynamiczna) może być prowadzane wyłącznie przez lekarza, pielęgniarkę lub innych pracowników opieki zdrowotnej posiadających doświadczenie i odpowiednie przygotowanie do prowadzania sesji terapii fotodynamicznej. Nie należy stosować preparatu w leczeniu grubych (hiperkeratotycznych) zmian rogowacenia słonecznego. Nie ma danych dotyczących leczenia zmian skórnych pigmentowanych, głęboko naciekających lub zlokalizowanych na narządach płciowych. Nie ma danych dotyczących leczenia zmian większych niż 40 mm w przebiegu choroby Bowena. Duże zmiany (o średnicy większej niż 20 mm) odpowiadają na leczenie słabiej niż zmiany małe, podobnie jak w przypadku zastosowania krioterapii czy fluorouracylu (5–FU). Nie ma danych dotyczących leczenia choroby Bowena u chorych poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu po przeszczepie lub u chorych mających kontakt z arsenem w wywiadzie. Preparat może powodować wystąpienie reakcji uczuleniowej objawiającej się wypryskiem (egzemą) lub alergią kontaktową w miejscu zastosowania preparatu. Przed rozpoczęciem leczenia należy przerwać każdą formę stosowania promieni UV. Zaleca się także unikanie ekspozycji na światło słoneczne leczonych zmian i otaczającej skóry przez około 2 dni po zabiegu. Należy unikać kontaktu preparatu z oczami. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: -preparat zawiera alkohol cetostearylowy, który może powodować miejscową reakcję skórną, np. kontaktowe zapalenie skóry; -preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu, które mogą powodować wystąpienie reakcji alergicznych. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie dotyczy.

Czy można stosować Metvix w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Zobacz też ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa i toksyczności podawania preparatu w ciąży i nie zaleca się jego stosowania w tym okresie. Nie należy karmić dziecka przez 48 godzin po zastosowaniu preparatu.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie ma danych dotyczących interakcji preparatu z innymi lekami.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Metvix może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Nasilenie działań niepożądanych jest zwykle niewielkie lub umiarkowane i tylko rzadko powoduje konieczność przerwania naświetlania. Najczęściej spotykane działania niepożądane obejmują ból i pieczenie skóry, rozpoczynające się w trakcie naświetlania lub niedługo po jego zakończeniu, ustępujące w ciągu kilku godzin oraz rumień i strup utrzymujące się 1–2 tygodni. Często możliwe: zakażenia skórne, owrzodzenia i obrzęki, pęcherze, świąd, złuszczanie, krwotok, ból głowy, uczucie mrowienia i drętwienia (parestezje), wysięk lub wydzielina w miejscu aplikacji preparatu, uczucie gorąca. Niezbyt często: obrzęki i bóle oczu, krwotoki z ran, nudności, pokrzywka, wysypka, podrażnienie, odbarwienie (lub przebarwienie) skóry, potówka, uczucie dyskomfortu, uczucie zmęczenia. Możliwy miejscowy wyprysk (egzema) oraz uczulenie kontaktowe.