Momederm/Elosone (mometazon (furoinian mometazonu)) – maść

Co to jest Momederm/Elosone?

Preparat do stosowania miejscowego o działaniu przeciwzapalnym i przeciwświądowym zawierający kortykosteroid.

Co zawiera i jak działa Momederm/Elosone?

Substancją czynną preparatu jest mometazon. Mometazon jest syntetycznym kortykosteroidem o silnym działaniu przeciwzapalnym. Podobnie jak inne kortykosteroidy wykazuje także działanie przeciwalergiczne i immunosupresyjne. Stosowany miejscowo na skórę hamuje proces zapalny, obkurcza naczynia krwionośne, zmniejsza obrzęk i podrażnienie, łagodzi świąd. Główny mechanizm działania mometazonu w komórce docelowej polega na hamowaniu lub pobudzaniu ekspresji genów, których produkty białkowe wpływają na proces zapalny. Kortykosteroidy mogą też działać w inny sposób, nie wpływając na ekspresję genów. Jednak mechanizm takiego ich działania jest ciągle mało poznany. Mometazon stosowany miejscowo na skórę jedynie w niewielkim stopniu wchłania się do krwi (około 0,4–0,7% po 8 godzinnym kontakcie ze skórą). Wchłanianie przez skórę jest większe w przypadku stosowania na dużą powierzchnię skóry, stosowania częstego, na uszkodzoną lub zmienioną zapalnie skórę, w fałdach skórnych lub na skórę delikatną, po zastosowaniu opatrunku okluzyjnego oraz jeżeli preparat stosowany jest długotrwale.

Kiedy stosować Momederm/Elosone?

Preparat jest wskazany w krótkotrwałym, miejscowym leczeniu przebiegających ze świądem chorób zapalnych skóry, reagujących na działanie miejscowo stosowanych kortykosteroidów, takich jak łuszczyca i atopowe zapalenie skóry (AZS).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne kortykosteroidy. Nie stosować preparatu: · w trądziku pospolitym lub różowatym · w zapaleniu skóry wokół ust · w zakażeniach bakteryjnych (np. liszajec, ropne zapalenie skóry), wirusowych (np. opryszczka, półpasiec, ospa wietrzna, brodawki zwykłe), pasożytniczych i grzybiczych (np. wywołanych przez dermatofity lub drożdżaki) · w przypadku odczynów poszczepiennych · w gruźlicy skóry · w przypadku kiłowych zmian skórnych · w świądzie okolicy odbytu i narządów płciowych · w zmianach zanikowych skóry · w pieluszkowym zapaleniu skory · na skórę uszkodzoną lub z owrzodzeniami · pod opatrunkiem okluzyjnym · u dzieci do ukończenia 2. roku życia. Nie stosować preparatu u kobiet w I trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży stosowanie preparatu jest dopuszczone wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Momederm/Elosone?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego, miejscowo na skórę. Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. Nie stosować na powieki ani w pobliżu oczu, ze względu na ryzyko wystąpienia jaskry lub zaćmy podtorebkowej. Jeżeli dojdzie do przypadkowego kontaktu preparatu z oczami należy miejsce kontaktu obficie przemyć wodą. Nie stosować na uszkodzoną skórę. Jeżeli po zastosowaniu preparatu wystąpi podrażnienie lub uczulenie (świąd, zaczerwienienie, uczucie pieczenia) należy przerwać jego stosowanie i skonsultować się z lekarzem, który oceni czy wskazane jest dalsze stosowanie preparatu, a w razie potrzeby zaleci zmianę sposobu leczenia. Nie zaleca się stosowania preparatu na skórę twarzy, ze względu na ryzyko wystąpienia zapalenia skóry, zmian zanikowych skóry, zapalenia skóry wokół ust i trądziku. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia zakażeń skóry należy skonsultować się z lekarzem, który oceni czy wskazane jest dalsze stosowanie preparatu i zaleci odpowiednie leczenie (leki przeciwbakteryjne, leki przeciwgrzybicze). Preparatu nie należy stosować dłużej niż 2 tygodnie. Miejscowe stosowanie kortykosteroidów może spowodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych, szczególnie w przypadku stosowania długotrwałego, na dużej powierzchni skóry, w fałdach skórnych lub na skórę uszkodzoną. Ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów mogą obejmować zahamowanie naturalnego wytwarzania hormonów sterydowych przez korę nadnerczy (zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi), wystąpienie objawów zespołu Cushinga, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości. Chorzy stosujący kortykosteroidy na dużej powierzchni skóry lub długotrwale powinni pozostawać pod kontrolą lekarza i okresowo kontrolować czynność kory nadnerczy. Zawsze należy unikać długotrwałego stosowania preparatu. Lekarz zaleci stosowanie najmniejszej skutecznej dawki, zapewniającej złagodzenie objawów. Należy unikać stosowania preparatu na dużej powierzchni ciała, stosowania na uszkodzoną skórę, stosowania dużych dawek i stosowania u dzieci. U dzieci, ze względu na większy niż u dorosłych stosunek powierzchni do masy ciała, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów. Stosowanie preparatu u dzieci wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Kortykosteroidy mogą zaburzać wzrost i rozwój dzieci. Opatrunek okluzyjny wpływa na zwiększenie wchłaniania kortykosteroidów do krwi. Nie należy stosować preparatu pod opatrunkiem okluzyjnym. Stosowanie maści na skórę pach, pachwin i w fałdach skórnych wpływa na zwiększenie wchłaniania kortykosteroidów do krwi i zwiększa ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Stosowanie preparatu na te obszary skóry dopuszczone jest tylko w sytuacjach gdy lekaż uzna to za absolutnie konieczne. Szczególnie ostrożnie i pod ścisłą kontrolą lekarza należy stosować preparat u chorych na łuszczycę, ze względu na ryzyko rozwoju tolerancji i nawrotu choroby, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej i ogólne działania toksyczne spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry. Należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia ogólnoustrojowego działania kortykosteroidów. Należy unikać stosowania preparatu w stanach zanikowych tkanki podskórnej, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Miejscowo stosowane kortykosteroidy mogą wpływać na wygląd zmian skórnych i przez to utrudniać właściwe rozpoznanie; mogą także opóźniać proces gojenia. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry; · preparat zawiera alkohol cetostearylowy, który może powodować podrażnienie skóry i miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry). Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Momederm/Elosone

