Momarid (mometazon (furoinian mometazonu)) – maść

Co to jest Momarid?

Preparat do stosowania miejscowego o działaniu przeciwzapalnym i przeciwświądowym zawierający kortykosteroid.

Co zawiera i jak działa Momarid?

Substancją czynną preparatu jest mometazon. Mometazon jest syntetycznym kortykosteroidem o silnym działaniu przeciwzapalnym. Podobnie jak inne kortykosteroidy wykazuje także działanie przeciwalergiczne i immunosupresyjne. Stosowany miejscowo na skórę hamuje proces zapalny, obkurcza naczynia krwionośne, zmniejsza obrzęk i podrażnienie, łagodzi świąd. Główny mechanizm działania mometazonu w komórce docelowej polega na hamowaniu lub pobudzaniu ekspresji genów, których produkty białkowe wpływają na proces zapalny. Kortykosteroidy mogą też działać w inny sposób, nie wpływając na ekspresję genów. Jednak mechanizm takiego ich działania jest ciągle mało poznany. Mometazon stosowany miejscowo na skórę jedynie w niewielkim stopniu wchłania się do krwi (około 0,4–0,7% po 8 godzinnym kontakcie ze skórą). Wchłanianie przez skórę jest większe w przypadku stosowania na dużą powierzchnię skóry, stosowania częstego, na uszkodzoną lub zmienioną zapalnie skórę, w fałdach skórnych lub na skórę delikatną, po zastosowaniu opatrunku okluzyjnego oraz jeżeli preparat stosowany jest długotrwale.

Kiedy stosować Momarid?

Preparat jest wskazany w objawowym leczeniu stanów zapalnych skóry reagujących na działanie miejscowo stosowanych kortykosteroidów, takich jak łuszczyca (z wyłączeniem zmian uogólnionych) i atopowe zapalenie skóry (AZS). W przypadku zmian suchych, łuszczących się i spękanych zalecane jest stosowanie preparatu w postaci maści.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować preparatu: · w trądziku pospolitym lub różowatym · w zapaleniu skóry wokół ust · w zmianach zanikowych skóry · w zakażeniach bakteryjnych (np. liszajec, ropne zapalenie skóry), wirusowych (np. opryszczka, półpasiec, ospa wietrzna, brodawki zwykłe), pasożytniczych i grzybiczych (np. wywołanych przez dermatofity lub drożdżaki) · w przypadku odczynów poszczepiennych · w przypadku gruźlicy · w przypadku kiły · w świądzie okolicy odbytu i narządów płciowych · w pieluszkowym zapaleniu skory · na uszkodzoną skórę · na skórę powiek. Nie należy stosować preparatu u dzieci do ukończenia 6. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Momarid?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo na skórę. Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. Nie stosować na powieki ani w pobliżu oczu, ze względu na ryzyko wystąpienia jaskry lub zaćmy podtorebkowej. Jeżeli dojdzie do przypadkowego kontaktu preparatu z oczami należy miejsce kontaktu obficie przemyć wodą. Nie stosować na uszkodzoną skórę. Jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie objawy nadwrażliwości na inne kortykosteroidy przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Jeżeli po zastosowaniu preparatu wystąpi podrażnienie lub uczulenie należy przerwać jego stosowanie i skonsultować się z lekarzem, który oceni czy wskazane jest dalsze stosowanie preparatu, a w razie potrzeby zaleci zmianę sposobu leczenia. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia zakażeń skóry należy skonsultować się z lekarzem, który oceni czy wskazane jest dalsze stosowanie preparatu i zaleci odpowiednie leczenie (leki przeciwbakteryjne, leki przeciwgrzybicze). Miejscowe stosowanie kortykosteroidów może spowodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych, szczególnie w przypadku stosowania długotrwałego, na dużej powierzchni skóry, w fałdach skórnych lub na skórę uszkodzoną. Ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów mogą obejmować zahamowanie naturalnego wytwarzania hormonów sterydowych przez korę nadnerczy (zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi), wystąpienie objawów zespołu Cushinga, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości. Chorzy stosujący kortykosteroidy na dużej powierzchni skóry lub długotrwale powinni pozostawać pod kontrolą lekarza i okresowo kontrolować czynność kory nadnerczy. Zawsze należy unikać długotrwałego stosowania preparatu. Lekarz zaleci stosowanie najmniejszej skutecznej dawki, zapewniającej złagodzenie objawów. Długotrwałe stosowanie kortykosteroidów u dzieci może powodować zaburzenia rozwoju i spowolnienie wzrostu. U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni do masy ciała, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów. Stosowanie preparatu u dzieci wymaga zachowania ostrożności. Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania preparatu u dzieci do 6. roku życia i nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej. Opatrunek okluzyjny wpływa na zwiększenie wchłaniania kortykosteroidów do krwi. Nie należy stosować preparatu pod opatrunkiem bez zalecenia lekarza. Stosowanie preparatu na skórę twarzy wymaga ścisłego nadzoru lekarskiego. Szczególnie ostrożnie i pod ścisłą kontrolą lekarza należy stosować preparat u chorych na łuszczycę, ze względu na ryzyko rozwoju tolerancji i nawrotu choroby, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólne działania toksyczne spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry. Nie należy nagle przerywać stosowania preparatu. Nagłe przerwanie może spowodować tzw. „efekt z odbicia” czyli zaostrzenie objawów: nasilenie stanu zapalnego, zaczerwienienia, uczucia pieczenia i bólu. Dawka powinna być stopniowo zmniejszana, zgodnie z zaleceniami lekarza (lekarz może np. przed całkowitym zaprzestaniem stosowania preparatu zalecić leczenie w sposób przerywany). Miejscowo stosowane kortykosteroidy mogą wpływać na wygląd zmian skórnych i przez to utrudniać właściwe rozpoznanie; mogą także opóźniać proces gojenia. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera glikol propylenowy oraz butylohydroksytoluen, które mogą powodować podrażnienie skóry, kontaktowe zapalenie skóry oraz podrażnienia oczu i błon śluzowych; · preparat w postaci kremu zawiera alkohol stearylowy, który może powodować podrażnienie skóry, oczu lub błon śluzowych. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Momarid

Preparat ma postać kremu lub maści i jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W przypadku zmian suchych, łuszczących się i spękanych zalecane jest stosowanie maści. Dorośli, młodzież i dzieci po 6. roku życia: cienką warstwę preparatu nanosić na chorobowo zmienione miejsca na skórze 1 raz na dobę. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 3 tygodnie. Nie stosować na dużej powierzchni skóry (maksymalna powierzchnia skóry na którą można nanosić preparat wynosi do 20 % powierzchni ciała u dorosłych i do 10 % powierzchni ciała u dzieci). Nie stosować na skórę twarzy bez ścisłego nadzoru lekarza i nie dłużej niż 5 dni. Nie należy stosować preparatu u dzieci do ukończenia 6. roku życia.

Czy można stosować Momarid w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Nie należy stosować preparatu u kobiet w ciąży, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne. W przypadku zaleceń lekarskich stosować wyłącznie krótkotrwale i tylko na małej powierzchni skóry. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne. Jeżeli lekarz zaleci stosowanie preparatu w tym okresie, należy zachować ostrożność i nie stosować preparatu na skórę piersi.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz kortykosteroidy doustne lub we wstrzyknięciach lub inne postaci kortykosteroidów (preparaty wziewne stosowane w leczeniu astmy, aerozole donosowe, maści, kremy). Nie ma danych dotyczących występowania interakcji preparatu z innymi lekami.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Momarid może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić: uczucie pieczenia/kłucia/mrowienia w miejscu aplikacji, świąd, zakażenia bakteryjne, czyraki, zaburzenia czuciowe (parestezje), zmiany zanikowe skóry, rozstępy, podrażnienie, nadmierne owłosienie, zapalenie skóry wokół ust, maceracja skóry, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, trądzik, odczyny trądzikowe, teleangiektazje (poszerzenie drobnych naczyń podskórnych widoczne jako tzw. pajączki), suchość skóry, potówki, zapalenie mieszków włosowych, reakcje uczuleniowe. Mogą wystąpić wtórne zakażenia. Ogólnoustrojowe działania niepożądane stosowanych miejscowo kortykosteroidów (w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, zespół Cushinga, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości) mogą wystąpić zwłaszcza gdy preparat stosowany jest na dużej powierzchni skóry, długotrwale, w fałdach skórnych, pod opatrunkiem okluzyjnym lub na uszkodzoną skórę. Zwiększone ryzyko wystąpienia tych działań występuje u dzieci, zwłaszcza małych, ze względu na zwiększony stosunek powierzchni do masy ciała. U dzieci leczonych miejscowo kortykosteroidami może także wystąpić nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, obejmujące objawy takie jak: uwypuklenie ciemiączka, bóle głowy oraz obustronny obrzęk tarczy nerwu wzrokowego.