Mg magnez + witamina B6 Hasco (magnez + pirydoksyna) – tabl.

Co to jest Mg magnez + witamina B6 Hasco?

Preparat zawierający składnik mineralny oraz witaminę.

Co zawiera i jak działa Mg magnez + witamina B6 Hasco?

Substancjami czynnymi preparatu są: mleczan magnezu oraz witamina B6. Obecność magnezu w komórkach warunkuje prawidłowy przebieg reakcji syntezy i wykorzystania przez organizm związków wysokoenergetycznych; jest on niezbędny do prawidłowej pracy około 300 enzymów, a także, wraz z wapniem, pełni kluczową rolę w procesach mineralizacji kości i skurczu mięśni. Jony magnezu są niezbędne do prawidłowej czynności skurczowej mięśnia sercowego oraz do regulacji czynności bioelektrycznej serca (zmniejszają one pobudliwość i wydłużają czas pobudzenia w układzie bodźcotwórczo-przewodzącym serca). Magnez chroni ściany naczyń krwionośnych, zapobiegając ich wapnieniu i działając przeciwskurczowo. Stabilizuje też płytki krwi, co ma istotne znaczenie w profilaktyce zakrzepowo-zatorowej. Zapotrzebowanie dorosłego człowieka na magnez wynosi 300 do 400 mg na dobę. Stężenie magnezu w organizmie regulowane jest przez patarhormon, kalcytoninę i jony wapnia (oraz prawdopodobnie również przez aldosteron). Niedobór magnezu może być spowodowany niedostatecznym wchłanianiem z przewodu pokarmowego w następstwe nieodpowiedniej diety (o dużej zawartości wapnia, fosforanów lub produktów wysokotłuszczowych). Może również wystąpić u osób uzależnionych od alkoholu, być następstwem chorób nerek lub częstych biegunek. Objawami niedoboru magnezu są: nadpobudliwość, trudności z koncentracją uwagi i zasypianiem, mała odporność na stres, zaburzenia kurczliwości mięśni; w stanach dużego niedoboru może dochodzić do napadów nerwicowych z omdleniem, zaburzeń snu, depresji, częstoskurczu, a nawet zatrzymania akcji serca. Witamina B6 zwiększa o 20–40% wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego, ułatwia jego transport do wnętrza komórek i utrzymuje wewnątrzkomórkowe zapasy na optymalnym poziomie.

Kiedy stosować Mg magnez + witamina B6 Hasco?

Preparat jest wskazany do stosowania w następujących przypadkach: -zwiększona podatność na stres -nadmierna drażliwość i nerwowość -osłabienie i przemęczenie -trudności z koncentracją i pamięcią -zwiększony wysiłek fizyczny.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest również ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy od 30 ml/minutę).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Mg magnez + witamina B6 Hasco?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. W przypadku ciężkiego niedoboru i zaburzeń wchłaniania, leczenie należy rozpocząć od podawania magnezu drogą dożylną. Należy zachować ostrożność u osób z postępującą niewydolnością nerek, ponieważ może u nich dochodzić do kumulacji magnezu w organizmie i hipermagnezemii. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Mg magnez + witamina B6 Hasco

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. 1 tabletka na dobę.

Czy można stosować Mg magnez + witamina B6 Hasco w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Preparat może być stosowany przez kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem preparatu w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Należy zachować ostrożność stosując równolegle: tetracykliny, preparaty zwierające żelazo, fluorochinolony, doustne leki przeciwzakrzepowe pochodne warfaryny – węglan magnezu zmniejsza ich działanie, należy zachować co najmniej 2 godzinną przerwę między podaniem tych leków a zastosowaniem magnezu. fosforany, duże dawki wapnia, nadmiar lipidów, fityniany – mogą one zmniejszać wchłanianie magnezu w jelitach diuretyki pętlowe, antybiotyki aminoglikozydowe, mineralokortykosteroidy, cisplatynę, cykloserynę, amfoterycynę B – nasilają one eliminację magnezu z moczem sole wapnia podane dożylnie – osłabiają działanie magnezu lewodopę – witamina B6 osłabia jej działanie. Witamina B6 nasila działanie magnezu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Mg magnez + witamina B6 Hasco może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić zaburzenia zw stronny układu pokarmowego.