Preparat ma postać maści i jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: cienką warstwę preparatu nanosić na chorobowo zmienione miejsca na skórze 1 raz na dobę. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 2 tygodnie. Nie stosować na dużej powierzchni skóry. Nie stosować na skórę twarzy bez ścisłego nadzoru lekarza i nie dłużej niż 5 dni. Dzieci po 2. roku życia: preparat może być stosowany tylko gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i tylko na niewielkiej powierzchni skóry; stosować nie dłużej niż 5 dni; nie stosować na skórę twarzy; zachować szczególną ostrożność. Nie należy stosować preparatu u dzieci do ukończenia 2. roku życia.

Czy można stosować Momederm/Elosone w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Nie stosować w I trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży nie należy stosować preparatu, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne i w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku! W przypadku zaleceń lekarskich stosować wyłącznie krótkotrwale i tylko na małej powierzchni skóry. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz kortykosteroidy doustne lub we wstrzyknięciach lub inne postaci kortykosteroidów (preparaty wziewne stosowane w leczeniu astmy, aerozole donosowe, maści, kremy). Nie ma danych dotyczących występowania interakcji preparatu z innymi lekami. Kortykosteroidy mogą wpływać na odpowiedź immunologiczną, dlatego nie należy przyjmować szczepionek, szczególnie w przypadku stosowania preparatu na dużej powierzchni skóry lub długotrwale. Preparat może modyfikować działanie leków wpływających na odpowiedź immunologiczną.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Momederm może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić: uczucie pieczenia/kłucia/mrowienia w miejscu aplikacji, zapalenie mieszków włosowych, trądzik, kontaktowe zapalenie skóry, zaburzenia czuciowe, zmiany zanikowe skóry, zmiany barwnikowe, rozstępy, podrażnienie, nadmierne owłosienie, zapalenie skóry wokół ust, maceracja skóry, poszerzenie drobnych naczyń podskórnych widoczne jako tzw. pajączki, potówki, reakcje uczuleniowe. Mogą wystąpić wtórne zakażenia. Ogólnoustrojowe działania niepożądane stosowanych miejscowo kortykosteroidów (w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, zespół Cushinga, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości) mogą wystąpić zwłaszcza gdy preparat stosowany jest na dużej powierzchni skóry, długotrwale, w fałdach skórnych, pod opatrunkiem okluzyjnym lub na uszkodzoną skórę. Zwiększone ryzyko wystąpienia tych działań występuje u dzieci, zwłaszcza małych, ze względu na zwiększony stosunek powierzchni do masy ciała.