Moxalole (makrogole + potas (chlorek potasu) + wodorowęglan sodu + sód (chlorek sodu)) – proszek do sporz. roztworu doustnego

Co to jest Moxalole?

Preparat o działaniu przeczyszczającym.

Co zawiera i jak działa Moxalole?

Substancją czynną preparatu jest makrogol 3350. Wykazuje on osmotyczne działanie w jelicie, co prowadzi do efektu przeczyszczającego. Zwiększa objętość stolca, co wywołuje ruchy okrężnicy poprzez stymulację nerwowo-mięśniową. Prowadzi to do zwiększonej perystaltyki i transportu zmiękczonego stolca w okrężnicy, a także do ułatwienia jego wydalania. Elektrolity zawarte w preparacie zapobiegają niepożądanej utracie sodu, potasu i wody.

Kiedy stosować Moxalole?

Preparat jest wskazany w następujących przypadkach: · leczenie przewlekłych zaparć · ułatwienie wypróżnienia w przypadku zaklinowania stolca, definiowanego jako zaparcie spastyczne, kiedy masa kałowa wypełnia odbytnicę i/lub jelito

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosuj tego preparatu, jeśli wystąpiły u Ciebie następujące stany chorobowe: · perforacja lub niedrożność jelita spowodowana zaburzeniami strukturalnymi lub czynnościowymi ściany jelita · ciężkie stany zapalne jelit (np. choroba Leśniowskiego i Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, toksyczne rozszerzenie okrężnicy) Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku do 12 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Moxalole?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Jeśli masz potrzebę stosowania środków przeczyszczających codziennie, musisz zbadać przyczynę zaparć. Nie przyjmuj preparatu przez dłuższy czas (poza przypadkami ciężkich chorób, takich jak: stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, zaparcia związane z przyjmowaniem innych leków, np. opioidów i leków antymuskarynowych), gdyż może to doprowadzić do uzależnienia i osłabienia czynności jelita. Jeśli wystąpią u Ciebie duszności, nasilające się zmęczenie, odwodnienie, objawy niewydolności serca, które mogą świadczyć o zaburzeniach gospodarki elektrolitowej niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem. Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Moxalole

Preparat ma postać saszetek do rozpuszczenia i stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Leczenie przewlekłych zaparć. Dorośli. 1–3 saszetek na dobę w dawkach podzielonych (1 saszetkę należy rozpuszczać w 125 ml wody). Nie zaleca się stosowania dłużej niż 2 tygodnie; w razie potrzeby leczenie można powtórzyć. W przypadku długotrwałego stosowania można zmniejszyć dawkę (1–2 saszetki na dobę). Ułatwienie wypróżnienia w przypadku zaklinowania stolca, definiowanego jako zaparcie spastyczne, kiedy masa kałowa wypełnia odbytnicę i/lub jelito. Dorośli. 8 saszetek po rozpuszczeniu w 1 litrze wody przyjęte w ciągu 6 godzin. Nie zaleca się stosowania dłużej niż 3 dni. Osoby z chorobami układu krążenia nie powinny stosować więcej niż 2 saszetki w ciągu 1 godziny.

Czy można stosować Moxalole w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu, ze względu na brak badań preparat można stosować w ciąży i okresie karmienia piersią tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Preparat może osłabiać wchłanianie leków lipofilnych, należy je stosować co najmniej z godzinnym odstępem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Moxalole może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Często mogą wystąpić: wzdęcia, nudności, bóle i skurcze brzucha, kruczenia jelit, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, wymioty. Bardzo rzadko mogą wystąpić: reakcje alergiczne (reakcje skórne, katar), obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny.