Miconal (mikonazol) – żel

Co to jest Miconal?

Lek przeciwgrzybiczy z grupy pochodnych imidazolu do stosowania miejscowego.

Co zawiera i jak działa Miconal?

Substancją czynną preparatu jest mikonazol, pochodna imidazolu o działaniu przeciwgrzybiczym. Skuteczny wobec wielu gatunków dermatofitów i drożdżaków. Działanie mikonazolu prowadzi do zahamowania syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Błona komórkowa ulega uszkodzeniu, czego konsekwencją jest śmierć komórki grzyba. Mikonazol wykazuje także ograniczone działanie przeciwbakteryjne i dlatego znalazł zastosowanie w leczeniu grzybic wtórnie zakażonych przez bakterie. Po zastosowaniu miejscowym jest wchłaniany do krwi tylko w niewielkim stopniu. Mikonazol szybko łagodzi świąd, który często towarzyszy zakażeniom grzybiczym.

Kiedy stosować Miconal?

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu grzybiczych zakażeń skóry i paznokci, a także w grzybicach wtórnie zakażonych przez bakterie.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Miconal?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę. Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. Nie należy stosować preparatu na zranioną skórę. Jeżeli wystąpi podrażnienie skóry lub wystąpią objawy nadwrażliwości należy zaprzestać stosowania preparatu. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat w postaci żelu zawiera glikol propylenowy i dimetylosulfotlenek, które mogą powodować podrażnienia skóry. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Miconal

Preparat ma postać żelu i przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Cienką warstwę żelu (około 1 mm) należy nakładać na chorobowo zmienione miejsca na skórze 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Preparat należy stosować jeszcze przez 2 tygodnie po ustąpieniu objawów. Każdorazowo po nałożeniu preparatu należy umyć ręce wodą i mydłem. Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci.

Czy można stosować Miconal w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę powinnaś skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie na zlecenie lekarza, w sytuacji, gdy lekarz uzna to za konieczne, i w jego ocenie oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Nie stwierdzono, czy mikonazol, przenika do mleka kobiety karmiącej. Z tego względu, u kobiet karmiących piersią preparat może być stosowany tylko na zlecenie lekarza, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Mikonazol stosowany ogólnie zmniejsza aktywność izoenzymów 3A4 i 2C9 cytochromu P450, co może mieć wpływ na działanie niektórych leków. Jednak, ponieważ preparat jest stosowany miejscowo i jego ogólnoustrojowa dostępność jest ograniczona, interakcje z innymi lekami występują bardzo rzadko. Należy zachować ostrożność, podczas stosowania innych leków, ponieważ mikonazol może nasilać ich działanie i wpływać na wydłużenie czasu ich działania. Jeżeli równolegle z preparatem stosowane są doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna lub inne pochodne kumaryny) należy zachować ostrożność i monitorować czas protrombinowy (parametr charakteryzujący krzepliwość krwi). Jeżeli równolegle stosowane są doustne leki przeciwcukrzycowe, pochodne sulfonylomocznika (chlorpropamid, gibenklamid, glipizyd, tolbutamid) mikonazol może nasilać i wydłużać czas działania tych leków co może zwiększać ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Mikonazol może nasilać i wydłużać czas działania fenytoiny.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Miconal może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Możliwe działania niepożądane obejmują: podrażnienie skóry, świąd, rumień, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka, pokrzywka, reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie reakcje anafilaktyczne i obrzęk naczynioruchowy.