MST Continus (morfina (siarczan morfiny)) – tabl. powl. o zmod. uwalnianiu

Co to jest MST Continus?

Opioidowy lek o działaniu przeciwbólowym zawierający morfinę.

Kiedy stosować MST Continus?

Preparat jest wskazany w zwalczaniu średnio natężonych i silnych bólów nie ustępujących po lekach przeciwbólowych o słabszym działaniu. Może być stosowany do zwalczania silnych bólów pooperacyjnych od drugiego dnia po operacji. Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu są szczególnie zalecane w sytuacji, kiedy leczenie jest planowane na dłużej niż kilka dni.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również: · niewyrównana niewydolność oddechowa · zespół ostrego brzucha · podejrzenie niedrożności jelit · ostre choroby wątroby · niekontrolowane drgawki · równoległe stosowanie leków agonistów i antagonistów morfiny (np. pentazocyna, nalbufina, butorfanol, buprenorfina, nalokson) lub inhibitorów MAO (morfiny nie należy stosować podczas i 14 dni po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO) · okres karmienia piersią.

Dawkowanie preparatu MST Continus

Preparat ma postać tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu, przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Leczenie rozpoczyna się od małych dawek, ich zwiększanie następuje po konsultacji z lekarzem w zależności od reakcji pacjenta na lek. Bóle o umiarkowanym i dużym nasileniu: Dorośli. Dawkowanie indywidualne. Początkowo zwykle 30 mg co 12 godzin, u chorych wyniszczonych, z małą masą ciała, 10 mg co 12 godzin. Następnie lekarz zaleci zwiększenie dawki indywidualnie dla każdego pacjenta aż do osiągnięcia minimalnej dawki skutecznej. Silne bóle pooperacyjne od 2. doby po operacji: Dorośli. Chorzy o masie ciała poniżej 70 kg: 10 mg co 12 godzin Chorzy o masie ciała powyżej 70 kg: 30 mg co 12 godzin. Dzieci i młodzież po 12. roku życia: Początkowo 0,2-0,8 mg/kilogram masy ciała co 12 godzin. Preparat należy stosować doustnie, w stałych odstępach czasu (co 12 godzin). Lekarz dostosuje dawkę do natężenia bólu, wieku chorego i reakcji na poprzednio stosowane leki przeciwbólowe. Wystąpienie bólu w okresie między dawkami jest wskazaniem do zwiększenia dawki, a nie skrócenia odstępu między dawkami. Tabletki przyjmować w całości, nie łamać, nie żuć, nie kruszyć. Każde uszkodzenie tabletki może spowodować natychmiastowe uwolnienie się całej dawki i potencjalny efekt toksyczny. Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży do 12. roku życia.

Czy można stosować MST Continus w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu. Preparatu nie należy stosować w czasie ciąży, chyba, że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Nie należy karmić piersią podczas stosowania preparatu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również MST Continus może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Morfina wywołuje depresję oddechową zależną od dawki oraz uspokojenie w zmiennym stopniu (od niewielkiego zmęczenia do senności), ponadto zależne od dawki nudności i suchość w ustach, zwężenie źrenic oraz zaparcia podczas długotrwałego leczenia. Może rozwinąć się tolerancja na lek (potrzeba stosowania coraz większych dawek do osiągnięcia tego samego efektu terapeutycznego). Bardzo często mogą wystąpić: zmienność nastroju, głównie euforia, ale może też wystąpić obniżenie nastroju. Często mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości (np. pokrzywka, świąd), bóle lub zawroty głowy, zmiany aktywności (zazwyczaj obniżenie, ale może wystąpić również podwyższenie aktywności i stany pobudzenia), bezsenność, zmiany czynności poznawczych i sensorycznych (np. zaburzenia myślenia, percepcji, halucynacje, stan splątania), wymioty (szczególnie na początku leczenia), utrata apetytu, niestrawność, zaburzenia smaku, zaburzenia w oddawaniu moczu, osłabienie odruchu kaszlu, nadmierne pocenie się. Niezbyt często mogą wystąpić: tachykardia (zwiększenie częstotliwości rytmu serca), podwyższenie lub obniżenie ciśnienia tętniczego. Rzadko mogą wystąpić: zwiększenie stężenia enzymów trzustkowych, zapalenie trzustki, kolka żółciowa lub nerkowa, skurcz oskrzeli, zespół odstawienia. Bardzo rzadko: drżenie, niekontrolowane skurcze mięśni, napady drgawkowe, przeczulica bólowa lub allodynia nieodpowiadająca na kolejną zwiększoną dawkę morfiny (konieczne może być zmniejszenie dawki lub zmiana leku opioidowego), uzależnienie od leku, spadek libido, niewyraźne lub podwójne widzenie, oczopląs, niedrożność jelit, bóle brzucha, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, skurcze i sztywność mięśni, duszność, obrzęk płuc pochodzenia innego niż sercowe, osutka, obrzęk obwodowy, zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego, zaburzenia erekcji, brak miesiączki, ogólne osłabienie, złe samopoczucie, dreszcze, zmiany w uzębieniu (dokładny związek z leczeniem morfiną nie został potwierdzony). Ponadto z nieznana częstością mogą wystąpić: omdlenie, kołatanie serca, zmniejszenie częstotliwości rytmu serca, niewydolność serca, zaczerwienienie twarzy.