Moviprep (kwas askorbinowy + makrogole + potas (chlorek potasu) + sód (chlorek sodu) + sód (siarczan sodu)) – proszek do sporz. roztworu doustnego

Co to jest Moviprep?

Preparat o działaniu przeczyszczającym.

Co zawiera i jak działa Moviprep?

Substancją czynną preparatu jest polimer z grupy makrogoli (inne nazwy polietylenoglikole, PEG) – makrogol 3350. Właściwości fizykochemiczne i działanie makrogoli zależą od ich masy cząsteczkowej, określanej numerem podawanym przy nazwie. Ponadto, preparat zawiera elektrolity oraz kwas askorbinowy. Makrogol i askorbinian wykazują w jelicie działanie osmotyczne, zatrzymują wodę i powodują zwiększenie objętości płynów w jelicie oraz rozluźnienie mas kałowych. Zwiększona objętość stolca pobudza motorykę okrężnicy poprzez stymulację nerwowo-mięśniową. Skutkuje to szybkim opróżnieniem jelita grubego i ułatwia wydalenie zmiękczonego stolca. Osmotyczne działanie makrogolu odpowiada za efekt przeczyszczający. Elektrolity zawarte w preparacie zapobiegają niepożądanej utracie sodu, potasu i wody.

Kiedy stosować Moviprep?

Preparat stosuje się w celu oczyszczenia jelita przed zabiegami klinicznymi wymagającymi oczyszczonego jelita (np. badanie endoskopowe, badanie radiologiczne jelit).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na glikol polietylenowy. Nie stosować jeżeli występują: · niedrożność lub perforacja jelit lub żołądka · zaburzenia opróżniania żołądka (np. gastropareza) · choroby zapalne jelit, takie jak np. toksyczne rozszerzenie okrężnicy, choroba Leśniowskiego i Crohna, wrzodziejące zapalenie jelit lub inne ostre stany zapalne jelita grubego. Nie stosować u chorych na fenyloketonurię (preparat zawiera aspartam) ani u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (preparat zawiera askorbiniany). Nie stosować u osób nieprzytomnych. Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Moviprep?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Preparat powinien być stosowany z zachowaniem szczególnej ostrożności u osób: · osłabionych, w złym stanie ogólnym · z zaburzeniami odruchu gardłowego lub tendencją do zadławień lub zarzucania treści pokarmowej · z zaburzeniami świadomości (chory powinien pozostawać pod wnikliwą obserwacją) · z ostrą niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) · z niewydolnością serca (III lub IV stopnia w skali NYHA) · odwodnionych (chorego należy odpowiednio nawodnić przed zastosowaniem preparatu) · z poważną chorobą zakaźną o ostrym przebiegu. Jeśli wystąpią u Ciebie duszności, nasilające się zmęczenie, obrzęk lub objawy niewydolności serca niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem. Objawy te mogą świadczyć o zaburzeniach równowagi wodno-elektrolitowej i wymagają diagnostyki oraz odpowiedniego leczenia. U chorych osłabionych, wyniszczonych, z zaburzeniami czynności nerek lub zagrożonych zaburzeniem równowagi wodno-elektrolitowej lekarz może zalecić oznaczenie stężenia elektrolitów i testów czynnościowych nerek przed i po zastosowaniu preparatu. Stosowanie preparatu w tych grupach wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Jeżeli wystąpią: bóle brzucha, znaczne wzdęcie, rozdęcie lub inne objawy utrudniające przygotowanie do zabiegu należy skonsultować się z lekarzem; konieczne może być zaprzestanie stosowania preparatu. Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu: · preparat zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny; chorzy na fenyloketonurię nie powinni stosować preparatu; · preparat zawiera askorbiniany; chorzy z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej nie powinni stosować tego preparatu. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Moviprep

Preparat ma postać proszku do przygotowania roztworu doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Dorośli: 2 litry odpowiednio przygotowanego roztworu (1 litr roztworu wieczorem w dniu poprzedzającym zabieg i 1 litr wcześnie rano w dniu zabiegu lub 2 litry roztworu wieczorem, w dniu poprzedzającym zabieg) oraz dodatkowo litr płynu (np. woda, lekkie, klarowne zupy, soki owocowe bez miąższu, herbata i/lub kawa bez mleka). Aby przygotować 1 litr roztworu należy zawartość 1 saszetki A oraz 1 saszetki B rozpuścić w 1 litrze wody. Tak przygotowany roztwór należy wypić w ciągu 1–2 godzin. Przygotowując kolejny litr należy postępować analogicznie. Po zakończeniu przyjmowania roztworu i innych płynów do rozpoczęcia kolonoskopii powinna upłynąć co najmniej 1 godzina. Nie należy przyjmować żadnych pokarmów stałych od momentu rozpoczęcia przyjmowania leku aż do zakończenia zabiegu. Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Czy można stosować Moviprep w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Stosowanie preparatu w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i w jego ocenie oczekiwane korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W ciągu jednej godziny od przyjęcia preparatu nie należy przyjmować innych leków doustnych, ponieważ mogą zostać wypłukane z przewodu pokarmowego i nie zostaną wchłonięte.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Moviprep może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Mogą wystąpić: złe samopoczucie, drgawki, pragnienie, uczucie głodu, nudności, wymioty, wzdęcia, bóle i kolki jelit, trudności w przełykaniu, podrażnienia odbytu, zawroty i bóle głowy, zaburzenia czynności wątroby (nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby), konwulsje związane ze znacznym zmniejszeniem stężenia sodu we krwi, zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, przejściowe zwiększenie ciśnienia tętniczego i zaburzenia snu. Możliwe skórne reakcje alergiczne (wysypki, pokrzywki, świąd) a także obrzęk naczynioruchowy oraz reakcje anafilaktyczne.